Access kursus VBA Programmering

Vi har lavet dette Access VBA-kursus til dig, der vil tage kontrollen i Access ved at bruge VBA-kodning. Hvis du vil have en professionel og sikker brug af Access i virksomheden, er det absolut nødvendigt at kode i VBA. Du lærer mulighederne for at styre elementerne i dine Access databaser. Vi vil lærer vi dig de grundlæggende principper, så du kan lave solide Access løsninger.

Fysisk København K
Access kategoribillede

Det får du ud af kurset

 • Lær at skelne mellem makroer og VBA-procedurer
 • Forstå eksisterende VBA-kode og oprette dine egne VBA-procedurer
 • Lær at oprette variabler, kontrolstrukturer, løkker og arrays
 • Forbind og manipuler data ved hjælp af ADO og SQL

Pris ex. moms.

kr. 11.850,-

Tilmeld kursus

Det får du ud af kurset

 • Lær at skelne mellem makroer og VBA-procedurer
 • Forstå eksisterende VBA-kode og oprette dine egne VBA-procedurer
 • Lær at oprette variabler, kontrolstrukturer, løkker og arrays
 • Forbind og manipuler data ved hjælp af ADO og SQL

Målgruppe

Henvender sig til dig, den øvede Access bruger, der ønsker at få et grundlæggende kendskab til mulighederne i programmeringssproget Visual Basic for Applications (VBA).
Vis mere

Forudsætninger

Det forventes at du har et kendskab til Access, som svarer til vores udvidede kursus.
Vis mere

Kursusmål

 • Skelne mellem makroer og VBA-procedurer
 • Lokalisere VBA-koden i din Access applikation
 • Læse og forstå eksisterende VBA-koder - oprette nye VBA-procedurer
 • Håndtere grundlæggende programmering ved at bruge variable, konstanter, kontrolstrukturer (IF, Select/Case), løkker (For-Next/Do-Loop) og arrays (flerdimensionelle variable)
 • Bruge programmeringssproget VBA til at forbinde databaser
 • Hente / ændre data i databaser ved at bruge ADO og SQL
 • Forstå at udnytte events til styring af dit program
 • Lave en simpel fejlhåndtering af din programkode
Vis mere

Kursusindhold

Det kan virke afskrækkende at skulle til at skrive kode i VBA, men med dette kursus, Access VBA grundlæggende, kommer du godt i gang. Vi har, af samme årsag, afsat 3 dage til kurset således, at der bliver god tid til opgaver og praktisk arbejde med VBA. Vi kan love, at det er mere end godt givet ud, når du først kommer i gang med at kunne skrive kode.

Access makroer kontra VBA-procedurer

I dette modul vil vi starte med at klarlægge hvad forskellen er mellem Access makroer og VBA-procedurer. Og hvor du i Access brugerflade kan finde makroer samt hvor VBA-koden er gemt. 

 • Forskellene mellem makroer og indlejrede makroer
 • Hvad kan en VBA-kode som en almindelig makro ikke kan

Visual Basic Editoren

Du får her en introduktion til det arbejdsvindue hvori du skal arbejde. Hvad de forskellige vinduer viser og hvad kan de bruges til. Du får en forklaring på sammenhængen mellem den synlige brugerflade i en Access formular og dit kodemiljø VBE. 

 • Visninger i Visual Basic Editoren
 • Projektstifinderen (project)
 • Egenskaberne (properties)
 • Programkoden (code)

Kom i gang med at kode

Du skal lære hvordan koden skal skrives. Og du lærer at oprette de første procedurer i VBA med erklæringer af variabler og synlighed (scope) i projektet. Du skal lære reglerne og retningslinjerne for navngivning af procedurer, kodestandarder m.m. 

 • Opbygningen i et VBA-program
 • Opret subrutine / procedure
 • Grundlæggende VBA-syntaks
 • Afvikling af koden

Variable

I dette modul vil du blive introduceret til hvordan du opretter og bruger variabler. Hvad er en variabel - hvad er en konstant – og hvad bruges de til. Lokale og globale variabler - hvad er forskellen. Du skal lære forskellige syntakser for oprettelse af variabler, samt valg af datatype og betydningen heraf. 

 • Erklæring af variabel - lokale variable - modul variable - globale variable
 • Konstanter
 • Arrays

Indstillinger i VB Editoren

Her får du nogle små tips og tricks, der vil gøre din programmering lettere - detaljer omkring visning og indstillinger i brugerfladen samt skrifttyper, størrelser m.m. 

 • Require Variable Declaration
 • Auto Syntax Check
 • Auto Quick Info
 • Auto Datatips
 • Auto List members

Simple Dialoger

Her skal du lære at oprette nogle simple, men ofte benyttede, dialogbokse, der bruges til simple input til systemet og til simple beskeder fra systemet. Disse benyttes særdeles ofte i hverdagens applikationer. 

 • MsgBox
 • InputBox
 • Stepvis debug af kode

Kontrolstrukturer

En af de store forskelle mellem Makroer og VBA-procedurer er muligheden for at anvende kontrolstrukturer såsom valg og løkker til at styre dit programforløb. Opdeling af større kodestykker i mindre, men logiske enheder, der kan genbruges. Spring fra en procedure til an anden og overførsel af information fra en procedure til en anden. Brug af pseudokode og forklaringer i koden. 

 • Valg
 • Løkker
 • Do–Loop
 • Exit Do/Exit Sub
 • Opdeling af kode i Sub-rutiner

Procedurer med argumenter

Du vil få gennemgået forskellene og lighederne mellem sub-procedure og function-procedure. Du skal lære at lave dine egne funktioner, dels til brug internt i kodemiljøet men også, til anvendelse i Access brugerfladen eks. i en forespørgsel. 

 • Erklæring af en function
 • Forskelle mellem en sub / function procedure
 • Test af functions i vinduet ”Immediate Window”
 • Debugning af function procedurer

Indbyggede funktioner

I dette modul gives en intro hvordan du får et overblik over de indbyggede funktioner og til hvordan du evt. kan indlæse flere funktioner i systemet. Hvordan indlæser du andre kode libraries og hvad betyder det. Hvordan du bruger dokumentationen og hjælpen i VBA. 

 • Dato/klokkeslæt funktioner - tekst funktioner

Simpel fejlhåndtering

En database benyttes oftest af mange brugere og derfor er det vigtigt at den ikke fejler. Der er forskellige typer af fejl: Indtastningsfejl, logiske fejl, syntaksfejl mm. Og det er derfor rigtigt vanskeligt at kode en fejlhåndtering. Men ikke desto mindre er det noget af det vigtigste i forbindelse med at lave en VBA-løsning i Access. Et minimum af fejlhåndtering bør altid oprettes - og det skal du lære her. 

 • Error objektet
 • Nulstil ErrHandler

Arbejde med Databasen

Du er nu klar til at bruge sproget VBA til at oprette forbindelse til databasen og udføre de mest almindelige dataoperationer. I første omgang skal du skabe forbindelse mellem din VBA-kode og selve databasen. Dette kan gøres med det eksterne library ADO eller DAO. 

 • Hvor finder vi det ønskede library
 • DAO, det tidligere anvendte
 • ADO, som anvendes i dag

Forbindelse til databasen

I dette modul vil du arbejde med forskellige muligheder for at hente data, opdatere data og slette data i din Access database. Du vil blive introduceret til simple SQL-udtryk og hvordan de anvendes. 

 • ConnectionObject
 • Hent data fra databasen - udvælgelse af data
 • Indsætte data - opdatere data - slette data

Formularer (Userforms)

Her vil du få gennemgået nogle udvalgte kontroller fra formularbrugerfladen. Du skal se hvordan du fanger de hændelser, der indtræder når der klikkes på knapper eller når formularer åbnes / lukkes. 

 • Hændelser - eksempler på anvendte hændelser
 • Commandbutton_click()
 • Textbox_click()
 • Form load() - form activate()

 

Vis mere
June

Har du spørgsmål?

Kontakt os gerne på telefon 77 300 123, så hjælper vi dig gerne videre.

Vi sidder klar ved telefonen alle hverdage fra 08-16.

Du er også velkommen til at kontakte os på kurser@cw.dk.

June Kontakt os

Kursusdatoer

Dato Tid Sted Status Pris
19-02-2024 +2 dage
20-02-2024
21-02-2024
9.00 - 16:00 København K Ledige pladser 11.850 kr.
17-04-2024 +2 dage
18-04-2024
19-04-2024
9.00 - 16:00 København K Ledige pladser 11.850 kr.
12-06-2024 +2 dage
13-06-2024
14-06-2024
9.00 - 16:00 København K Ledige pladser 11.850 kr.