PRINCE2 Agile® Practitioner, E-learning

Kurset er verdens mest komplette samling af agile projektledelsesmetoder og giver dig mulighed for at fokusere på både ledelse og levering og fungerer med en hvilken som helst etableret fleksibel tilgang. Certificeringen kommer som svar på en stigende efterspørgsel fra brugergrupper på skalerbare, agile metoder. Metoden giver struktur, styring og kontrol, når men arbejder med agile koncepter, metoder og teknikker. Kurset er designet til at give overblik og hjælpe dig som arbejder med projektledelse i det daglige.
PRINCE2 Agile er et overbygningsmodul til personer og virksomheder der allerede kender til PRINCE2 metoden. Metoden anviser, hvordan man anvender den agile tankegang i en PRINCE2 kontekst, der er verdens mest brugte projekt rammeværk. PRINCE2 Agile er udviklet som et kursus der kan stå alene på practitioner niveau. Formålet med eksamen er at du kan demonstrere, at du forstår og kan bruge PRINCE2 Agile i forskellige situationer.

E-learning Online
Projektledelse kategoribillede

Det får du ud af kurset

  • Opnå dyb viden om tilpasning af PRINCE2® til agile udviklingsmetoder
  • Få kompetencer til at professionelt lede og styre projekter
  • Forståelse af agilometer, krav, kommunikation og hyppige leverancer

Pris ex. moms.

kr. 8.950,-

Tilmeld kursus

Det får du ud af kurset

  • Opnå dyb viden om tilpasning af PRINCE2® til agile udviklingsmetoder
  • Få kompetencer til at professionelt lede og styre projekter
  • Forståelse af agilometer, krav, kommunikation og hyppige leverancer

Målgruppe

Kurset er relevant for dig, der allerede har erfaring med at kombinere projektmetoderne – enten som projektleder eller teamleder, Scrum Master eller Product Owner. Det er en forudsætning for kurset, at du i forvejen har en basal certificering i projektledelse – enten PRINCE2® Foundation, , IPMA eller PMP.
Vis mere

Forudsætninger

For at tage en PRINCE2 Agile® Practitioner certificering er det en forudsætning at du har en af følgende certificeringer: PRINCE2® Foundation (eller højere) , Project Management Professional® (PMP), Certified Associate in Project Management® (CAPM), IPMA Levels A, B, C eller D®.
Vis mere

Kursusmål

Du vil få viden om de mest anvendte agile principper, metoder og værktøjre, og få dyb viden om, hvordan PRINCE2 bedst muligt tilpasses til agile udviklingsmetoder. Din individuelle projektledelsesekspertise, kompleksiteten af projektet og den support som er tilstede i organisationen, vil naturligvis afgøre dine muligheder for at arbejde professionelt med PRINCE 2 Agile. Med en certificering i PRINCE2 Agile vil du i højere grad kunne indgå i diskussioner og overvejelser om, hvordan virksomhedens projekter styres og ledes, og være med til at fastlægge metoder som anvendes til projektstyring og udvikling.

Vis mere

Kursusindhold

Del 1 - Introduktion og overblik

Introducerer PRINCE2 Agile og sammenligner kendetegnene ved projekter og daglig drift, og forklarer basale, agile idéer i forhold til dette.

Giver et overblik hvordan et PRINCE2 Agile projekt ser ud, og gennemgår processerne i PRINCE2 fra en agil synsvinkel.

Vi gennemgår elementerne i PRINCE2 herunder principperne, temaerne, processerne og projektmiljøet. Derudover vi kigger på fleksibiliteten i de 6 projektvariable (fra PRINCE2), og på de 5 projektmål (Agile) som har indflydelse på hvad der er fleksibelt.

Del 2 - Agile og PRINCE2 Principper og Temaer

Viser, at agilitet er helt kompatibelt med PRINCE2 principperne. Beskriver den rette adfærd som kendetegner succesfulde PRINCE2 Agile projekter.

Undersøger hvordan PRINCE2 temaer tilpasses den agile måde at arbejde på.

Businesscase temaet

Forklarer hvordan agile koncepter eksempelvis Business Value er indarbejdet i Businesscasen i PRINCE2.

Temaet organisation

Beskriver arbejds-relationen imellem PRINCE2-roller og agile teamroller til forskellige projektstrukturer.

Temaet Kvalitet

Diskuterer relationerne mellem kvalitet og krav i et PRINCE2 Agile projekt.

Temaet planer

Viser sammenhængen mellem PRINCE2-måden at planlægge på og den agile tilgang til planlægning med fokus på samarbejde og medindflydelse fra gruppen.

Risiko-temaet

Forklarer hvordan det agile mind-set virker sammen med traditionel PRINCE2 risikohåndtering.

Temaet ændringer

Beskriver hvordan PRINCE2 forandrings-håndtering virker i sammenhæng med de agile teknikker der benyttes til håndtering af forandringer i forbindelse med udvikling og levering i projekter.

Temaet Fremdrift

Dækker alt om agile teknikker til måling af fremdrift i et agilt projekt.

Del 3 - Agile og PRINCE2 processerne

Introducerer hvordan agile aktiviteter passer ind i nøgleprocesserne i PRINCE2.

Agil forberedelse – Start af projekt og Initiering af projekt

Identificerer de agile teknikker der kan bruges i PRINCE2 faserne Start af et projekt og Initiering af et projekt.

Ledelse af et projekt

Understreger fordelene ved at bemyndige projektlederen og leveranceteamet, så beslutninger kan tages uden unødig forsinkelse.

Styring af en fase

Beskriver forholdet imellem projektlederen og leveranceteamet, og brugen af agile teknikker til review.

Styring af produktleverancer

Dækker en lang række agile koncepter og teknikker, der støtter produktudvikling og leverance, såsom Kanban, Lean Startup og MVP (Minimum Viable Product). Desuden dækkes også forholdet imellem projektleder og leveranceteam.

Ledelse af en faseovergang

Beskriver hvordan agile koncepter såsom hyppige leverancer kan give den sikkerhed, som styregruppen leder efter ved afslutningen af en fase.

Afslutning af et projekt

Viser at den agile arbejdsproces med trinvise leverancer er fuldt kompatibel med processen Afslutning af et projekt i PRINCE2.

Tilpasning af PRINCE2 til et agilt miljø

Giver vejledning i hvordan et agilt informationsflow påvirker ledelsesprodukterne i PRINCE2.

Del 4 - Agile fokusområder og værktøjer

Agilometeret

Forklarer det værktøj der benyttes til at vurdere det agile projektmiljø, for at kunne tilpasse PRINCE2 på den mest effektive måde.

Krav og user stories (brugervendte krav)

Forklarer hvordan krav defineres og prioriteres i et sprog, der er kompatibelt med den agile måde at arbejde på.

Rigelig kommunikation

Sætter fokus på værdien af god kommunikation for at opnå den fulde effekt af agile arbejdsmetoder.

Hyppige leverancer

Viser hvordan projekter planlægges, så der tages behørigt højde for det agile koncept vedrørende hyppige leverancer.

Agile kontrakter

Udforsker forskellige måder at løse konflikter imellem traditionelle leverandørkontrakter, og agile leverancer, ved at anvende begreber så som MVP (Minimum viable product – Mindst mulige “levedygtige” produkt) og arbejdsbeskrivelser.

Andre værktøjer og retningslinjer (Appendix)

I forlængelse af bogens forskellige kapitler, findes der en række appendikser, som hver især støtter en agil transformation eller skalering. Heriblandt råd og vejledning til agile projektledere, samt den fulde beskrivelse af Scrum.


Læringsmål
Du bliver i stand til at anvende Agile kompatibelt med PRINCE2-principperne og identificere adfærd for succesfulde PRINCE2 Agile-projekter.

Undervisningsform
Kurset foregår online via videobaseret e-learning. Du kan streame din undervisning hvor du vil, når du vil og i dit helt eget tempo. Kombinationen af videoer, quizzer, testeksaminer og supplerende materiale giver dig en god støtte både under og efter kurset.

Eksamen
Ved din tilmelding modtager du en licens til e-learning, som er aktiv i 12 måneder, hvilket betyder at du har adgang til læringsmaterialet før og efter certificeringen/eksamen.

Sprog
Du kan vælge at tage onlinekurset i PRINCE2 Foundation på dansk eller på engelsk.


I samarbejde med Mentorix international ApS udbyder Computerworld Kurser PRINCE2 Agile® inklusiv fuld akkrediteret eksamen. Mentorix international ApS is an Accredited Training Organizations (ATO) by PeopleCert on behalf of AXELOS. PRINCE2 Agile® er et registreret varemærke tilhørende AXELOS Limited, som anvendes med tilladelse fra AXELOS Limited. Alle rettigheder forbeholdes.

Vis mere
June

Har du spørgsmål?

Kontakt os gerne på telefon 77 300 123, så hjælper vi dig gerne videre.

Vi sidder klar ved telefonen alle hverdage fra 08-16.

Du er også velkommen til at kontakte os på kurser@cw.dk.

June Kontakt os

Kursusdatoer

Dato Tid Sted Status Pris
12 måneders adgang - Online Ledige pladser 8.950 kr.