NIS2 kategoribillede

NIS2 kurser

Deltag i vores omfattende NIS2-kursus og bliv klædt på til at navigere i EU-direktivet NIS2.

Hvad enten du er ansat i en virksomhed, eller rådgiver virksomheder som selvstændig sikkerhedsrådgiver, vil vores erfarne undervisere guide dig igennem alle aspekter af NIS2 og hjælpe dig med at opbygge et solidt grundlag inden for informationssikkerhed, som kan bidrage til at beskytte værdifulde informationer.

Du vil erhverve kompetencer inden for ledelsesforankring, uddannelse og risikoanalyse og dermed blive i stand til at beskytte din organisations kritiske og følsomme informationer.

Tilmeld dig nu og tag et skridt mod en stærkere og mere robust it-sikkerhedscompliance i din egen organisation eller virksomhed.

NIS2 kategoribillede

Find det NIS2-kursus, der matcher dine kompetencer og behov, og bliv klar til de krav, som det nye EU-direktiv stiller

Vores kurser er målrettet virksomheder og organisationer i den private og offentlige sektor, der ønsker at opfylde direktivets skærpede lovkrav.

Bliv klar til NIS2 med ISO - 27001 - Diplomkursus

På dette to-dages kursus får du en grundig gennemgang af kravene i EU's NIS2-direktiv, med særligt fokus på, hvordan du kan overholde og implementere kravene i praksis ved hjælp af ISO/IEC 27001 - ledelsessystemet for informationssikkerhed. Du vil få indblik i grundlæggende risiko analyse og praktisk opbygning.

Bliv klar til NIS2 - tilmeld dig i dag.

NIS2 - nye cyber- og informationssikkerhedskrav til samfundskritiske tjenester

På kurset får du en forståelse for direktivets omfang og formål samtidig med, at du får kendskab til de krav, som direktivet pålægger.

Du, og de øvrige deltagere, vil desuden få råd og vejledning til at skabe et overblik over din organisation, så du kan afdække hvilke områder, der skal arbejdes med, når I skal efterleve NIS2 direktivets krav. Der vil selvfølgelig være mulighed for at sparre med kursets øvrige deltagere.

Yderligere vil der være en gennemgang af samarbejdet med de myndighederne, kendskab til rapportering, tilsyn og sanktioner, samt samspillet mellem NIS2 og CER (Critical Entities Resilience Act)

NIS2 Implementeringskursus – Praktisk beskyttelse af din organisation

Lær om den praksisnære overholdelse af NIS2-reglerne med afsæt i lovkravene og relevante sikkerhedsstandarder, og hvordan implementerer de erhvervede kompetencer.

Vi tager udgangspunkt i netop dig og din organisation, for at sikre at du kommer fra kurset med kompetencerne til at identificere trusler, prioritere risikoscenarier og implementere de sikkerhedstiltag. Endelig giver kurset får du et overblik over den samlede opgave, hvor langt du er nået og en klar plan for, hvordan du og din organisation kan nå i mål.

5 gode grunde til at et NIS2 kursus er en god ide

Det er en god idé at uddanne sig inden for NIS2 af flere årsager:

  1. Overholdelse af lovgivningen:

NIS2 direktivet stiller skærpede krav til organisationer inden for både offentlige og private sektor. Ved at uddanne sig inden for NIS2 får man den nødvendige viden og forståelse for, hvad der kræves for at være i overensstemmelse med direktivets krav og undgå potentielle sanktioner eller bøder.

  1. Styrkelse af informationssikkerheden:

Uddannelse inden for NIS2 hjælper organisationer med at identificere og håndtere de risici, som deres netværks- og informationssystemer er udsat for. Dette fører til en bedre beskyttelse af organisationens kritiske og følsomme informationer og styrker virksomhedens generelle IT-sikkerhed, når I forbedrer informationssikkerheden.

  1. Øget konkurrenceevne:

Organisationer, der overholder NIS2 direktivet og arbejder systematisk med informationssikkerhed, signalerer seriøsitet og ansvarlighed over for kunder, samarbejdspartnere og myndigheder. Dette kan give en konkurrencefordel og styrke organisationens omdømme.

  1. Kompetenceudvikling:

Uddannelse inden for NIS2 giver medarbejdere og ledere værdifulde kompetencer inden for informationssikkerhed og risikostyring. Dette kan bidrage til en bedre forståelse af organisationens IT-sikkerhed og skabe en stærkere sikkerhedskultur på tværs af organisationen.

  1. Forbedret samarbejde og informationsdeling:

NIS2 uddannelse fremmer samarbejde og informationsdeling mellem organisationer og relevante myndigheder. Dette kan hjælpe organisationer med at lære af andres erfaringer, udveksle bedste praksis og opdage nye metoder til at håndtere IT-sikkerhedshændelser og trusler, på en sikker og troværdig måde.

Sammenfattende er det en god idé at uddanne sig inden for NIS2, da det hjælper organisationer med at overholde og opfylde direktivets krav til, styrke deres informationssikkerhed, øge konkurrenceevnen og udvikle kompetencer inden for IT-sikkerhed og risikostyring.

Hvad er NIS2?

NIS2 (Network and Information Systems Directive) er et EU-direktiv, der har til formål at øge IT-sikkerheden og beskytte kritiske informationer i både offentlige og private organisationer. Direktivet stiller skærpede krav til organisationer inden for områder som ledelsesforankring, uddannelse og risikoanalyse.

NIS2 direktivet bygger videre på det tidligere NIS-direktiv og udvider dets anvendelsesområde og krav til informationssikkerhed.

Hvorfor udfærdigede man NIS2 direktivet?

NIS2 direktivet blev udfærdiget for at styrke IT-sikkerheden og beskytte kritiske informationer inden for både offentlige og private sektor.

Formålet med direktivet er at skabe et fælles og højt niveau af IT-sikkerhed i EU og en international ledelsesstandard inden for virksomheder og organisationer.

Dette gøres ved at stille krav til organisationer om at implementere passende og forholdsmæssige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at imødegå de risici, som deres netværks- og informationssystemer er udsat for.

NIS2 direktivet adresserer også den stigende afhængighed af netværks- og informationssystemer i samfundet og den potentielle negative indvirkning, som cyberangreb og andre IT-sikkerhedshændelser kan have på den økonomiske vækst og samfundets velfærd.

Hvad kræves der for at være i compliance med EU´s NIS2 direktiv?

For at være i compliance med NIS2 direktivet, skal organisationer overholde en række krav, som omfatter:

  1. Ledelsesforankring:

Organisationer skal sikre, at deres ledelse er involveret og engageret i arbejdet med informationssikkerhed. Dette indebærer at etablere og vedligeholde et ledelsessystem for informationssikkerhed (ISMS), som er baseret på internationale ledelsesstandarder som ISO/IEC 27001. Ledelsen skal også sikre, at organisationens politikker og procedurer for informationssikkerhed er opdaterede og i overensstemmelse med direktivets krav.

  1. Uddannelse og kompetenceudvikling:

Organisationer skal sørge for, at deres medarbejdere modtager den nødvendige uddannelse og opdatering inden for IT-sikkerhed og risikostyring. Dette kan opnås gennem regelmæssig træning, kurser og certificeringer. Ved at uddanne medarbejderne i god praksis, reduceres risikoen for utilsigtet eksponering af følsomme data og systemer.

  1. Risikoanalyse og -styring:

Organisationer skal gennemføre en grundlæggende risikoanalyse for at identificere og vurdere de trusler og sårbarheder, som deres netværks- og informationssystemer er udsat for. På baggrund af denne analyse skal organisationen træffe passende og forholdsmæssige sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte deres kritiske og følsomme informationer.

Risikostyring bør også omfatte en løbende overvågning og opdatering af organisationens sikkerhedsforanstaltninger for at tage højde for ændringer i trusselsbilledet og teknologiske udviklinger.

  1. Rapportering og samarbejde med relevante myndigheder:

Organisationer skal rapportere betydelige hændelser, der påvirker deres netværks- og informationssystemer, til de relevante nationale myndigheder. Dette skal gøres inden for en fastsat tidsramme og i overensstemmelse med de nationale regler og procedurer.

Rapportering af hændelser bidrager til at skabe et overblik over de udfordringer og trusler, som organisationer står overfor, og kan hjælpe myndighederne med at udvikle bedre strategier og retningslinjer for at styrke IT-sikkerheden på tværs af sektorer.

  1. Samarbejde og informationsdeling:

NIS2 direktivet opfordrer til øget samarbejde mellem organisationer, både inden for og på tværs af sektorer, samt med relevante myndigheder. Dette kan f.eks. omfatte deling af information om trusler, sårbarheder og effektive løsninger samt udveksling af bedste praksis og erfaringer.

Et stærkt samarbejde og informationsdeling bidrager til en mere effektiv og koordineret indsats mod cyberangreb og andre IT-sikkerhedshændelser.

Ved at overholde disse krav og arbejde systematisk med informationssikkerhed vil organisationer være bedre rustet til at beskytte deres værdifulde informationer og opfylde kravene i NIS2 direktivet.

Det er vigtigt at huske, at opfyldelse af direktivets krav ikke kun handler om at implementere tekniske løsninger, men også om at skabe en kultur og et mindset omkring informationssikkerhed i hele organisationen.

Et effektivt ledelsesværktøj, såsom ISO/IEC 27001, kan hjælpe organisationer med at navigere i de komplekse krav i NIS2 direktivet og sikre, at de nødvendige tiltag bliver taget for at beskytte organisationens kritiske informationer og forretningens videreførelse.