kiwankow Nybegynder
29. juli 2009 - 10:52 Der er 11 kommentarer og
1 løsning

Hjælp til rensning af computer

Jeg sidder lige med en venindes computer som er begyndt at drille lidt. Den vil ikke starte ordentligt op mere. Den når ind i windows og baggrundsbilledet kommer men så sker der heller ikke mere.

Det er muligt at starte i fejlsikret tilstand, men jeg kan ikke køre AVG, Super anti spyware eller combofix.

Jeg har kørt hijackthis i fejlsikret tilstand og får følgende rapport. Er der nogen der kan se noget ud fra denne..??

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 10:16:58, on 29-07-2009
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16850)
Boot mode: Safe mode

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
F:\spywarefri\HIJACKTHIS.EXE

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.dk/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Hyperlinks
O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Programmer\Fælles filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Programmer\AVG\AVG8\avgssie.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Programmer\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll
O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Programmer\Fælles filer\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Programmer\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Programmer\Google\GoogleToolbarNotifier\5.1.1309.3572\swg.dll
O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Programmer\Windows Live Toolbar\msntb.dll
O2 - BHO: Google Dictionary Compression sdch - {C84D72FE-E17D-4195-BB24-76C02E2E7C4E} - C:\Programmer\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_219B3E1547538286.dll
O3 - Toolbar: Windows Live Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Programmer\Windows Live Toolbar\msntb.dll
O3 - Toolbar: &Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Programmer\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll
O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] "C:\Programmer\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Programmer\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Programmer\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Programmer\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
O4 - HKLM\..\Run: [QPService] "C:\Programmer\HP\QuickPlay\QPService.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [eabconfg.cpl] C:\Programmer\HPQ\Quick Launch Buttons\EabServr.exe /Start
O4 - HKLM\..\Run: [Cpqset] C:\Programmer\HPQ\Default Settings\cpqset.exe
O4 - HKLM\..\Run: [RecGuard] C:\Windows\SMINST\RecGuard.exe
O4 - HKLM\..\Run: [hpWirelessAssistant] C:\Programmer\hpq\HP Wireless Assistant\HP Wireless Assistant.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Programmer\Fælles filer\Symantec Shared\ccApp.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [osCheck] "C:\Programmer\Norton AntiVirus\osCheck.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Programmer\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Symantec PIF AlertEng] "C:\Programmer\Fælles filer\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe" /a /m "C:\Programmer\Fælles filer\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\AlertEng.dll"
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Programmer\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Programmer\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Programmer\iTunes\iTunesHelper.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Programmer\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Programmer\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETVÆRKSTJENESTE')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Programmer\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
O4 - Global Startup: HP Photosmart Premier Hurtig start.lnk = C:\Programmer\HP\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe
O8 - Extra context menu item: &Windows Live Search - res://C:\Programmer\Windows Live Toolbar\msntb.dll/search.htm
O8 - Extra context menu item: E&ksporter til Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Åbn på ny baggrundsfane - res://C:\Programmer\Windows Live Toolbar\Components\da-dk\msntabres.dll.mui/229?2dacc8de102b4e49ab5baf2438c6103b
O8 - Extra context menu item: Åbn på ny forgrundsfane - res://C:\Programmer\Windows Live Toolbar\Components\da-dk\msntabres.dll.mui/230?2dacc8de102b4e49ab5baf2438c6103b
O9 - Extra button: FirstClass® - {02011FE3-C22B-451d-9A25-BF4DBB38B8E7} - C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\fcplugin.dll
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Programmer\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Programmer\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Opslag - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Programmer\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Programmer\Messenger\msmsgs.exe
O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.hp.com
O16 - DPF: {5C6698D9-7BE4-4122-8EC5-291D84DBD4A0} (Facebook Photo Uploader 4 Control) - http://upload.facebook.com/controls/FacebookPhotoUploader3.cab
O16 - DPF: {9C196458-4145-46AF-8A77-1506878DFECA} (FirstClass® Control) - ftp://ftp.sektornet.dk/sektornet/skolekom/fcplugin.cab
O16 - DPF: {D8575CE3-3432-4540-88A9-85A1325D3375} (e-Safekey) - https://netbank.danskebank.dk/html/activex/e-Safekey/DB/e-Safekey.cab
O16 - DPF: {DEB21AD3-FDA4-42F6-B57D-EE696A675EE8} (IPSUploader Control) - http://asp05.photoprintit.de/microsite/10021/defaults/activex/IPSUploader.cab
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{B88C2C53-3CD1-42C9-8765-CCA386ACCE24}: NameServer = 194.255.56.79 194.255.56.78
O18 - Protocol: fcp - {B3133379-8789-4D3C-9593-C205D7297501} - C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\fcplugin.dll
O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Programmer\AVG\AVG8\avgpp.dll
O20 - Winlogon Notify: avgrsstarter - C:\WINDOWS\SYSTEM32\avgrsstx.dll
O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Programmer\Fælles filer\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
O23 - Service: Automatisk LiveUpdate-planlægning - Symantec Corporation - C:\Programmer\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe
O23 - Service: AVG Free8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe
O23 - Service: Bonjour-tjeneste (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Programmer\Bonjour\mDNSResponder.exe
O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Programmer\Fælles filer\Symantec Shared\ccSvcHst.exe
O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Programmer\Fælles filer\Symantec Shared\ccSvcHst.exe
O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Symantec Corporation - C:\Programmer\Fælles filer\Symantec Shared\ccSvcHst.exe
O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Programmer\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: hpqwmiex - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Programmer\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Programmer\Fælles filer\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: iPod-tjeneste (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Programmer\iPod\bin\iPodService.exe
O23 - Service: Symantec IS Password Validation (ISPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Programmer\Norton AntiVirus\isPwdSvc.exe
O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Programmer\Fælles filer\LightScribe\LSSrvc.exe
O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE
O23 - Service: LiveUpdate Notice Service Ex (LiveUpdate Notice Ex) - Symantec Corporation - C:\Programmer\Fælles filer\Symantec Shared\ccSvcHst.exe
O23 - Service: LiveUpdate Notice Service - Symantec Corporation - C:\Programmer\Fælles filer\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe
O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
O23 - Service: Symantec Core LC - Unknown owner - C:\Programmer\Fælles filer\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
O23 - Service: Symantec AppCore Service (SymAppCore) - Symantec Corporation - C:\Programmer\Fælles filer\Symantec Shared\AppCore\AppSvc32.exe

--
End of file - 10023 bytes
karise_larry Juniormester
29. juli 2009 - 11:04 #1
Lige en hurtig:
Under alle omstændigheder så mangler Microsoft ServicePack3 + MANGE efterfølgende opdateringer fra WindowsUpdate!

Må jeg gætte på at din Symantec/Norton er udløbet ?
Så længe at Symantec/Norton er mere eller mindre levende vil du ikke få noget godt ud af install andet sikkerhedsprogram alá AVG ell. lign ...

Er du tilsluttet "Telias DNS server" ?

----------------

Forsigtig bemærkning -> http://www.eksperten.dk/list/spoergsmaal/kiwankow - du bør følge op på dine tidligere spørgsmål...
kiwankow Nybegynder
29. juli 2009 - 11:36 #2
problemet er at computeren ikke kan starte op så jeg kan ikke komme på nettet og opdatere det der mangler.

Foreslår du at jeg fjerner Symantec/norton..??

Med hensyn til telias DNS server, kan jeg ikke rigtig svare på hendes vegne, men her hos mig selv er jeg ikke, hvis det hjælper noget...
karise_larry Juniormester
29. juli 2009 - 11:56 #3
... hvis Symantec/norton er udløbet så bør den opdateres (=betale!) eller fjernes helt (på den rigtige måde!) og andet sikkerhedsprogram på dyret...
kiwankow Nybegynder
29. juli 2009 - 12:42 #4
Men det hjælper jo ikke på at den ikke kan starte op..!!
b-and Novice
29. juli 2009 - 17:00 #5
Hvis du stadig har mulighed for at starte computeren kan du vælge at køre en CHKDSK ved næste genstart, det gøres således:

Vælg det rigtige styresystem.

For XP brugere:
Start > Kør > skriv: cmd > Enter > i konsollen skriver du > chkdsk /r /f > Enter > bekræft > Enter > Genstart

For Vista brugere:
Gå i > Start > Søg > skriv: cmd.exe > højre klik på filen (cmd.exe) og vælg > Kør som admin…
I konsollen skriver du > chkdsk /r /f > Enter > bekræft > Enter> Genstart

For begge systemer:
Kan du slet ikke komme i kontakt med computeren må du køre CHKDSK fra din installations CD.
Sæt din computer til at boote fra CD/DVD'en - boote op på din installations cd - tryk på en tast når du bliver spurgt.

Ved "Velkommen til Installation", trykker du på F10 eller tryk på "R" for at reparere.

Nu kommer du til Genoprettelsekonsollen,
Af de tre muligheder skal du vælge den med Kommandoprompt.
Du skulle gerne ende med C:\WINDOWS>_
(Hvis den spørger efter admin. kode og du ikke bruger nogen, så tryk blot på <Enter>)

Hvilken Windows-installation vil du logge på: 1 <Enter>
Efter : <C:\WINDOWS > Skriver du: chkdsk c: /p /r <Enter>
Når den er færdig med at scanne, skriv: Exit <Enter>

Se om ikke det bringer dig videre… så kan du følge Karises guide efterfølgende…
kiwankow Nybegynder
30. juli 2009 - 16:36 #6
Jeg kan som sagt kun starte i fejlsikret tilstand og i denne tilstand er det hverken muligt at afinstallere norton eller køre chkdsk.
Chkdsk siger at drevet ikke kan låses. Jeg prøvede at starte almindeligt op og efter ca. 10 timer var computeren inde i windows. Men bare det at skulle gå ind i kontrolpanel tog 2 timer før det åbnede. Det vil altså sige at computeren nærmest arbejder i slowmotion...

Jeg har desværre ingen recovery cd, men er det ikke noget med at det også ligger på hharddisken hvis man trykker et eller andet bestemt når den booter..??
kiwankow Nybegynder
30. juli 2009 - 17:02 #7
Jeg har lige prøvet at sætte yderligere ram i men det hjalp heller ikke noget på den langsomme opstart..

Jeg har virkelig brug for hjælp til dette..!!!
b-and Novice
30. juli 2009 - 17:51 #8
Hvad er det for en maskine du har - mærke og nummer??
kiwankow Nybegynder
30. juli 2009 - 22:00 #9
HP pavillion dv5000
b-and Novice
30. juli 2009 - 23:03 #10
Så vil jeg foreslå dig at starte med og hive dine data ud.  Til det brug skal du følge denne vejledning > http://bjergs.net/puppy_live.html < og følg den slavisk.

Når det er gjort - så kig på nedenstående, især nederste afsnit - der kan du se hvordan du genetablerer til fabriksindstillinger uden brug af DVD'er.

Lidt generelle småtricks til HP computeres.

HP har lavet et system hvor man kan checke sin HP PC…

Gå på denne side > http://welcome.hp.com/country/dk/da/welcome.html

1. Klik på > drivere og software
2. Skriv så dit produktnavn eller nummer i tekstfeltet og > tryk på pilen.
3. Klik på > diagnose problems or chat
4. Klik på > online diagnostic tools
5. Klik på > accept

Vælg så region, land og produkt, tryk > Næst og Kør programmet.

Virker ovenstående ikke, så prøv her > http://h50203.www5.hp.com/hpisweb/customer/HPInstantsupport.aspx

Nu kommer der et scan resultat der fortæller din hvordan din PC har det samt hvad du skal gøre

Support og Drivere .
http://welcome.hp.com/country/dk/da/support.html
Her markerer du Download drivere og software, finder og indsætter Pc'en model, vælger sprog og dit styresystem.

Sådan laver du din egen Recovery DVD.
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?docname=c00814731&lc=en&cc=us&dlc=en&product=3544798&rule=22435&lang=en

Sådan bruger du Recovery DVD'en.
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?lc=en&dlc=en&cc=us&docname=bph07145#bph07145_cp

Bestilling af complet Recovery DVD sæt.
http://da.best2serve.com/?show_flow=RCD&land=DK&lang=da&sapos_keyword=446537-DH2&product_id=12307&category_id=1124

Fix til SP3
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/genericSoftwareDownloadIndex?cc=dk&dlc=da&lc=da&softwareitem=pv-60484-2&jumpid=reg_R1002_DKDA

Anvendelse af HP Backup og Recovery Manager
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?docname=c01778684&cc=dk&dlc=da&lc=da&jumpid=reg_R1002_DKDA#RecoverOS

God arbejdslyst.
kiwankow Nybegynder
16. august 2009 - 23:21 #11
Nå det endte med at jeg satte mere ram i og geninstalerede windows, den funktion jeg søgte kommer hvis man trykker F11 under opstart, så gendanner computeren sig selv også uden CD.

Smid nogle svar så får i lov at dele pointene :-)
b-and Novice
17. august 2009 - 11:19 #12
Mængden af ram har jo ikke haft noget og gøre med at den ikke ville starte op, det kan ha' noget og gøre med tempoet på samme.

F11 funktionen lå i sidste afsnit af den HP guide jeg lagde til dig.
Ny bruger Nybegynder

Din løsning...

Tilladte BB-code-tags: [b]fed[/b] [i]kursiv[/i] [u]understreget[/u] Web- og emailadresser omdannes automatisk til links

Opret Preview

Log ind eller opret profil

Hov!

For at kunne deltage på Computerworld Eksperten skal du være logget ind.

Det er heldigvis nemt at oprette en bruger: Det tager to minutter og du kan vælge at bruge enten e-mail, Facebook eller Google som login.

Du kan også logge ind via nedenstående tjenester

Computerworld
Nu sender dansk advokatfirma opkrævninger til tusindvis af pirat-mistænke internetbrugere
Et danske firma sender i øjeblikket opkrævninger på op til 4500 kroner ud til tusindvis af svenskere, der mistænkes for at være pirater.
CIO
"På 11 minutter blev vores computere ramt af den frygtede Petya ransomware-skærm"
"På 11 minutter blev vores computere ramt af den frygtede Petya ransomware-skærm. Først troede vi, at det bare ville blive en aften uden email, og at de ville fikse det i løbet af natten. Men næste morgen var der krisemøde, og vi fik at vide, at vi ville være nede i lang tid."
Comon
Anmeldelse: Livet som superhelt i Midgård er stadig fornøjeligt
Shadow of War bygger videre på alle de solide kvaliteter fra forgængeren, og lader dig agere action-stjerne i Tolkiens univers.
Job & Karriere
IBM’s Watson har gennemlæst 600 jobopslag, og snart kan der blive vendt op og ned på vores jobsøgning
Kunstig intelligens kan forandre den måde virksomheder rekrutterer på. Derfor har IBM netop gennemført et stort forsøg med Danmarks største erhvervsskole.
White paper
Sådan får mindre virksomheder ny it-infrastruktur i topklasse til lavpris
Digitaliseringen buldrer frem i erhvervslivet, og store virksomheder har travlt med at investere i nye it-løsninger for at placerer sig bedst muligt i en konkurrencesituation, der bliver stadig mere skarp. Det mærker man også i de mindre virksomheder, men for dem er indkøb og vedligeholdelse af et it-system ofte en uoverskuelig og kostbar opgave, der tilmed kræver særlige kvalifikationer, som virksomheden måske ikke selv besidder. Her kan ny, moderne hyperkonvergeret it-teknologi være løsningen. Læs i dette whitepaper om fordelene og detaljerne i en komplet, nøglefærdig it-infrastruktur fra Lenovo, Intel og Nutanix, som tilmed er prismæssigt meget gunstig.