Annonceindlæg tema

Network Insights - Mere cloud, AI og sikkerhed: 3 netværkstrends for 2019

Netværkets rolle er vigtigere end nogensinde i den kommende tid, hvor cloud-omstillingen fortsætter, automatisering bliver mere praktisk og avancerede sikkerhedstiltag får større fokus.

Af: Reach Media

Netværket er blevet en kritisk faktor for mange organisationer, der står midt i en digital omstillingsperiode.

Virksomhederne er blevet knudepunkt for et væld af forbindelser, der stiger i al hast og derfor også stiller større krav til it-chefer og netværksadministratorer. Medarbejdere kobler sig i stigende grad på firmanetværket udefra via telefonen og andre mobile enheder. Samtidig køber virksomhederne sig også ind på flere forskellige cloud-platforme og -tjenester, hvilket gør udfald på netværket til en større forretningsmæssig risiko.

Det er derfor ikke så mærkeligt, at mange virksomheder i øjeblikket er i gang med at investere yderligere i deres netværk. 55 procent af en gruppe af amerikanske it-professionelle med indkøbsansvar forventede eksempelvis at bruge flere penge på netværk i 2018 ifølge en undersøgelse foretaget af it-mediet InformationWeek og konferencevirksomheden InteropITX.

Selvom undersøgelsen ganske vist stammer fra USA, er der flere indikatorer på, at resultaterne også er relevante i en dansk kontekst. Vi har forsøgt at sammenfatte industriens forventninger til 2019 i de følgende tre netværkstrends.

1) Cloud-omstilling fortsætter og øger krav til netværk

Cloud-omstillingen er i fuld gang — også for danske virksomheder. 56 procent af dem købte i 2018 cloud-tjenester ifølge Danmarks Statistik — en stigning på fem procentpoint i forhold til året før og dermed en fortsættelse af en mangeårig trend blandt virksomhederne. Selvom "lette" tjenester som cloudbaseret email stadig er den mest udbredte årsag til stigningen, så er tungere tjenester som økonomi- og CRM-systemer også i langt højere grad kommet i skyen.

Det betyder også, at netværket forbliver en kritisk faktor for at holde forretningen kørende. Ikke nok med at stabilitet og oppetid er en topprioritet, så skal båndbredden også kunne følge med. Cloud-omstillingen betyder nemlig langt fra, at virksomhederne vælger at lægge alle deres tjenester i en public cloud som fx AWS.

Virkeligheden består af et mere nuanceret billede, hvor nogle tjenester som fx kontorpakker ofte bliver håndteret i en public cloud, mens de mere forretningskritiske systemer enten bliver håndteret on-premise eller i en private cloud hos en lokal udbyder. Sidstnævnte er netop blevet muligt på grund af hybrid cloud-platforme, som primært har været domineret af Microsoft og IBM. Men nu har både Google og AWS også fået øjnene op for hybrid-markedet, hvilket givetvis vil gøre det endnu lettere for virksomheder at gå den vej i 2019. Denne myriade af platforme vil også stille krav til integration mellem tjenesterne og et velfungerende netværk, der ikke kommer til at agere flaskehals mellem de mange knudepunkter.

2) Mere fokus på avancerede sikkerhedstiltag på netværket

Med GDPR som det altoverskyggende tema i 2018, vil it-sikkerhed med al sandsynlighed forblive blandt de største prioriteter i 2019 også. Ikke mindst når vi kommer til at høre om de første virksomheder, der får tildelt bøder af Datatilsynet for at bryde forordningen.

Mange virksomheder er nemlig stadig ved at indhente det sikkerhedsmæssige efterslæb. Intet mindre end 39 procent af mindre- og mellemstore danske virksomheder kunne eksempelvis klassificeres som "sårbare" ifølge en undersøgelse fra fra Erhvervsstyrelsen og Deloitte fra april 2018. Med andre ord har de et utilstrækkeligt it-sikkerhedsniveau sammenlignet med deres risikoprofil.

78 procent af danske virksomheder har ganske vist grundlæggende it-sikkerhedstiltag som fx antivirus, firewall og backup ifølge Danmarks Statistik. Men med et trusselsbillede der løbende ændrer sig, vil det givetvis vise sig at være utilstrækkeligt for mange. Under halvdelen — 33 procent — har investeret i avancerede sikkerhedstiltag, såsom logs, penetrationstests og it-sikkerhedsberedskab. Det må derfor forventes, at området vil få større fokus i den kommende tid, og der spiller investeringer i sikkerhedstiltag på netværket en vigtig rolle.

Langt størstedelen af de amerikanske indkøbsansvarlige i førnævnte undersøgelse havde netværkssikkerhed øverst på indkøbslisten. I lyset af GDPR må man således også forvente, at denne prioritet gør sig gældende i Danmark.

En af tendenserne er at investere i netværksteknologier, der krypterer trafikken. Samtidig lancerer netværksproducenter nye sikkerhedsløsninger, der påstår at kunne opdage malware i krypteret trafik, og hæver dermed barren for netværkssikkerhed.

3) Automatisering af netværket bliver mere praktisk

Det har længe været på tale at automatisere de mere rutineprægede opgaver i forbindelse med at administrere netværk. Forventningerne er ikke mindst skruet op i forbindelse med, at machine learning bliver mere tilgængeligt, men det har stadig været småt med praktiske eksempler.

Det ser dog ud til at ændre sig i den kommende tid, ikke mindst i takt med at flere producenter begynder at lancere løsninger til at automatisere en række forskellige opgaver.

Fænomenet intent based networking — eller formålsbaseret netværk — fik en del opmærksomhed, da netværksproducenten Cisco i sommeren 2017 annoncerede en række nye produkter under dette paraplybegreb. Og nu er flere producenter begyndt at hoppe med på vognen.

Hvor administratorer før kunne bruge en del tid på at styre netværket via eksempelvis en kommandoprompt, så lover producenterne at automatisere dele af arbejdet med intent based networking. Administratoren fortæller systemet hvilken opgave, han vil have udført, hvorefter systemet selv finder ud af udføre den. Det kan administratoren eksempelvis bruge til at prioritere trafikken eller udrulle nye sikkerhedspolicies uden at bruge tid på at udføre alle de bagvedliggende kommandoer med dertilhørende risiko for fejl.

Visionen er et netværk der i højere grad er i stand til at styre sig selv og reagere på trusler, før de bliver et problem. Det er især nødvendigt i en tid, hvor der er flere enheder end nogensinde før koblet på netværket og it-medarbejderne kan have svært ved at følge med.

Læs Network Insights og se, hvorfor netværket spiller en større rolle end nogensinde i den moderne virksomhed og bliv klogere på best practices.

Vi ønsker jer alle en god læselyst.

Vil du vide mere om annonceindlæg?