Artikel top billede

Teledata kan fra på lørdag igen anvendes i retssager: Se de nye retningslinjer her

Teledata kan snart bruges i retssager igen, hvis en række helt nye retningslinjer bliver fulgt.

På lørdag kan teledata igen bruges som bevis i straffesager. Det skriver Anklagemyndigheden i en pressemeddelelse.

Dermed bliver det midlertidige stop for brug af teledata i retssager, som rigsadvokaten indførte 18. august i år, ophævet.

”Med den viden, som vi nu har, og med de tiltag og nye retningslinjer, der er lavet, står vi et helt andet sted end for to måneder siden. Derfor er det også retssikkerhedsmæssigt forsvarligt, at teledata nu igen bliver brugt af anklagerne ude i retterne,” siger rigsadvokat Jan Reckendorff ifølge pressemeddelelsen.

Læs også: Offentlige anklagere stopper omgående med at anvende teledata i retssager efter nye ‘alvorlige oplysninger’

Det midlertidige stop blev indført, fordi der blev opdaget alvorlige fejl i teledata, der kan have medført forkerte domme i en periode på syv år.

Det er eksempelvis kommet frem, at telemaster har været fejlregistreret med flere hundrede kilometer.

Læs også: Nye teledata-fejl opdaget: Telemast stod i Vestjylland, men var registreret i Østjylland

Nye retningslinjer efter ekstern undersøgelse

I løbet af de seneste måneder er der blevet gennemført en ekstern undersøgelse af politiets brug af teledata i retssager.

Samtidig er der blevet indførte nye retningslinjer for brugen af teledata.

I de nye retningslinjer bliver politiet blandt andet pålagt at udvise særlig opmærksomhed ved gennemgang og kontrol af teledata, og politiet skal ved straffesager desuden udarbejde en rapport, hvor kvalitetskontrollen af sagens teledata beskrives.

De nye retslinjer betydrt blandt andet ay følgende krav skal opfyldes:

- Politiet skal udvise særlig opmærksomhed ved gennemgangen, kontrollen og brugen af teledata i forhold til potentielle fejlkilder og usikkerheder.

- Det uvildige notat, der er udarbejdet om særlige opmærksomhedspunkter ved anvendelse af teledata, altid skal indgå i sagen, så det sikres, at forsvareren og retten er bekendt med de fejlkilder og usikkerheder, der kan være ved anvendelsen af de pågældende data.

- Politiet, inden straffesagen afleveres til anklagemyndigheden, skal udarbejde en rapport, der blandt andet bør beskrive den kvalitetskontrol, der er foretaget vedrørende teledata i sagen, og om der er fejlkilder og usikkerheder i teledata, som vurderes at være særligt relevante i sagen.

- Anklageren skal gennemgå kvalitetsrapporten og bl.a. overveje behovet for supplerende efterforskningsskridt.

- Anklageren skal overveje at afsætte yderligere tid til dokumentation af teledata og behandling af indsigelser mv. i retten.

- At dokumentation af teledata i vidt omfang skal basere sig på rådata,

- De relevante dele af det uvildige notat i fornødent omfang skal dokumenteres i retten,

- Supplerende bevisførelse, f.eks. dokumentation af masteplaceringer, afhøring af efterforskere, teleanalytikere og/eller sagkyndige vidner, skal overvejes i bl.a. de mere komplicerede sager.

Anklagemyndigheden oplyser desuden i pressemeddelelsen, at den nu vil anmode domstolene om, at de hurtigst muligt får planlagt gennemførelsen af de sager, som har været udsat på brund af det midlertidige stop for brugen af teledata.

Læs også: 29 personer nu løsladt fra danske fængsler efter teleskandale