GDPR kategoribillede

GDPR kurser

Bliv ekspert i databeskyttelse med et intensivt GDPR-kursus.

Lær de vigtigste principper og regler, der sikrer, at din organisation overholder databeskyttelsesforordningen (GDPR).

• Få praktisk indsigt i implementering. • Styrk den interne kommunikation og bliv fortrolig med GDPR-reglerne.

Kurserne er skræddersyet til både private virksomheder og offentlige organisationer.

Tilmeld dig nu og vær på forkant med skærpede krav og lovgivning

GDPR kategoribillede

Viser 7 kurser.

Praktisk information

Er du i tvivl om noget? Så se mere under praktisk information. Her har vi info om tilmelding, faciliteter, forplejning, certifikater og meget andet.

Læs om praktisk information

Tilmeld nyhedsbrev

Vil du også udvikle dig i fremtiden? Gå ikke glip af vores ugentlige nyhedsbrev, der indeholder spændende nyheder, gode tilbud og tips & tricks indenfor it- og ledelsesområdet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

GDPR- praktisk workshop – Grundkursus i GDPR i praksis

Kurset er struktureret som en workshop, hvilket indebærer både teoretiske værktøjer og praktiske elementer.

Det teoretiske element: Du vil lære de grundlæggende koncepter og fundamentale krav inden for GDPR. Du vil få et overblik over de forpligtelser, din virksomhed skal opfylde, samt konkrete råd til hvordan I kan gribe arbejdsopgaven rigtig an.

Det praktiske element: Ved hjælp af GDPR-systemet, ComplyCloud, får du mulighed for at udarbejde noget af den dokumentation, som din organisation skal anvende for at sikre compliance opfylde forpligtelserne. Denne dokumentation kan du tage med dig og anvende direkte i dit daglige compliance-arbejde.

På denne måde vil du ikke blot blive introduceret til de udfordringer, som GDPR medfører – du vil også lære, hvordan din arbejdsplads i praksis kan overholde dem.

GDPR-workshop - GDPR og compliance i praksis for øvede

Kurset er designet som en workshop, og indeholder både teoretiske og praktiske værktøjer til implementering af persondataforordningen.

Det teoretiske aspekt: Undervisningen på kurset indeholder de grundlæggende koncepter og regler inden for GDPR. Du vil få et overblik over alle de forpligtelser, som din organisation skal overholde, samt konkrete anbefalinger til, hvordan I kan efterleve dem.

Det praktiske aspekt: Ved hjælp af GDPR-systemet, ComplyCloud, får du mulighed for at udarbejde en del af den dokumentation, som virksomheden skal bruge for at opfylde forpligtelserne. Denne dokumentation kan du tage med dig og direkte implementere i dit daglige compliance-arbejde.

Således vil du ikke blot blive præsenteret for de udfordringer, som GDPR indebærer – du vil også lære, hvordan din virksomhed i praksis kan overholde dem.

Digital markedsføring under GDPR

På dette kursus vil du opnå indsigt og praktiske anbefalinger vedrørende muligheder og udfordringer i forbindelse med markedsføringskampagner og håndtering af personoplysninger til markedsføringsformål.

Kurset giver dig en håndgribelig introduktion til de centrale regler i markedsføringsloven gennem anvendelse af de mest udbredte platforme og teknologier.

Deltag på et af vores kurser og bliv klogere på GDPR forordningens krav

Tag et intensivt kursus i GDPR og få en praktisk indføring i de fundamentale og konkrete krav som databeskyttelsesforordningen GDPR fordrer. På vores kurser lærer du via praktiske øvelser om:

 • De centrale definitioner i GDPR og hvordan du sikrer compliance
 • Hvilke skærpede sikkerhedskrav din virksomhed skal forholde sig til ift. gældende EU-forordning.
 • Hvad er følsomme personlige data, og hvad indebærer dine kunders grundlæggende rettigheder.
 • Hvad er dit daglige ansvar i organisationens behandling af data
 • IT-sikkerhed og den danske implementering

Hvorfor er det vigtigt at virksomheder og organisationer lærer reglerne bag GDPR?

Det er vigtigt, at virksomheder og organisationer sætter sig ind i reglerne bag GDPR af flere årsager:

 1. Overholdelse af lovgivningen:

GDPR er en lov, der gælder for alle virksomheder og organisationer, der behandler personoplysninger inden for EU. Manglende overholdelse af GDPR kan resultere i store bøder og skade på virksomhedens omdømme.

 1. Beskyttelse af personlige oplysninger:

GDPR’s formål er at beskytte borgernes grundlæggende rettigheder og friheder, især deres ret til beskyttelse af personlige data.

Ved at lære reglerne bag GDPR sikrer virksomheder og organisationer, at de opbevarer personoplysninger på en sikker og lovlig måde.

 1. Tillid fra kunder og samarbejdspartnere:

Når virksomheder og organisationer overholder GDPR, skaber de tillid hos kunder, klienter og samarbejdspartnere, hvilket kan være afgørende for succes og vækst.

 1. Reducere risici gennem intern revision:

Korrekt forståelse og implementering af GDPR hjælper virksomheder og organisationer med at identificere og minimere risici forbundet med behandling af personoplysninger, såsom datalækager eller misbrug af data.

 1. Konkurrencefordele

Virksomheder og organisationer, der er i stand til at demonstrere overholdelse af GDPR, kan opnå en konkurrencefordel, da de vil blive opfattet som mere troværdige og ansvarlige i forhold til behandling af data.

Af disse årsager er det afgørende, at virksomheder og organisationers juridiske afdelinger sætter sig grundigt ind i reglerne bag GDPR og sikrer, at de overholder dem.

Fælles dataansvar: Internationale overførsler

I en globaliseret verden er overførsel af personoplysninger på tværs af landegrænser blevet en integreret del af mange organisationers daglige aktiviteter.

Det fælles dataansvar i relation til internationale overførsler kræver en grundig forståelse af de regler og bestemmelser, der gælder for databeskyttelse, såsom GDPR, for at sikre, at personoplysningerne håndteres korrekt og lovligt.

Med fokus på fælles dataansvar og internationale overførsler giver vores kurser indsigt og vejledning i, hvordan organisationer kan navigere sikkert gennem kompleksiteten af global databeskyttelse og opretholde overholdelse af lovgivningen.

Projektplan: Intern kommunikation

Effektiv intern kommunikation er nøglen til at opbygge et stærkt og velfungerende team, der forstår og overholder databeskyttelseslovgivningen som GDPR. En velstruktureret projektplan for den interne kommunikation i forbindelse med et GDPR-kursus kan hjælpe med at fremme samarbejde, forståelse og engagement blandt medarbejdere, hvilket resulterer i øget overholdelse og en reduktion i risikoen for brud på persondatasikkerhed.

Ved at implementere en velgennemtænkt projektplan vil din organisation kunne forbedre den interne kommunikation omkring GDPR og skabe et mere sammenkoblet og succesfuldt arbejdsmiljø med fokus på databeskyttelse.

Datatilsynets konsekvensanalyse: Vejledning tilsyn

Når man beskæftiger sig med persondata og overholdelse af GDPR, er det vigtigt at være opmærksom på Datatilsynets rolle og dets krav til konsekvensanalyser.

På et GDPR-kursus vil deltagere blive guidet igennem processen med at udføre en konsekvensanalyse samt hvordan man forholder sig til Datatilsynets vejledning og tilsyn.

Ved at deltage i et af vores GDPR-kurser opnår du viden om Datatilsynets konsekvensanalyse og vejledning, så din organisation vil være bedre rustet til at navigere i databeskyttelseslandskabet og minimere risikoen for brud på persondatasikkerhed.

Compliance & IT-afdelinger

For at sikre en effektiv overholdelse af GDPR er det afgørende, at compliance- og IT-afdelingerne i en organisation arbejder tæt sammen. Et GDPR-kursus, der er skræddersyet til at imødekomme behovene hos begge afdelinger, kan spille en central rolle i at styrke dette samarbejde og sikre en bedre beskyttelse af personlige data.

Ved at deltage i et GDPR-kursus, der understøtter samarbejdet mellem compliance og IT-afdelinger, vil din arbejdsplads være bedre rustet til at navigere i databeskyttelseslandskabet og opretholde en effektiv beskyttelse af personoplysninger.

Hyppigt Stillede Spørgsmål om databeskyttelsesforordningen GDPR

Hvorfor bør jeg tage et GDPR-kursus?

Et GDPR-kursus er en undervisningsform, der har til formål at lære deltagere om EU's databeskyttelsesforordning (GDPR) og de krav, der stilles til virksomheder og organisationer, der opererer med personoplysninger.

Et kursus giver en grundig forståelse af reglerne, rettigheder og pligter i forbindelse med databeskyttelse samt vejledning i, hvordan man implementerer og overholder GDPR.

Hvordan overholder man GDPR?

For at overholde GDPR skal man først og fremmest forstå og efterleve de grundlæggende principper og krav, der stilles af forordningen. Dette inkluderer:

 1. At indsamle og behandle personoplysninger på en lovlig, rimelig og gennemsigtig måde.
 2. At opbevare og behandle data sikkert og fortroligt.
 3. At begrænse dataindsamling og -behandling til de formål, for hvilke det er nødvendigt.
 4. At sikre, at de indsamlede data er korrekte og opdaterede.
 5. At opretholde dokumentation om databehandlingsaktiviteter og overholde kravene om databeskyttelseskonsekvensanalyse, hvis det er relevant.
 6. At sikre, at databehandlere og underdatabehandlere overholder GDPR.
 7. At give personer adgang til deres egne data og rettigheder i henhold til GDPR, såsom retten til indsigt, retten til at blive glemt og retten til dataportabilitet.

Hvem berøres af GDPR?

GDPR berører alle virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder, der behandler personoplysninger om EU-borgere, uanset om de er baseret i EU eller ej. Dette inkluderer private virksomheder, offentlige organisationer, statslige institutioner og nonprofitorganisationer.

Hvordan bliver man Dpo?

For at blive en Data Protection Officer (DPO) skal man have en dybdegående viden om databeskyttelseslovgivning og praksis samt en forståelse for, hvordan man implementerer og overvåger GDPR.

Man kan tilegne sig denne viden og erfaring gennem uddannelse, kurser og praktisk arbejde med databeskyttelse. Nogle organisationer kan også kræve, at DPO'er har en juridisk, teknisk eller anden relevant baggrund.

Hvordan bliver man GDPR compliant?

For at blive GDPR-compliant skal virksomheder og organisationer tage følgende skridt ift. persondataforordningen:

 1. Udnævn en Data Protection Officer (DPO) hvis det er nødvendigt i henhold til organisationens størrelse og databehandlingsaktiviteter.
 2. Gennemgå og kortlæg de personoplysninger, organisationen behandler, og identificer de lovlige grundlag for behandlingen.
 3. Implementer passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte personoplysninger mod uautoriseret adgang, tab eller ødelæggelse.
 4. Udarbejd og opdater politikker og procedurer, der sikrer overholdelse af GDPR's principper og rettigheder, såsom databeskyttelsespolitikker, cookiepolitikker og persondatapolitikker.
 5. Informer og træn de/den medarbejder der arbejder med personoplysninger på vegne af organisationen, og sørg for, at de overholder GDPR.
 6. Implementer processer for at håndtere anmodninger fra registrerede om indsigt, rettelse, sletning og andre rettigheder i henhold til GDPR.
 7. Udarbejd en hændelsesberedskabsplan for at kunne reagere hurtigt og effektivt på eventuelle databrud og overholde kravene om anmeldelse til Datatilsynet og berørte personer.
 8. Gennemfør regelmæssige revisioner og vurderinger af organisationens databeskyttelsespraksis for at identificere og rette eventuelle mangler og sikre fortsat overholdelse af GDPR.
 9. Hold dig opdateret om ny lovgivning, seneste afgørelser, og anbefalinger fra Datatilsynet og andre relevante myndigheder for at sikre, at organisationen fortsat overholder gældende regler og best practices inden for databeskyttelse.

Ved at følge disse trin kan en organisation arbejde systematisk og proaktivt med databeskyttelse og sikre, at den er i overensstemmelse med GDPR. Det er vigtigt at huske, at overholdelse af GDPR er en løbende proces og kræver kontinuerlig overvågning, justering og forbedring af organisationens praksis og procedurer.