ISO/EIC 27005 kategoribillede

ISO/EIC 27005 kurser

Med et kursus i risikovurdering af informationssikkerhed bliver du rustet til en verden, hvor følsomme og kritiske informationer er en essentiel del af både den offentlige og private sektor.

Vores kursus tager afsæt i ISO/IEC 27005 og ISO/IEC 27001-standarder, som er anerkendte, vejledende standarder for informationssikkerhed og risikostyring.

Gennem forskellige faser til styring af informationssikkerhed vil du få et grundlæggende kendskab til kvalitative og kvantitative modeller for risikovurdering, samt hvordan du effektivt prioriterer dine ressourcer.

ISO/EIC 27005 kategoribillede

Vælg det kursus i informationssikkerhed, der bedst matcher dine behov og nuværende kompetencer på området

Efter et gennemført kursus i grundlæggende risikostyring lærer du at anvende principperne i praksis. Du får Inden for ISO/IEC 27005 risikovurdering er det vigtigt at sikre kritiske informationer, indsigt i disse data hjælper med at identificere og styre potentielle trusler effektivt.

De erhvervede færdigheder kan overføres til din organisation efterfølgende. Ved at overføre arbejdet, sikrer du, at virksomheden opnår en høj dansk standard med tekniske minimumstiltag.

Hvad forstås der ved risikovurdering af informationssikkerhed og risikostyring med afsæt i kvalitative og kvantitative modeller?

Risikovurdering og risikostyring er to vigtige begreber inden for området informationssikkerhed. De spiller en central rolle i at beskytte følsomme og kritiske informationer og minimere potentielle trusler mod en organisations kritiske og følsomme informationer.

Risikovurdering af informationssikkerhed refererer til den grundlæggende proces, hvor en organisation identificerer, analyserer og vurderer potentielle risici og trusler, der kan påvirke dens informationssikkerhed.

Formålet med risikovurdering er at opdage sårbarheder og trusler i organisationens it-systemer og data, samt at vurdere sandsynligheden for, at disse trusler vil udnytte sårbarhederne og forårsage skade.

Risikovurdering hjælper organisationer med at prioritere deres indsats og træffe informerede beslutninger om, hvordan de bedst kan beskytte deres informationssystemer og data. 

Grundlæggende risikostyring er en systematisk tilgang til at identificere, vurdere, håndtere praktisk opbygning og overvåge risici der er forbundet med organisationens informationssikkerhed.

Det indebærer at udvikle og implementere passende politikker, procedurer og kontrolforanstaltninger for at minimere risiciene og sikre, at organisationens informationssystemer og data forbliver beskyttede og sikre.

Grundlæggende risikostyring omfatter forskellige faser, såsom risikoidentifikation, risikoanalyse, risikoevaluering, risikobehandling og risikokommunikation.

Effektiv risikostyring: En nødvendighed i beskyttelsen af følsomme og kritiske informationer

For fagfolk, der arbejder inden for risikostyring, er det vigtigt at forstå fordelene ved at implementere en struktureret og omfattende tilgang til risikostyring.

 1. Reduktion af tab og skader

Ved at identificere og analysere potentielle trusler og risici, kan virksomheder træffe proaktive foranstaltninger for at forhindre eller mindske deres indvirkning på virksomhedens drift og økonomi.

 1. Øget beslutningstagning og planlægning gennem risici forståelse

Med en klar forståelse af de potentielle risici og trusler, der kan påvirke virksomheden, kan ledelsen prioritere ressourcer og indsats på de områder, der kræver mest opmærksomhed og beskyttelse og derved opnå det optimale niveau af sikkerhed.

 1. Forbedret omdømme og troværdighed

Et stærkt omdømme og en høj grad af troværdighed kan give virksomheder en konkurrencefordel og hjælpe med at tiltrække og fastholde både kunder og talenter.

 1. Overholdelse af lovgivning og standarder

Overholdelse af lovgivning og standarder kan hjælpe virksomheder med at undgå bøder, sanktioner og retlige konsekvenser, der kan skade deres omdømme og finansielle stilling.

 1. Optimering af ressourceallokering

Ved at identificere og prioritere de mest kritiske risici og trusler kan virksomheder fokusere deres ressourcer på de områder, der har størst indflydelse på deres drift og succes. Dette kan resultere i en mere effektiv og omkostningseffektiv drift, der giver bedre resultater og øget vækst.

 1. Fremme af en risikobevidst kultur

Effektiv risikostyring indebærer også at fremme en risikobevidst kultur i organisationen, hvor medarbejdere forstår vigtigheden af at identificere og håndtere risici og trusler. En risikobevidst kultur kan forbedre samarbejdet og kommunikationen mellem forskellige afdelinger og medarbejdere og sikre, at alle er opmærksomme på deres ansvar og rolle i at beskytte virksomhedens informationer og ressourcer.

 1. Styrket beredskab og genoprettelsesevne

Effektiv risikostyring forbereder virksomheder på uforudsete hændelser og kriser og styrker deres evne til at reagere og genoprette sig hurtigt og effektivt. Dette er afgørende for at minimere de potentielle konsekvenser af en krise og sikre, at virksomheden kan fortsætte sin drift og opfylde sine mål og forpligtelser over for kunder, samarbejdspartnere og interessenter.

 1. Karriereudvikling og faglig vækst

For fagfolk, der arbejder med risikostyring, kan en stærk forståelse og erfaring med effektiv risikostyring åbne døre for karriereudvikling og faglig vækst. En dybdegående viden om risikostyring og solid erfaring med at implementere og håndtere risikostyringsprocesser kan gøre en kandidat mere attraktiv for arbejdsgivere og øge deres muligheder for avancement og succes i deres karriere.

Fordelene ved at benytte både en kvalitativ og en kvantitativ model i din risikostyring

Når man arbejder med risikostyring egen organisation, er det vigtigt at integrere både en kvalitativ og kvantitativ model, for at opnå et mere fuldstændigt og præcist billede af de potentielle risici, der kan påvirke en virksomhed. Her er nogle af de vigtigste fordele ved at benytte disse to metoder i kombination:

 1. Holistisk risikovurdering:

Ved at bruge både begge modeller får man en dybere og mere nuanceret forståelse af de forskellige risikofaktorer og deres indvirkning på virksomheden.

 1. Balance mellem subjektiv og objektiv vurdering:

Kvalitative modeller tager højde for menneskelige erfaringer og ekspertise, hvilket er vigtigt for at identificere og vurdere risici, der måske ikke er let tilgængelige i numeriske data.

Kvantitative modeller tilbyder derimod en mere objektiv vurdering, der bygger på data og statistik. Sammen giver disse to metoder en mere afbalanceret og pålidelig vurdering af risici.

 1. Prioritering af risici:

Kombinationen af modellerne hjælper virksomheder med at prioritere risici baseret på både subjektive vurderinger og konkrete data. Dette gør det muligt at fokusere ressourcer og indsats på de mest kritiske og presserende risici.

 1. Forbedret beslutningstagning:

Integrering af kombinerede modeller i risikostyringsprocessen giver ledelsen et mere solidt grundlag for at træffe strategiske beslutninger og planlægge fremtidige aktiviteter. Dette kan føre til bedre præstation og konkurrencefordel i markedet.

 1. Fleksibilitet og tilpasningsevne:

Ved at benytte den vejledende standard i risikoanalysen, kan virksomheder tilpasse deres risikostyringsstrategier og -processer til forskellige situationer og markedsforhold.

Dette giver en højere grad af fleksibilitet og tilpasningsevne, som er afgørende for at kunne reagere effektivt på ændringer i markedet og virksomhedens omgivelser.