Artikel top billede

Bog: Er du på toppen eller bunden af fremtidens feudalsamfund?

Fremtidens samfund risikerer at blive endnu mere polariserede – og både ultrarige og meningsdannere står på spring for at sætte sig på magten. Det er blandt budskaberne i The Coming of Neo-Feudalism: A Warning to the Global Middle Class.

Allerede i dag taler flere af verdens allermest velhavende mennesker åbent om, at uligheden er ved at blive farlig. Men i fremtiden vil forskellen mellem rig og fattig kun blive endnu mere ekstrem.

Samtidig vil middelklassen opleve, at fremtidsudsigterne forringes – samt at de reelt holdes uden for centrale beslutningsprocesser.

Det mener geograf og byforsker Joel Kotkin. Han uddyber sine synspunkter i bogen The Coming of Neo-Feudalism: A Warning to the Global Middle Class, der udkom i maj sidste år.

Allerede i dag sidder en række globale virksomheder så hårdt på udvalgte tjenester, at det nærmer sig de facto monopol; det gælder for eksempel Google, Amazon, Microsoft og Facebook. Men i fremtiden kommer digitale vindere som Jeff Bezos, Mark Zuckerberg og andre i dén liga til at besidde så omfattende magt, at det kun kan sammenlignes med middelalderens storfyrster.

Corona har i øvrigt kun forstærket effekten ved at give endnu mere plads til techverdenens konger, mens de fattigste endnu engang har lidt mest.

Medier og intellektuelle understøtter de rigtige holdninger

Dén slags advarsler har man hørt før. Men Joel Kotkin er mere end blot klassisk venstresnoet og permanent bekymret storbyliberal.

For samtidig advarer han mod en fremvoksende gruppe af stadig mere magtfulde mediepersoner og storbyintellektuelle, der – ligesom middelalderens præsteskab – understøtter magtstrukturerne og udbreder den til enhver tid gældende ”rigtige” holdning til resten af befolkningen.

Taberne bliver den stadig mere magtesløse og ligeglade middelklasse. Samt i særdeleshed en voksende gruppe af lavtlønnede løstansatte, der som livegne hutler sig gennem småjobs i servicesektoren uden reel mulighed for at bedre eget liv og uden nogensinde at komme i nærheden af eksempelvis at eje egen bolig.

Alt sammen med en underminering af demokratiet til følge – og i sidste ende resulterende i stigende radikalisering og i samfund, hvor man meget hellere råber højt og længe af hinanden end forsøger at finde fælles fodslag.

Mere regulering

Det lyder ikke rart. Men en del af løsningen er, mener Kotkin, at nationer bliver mere opmærksomme på at regulere de største virksomheder, før de bliver alt for magtfulde. For, som han blandt andet har sagt i et interview med Berlingske Tidende:

»Virksomheder bør koncentrere sig om at tjene penge. De skal reguleres, når deres indtjening kolliderer med sociale prioriteter. Jeg vil meget hellere have politikere, hvor inkompetente de end er, til at træffe beslutninger om, hvad jeg skal spise. Jeg vil ikke have Mark Zuckerberg til at fortælle mig, hvordan jeg skal leve mit liv. Han skal ikke bestemme, hvad jeg kan sige eller tænke. Hele fusionen mellem wokeism og multinationale virksomheder er dybt skræmmende.«

The Coming of Neo-Feudalism: A Warning to the Global Middle Class. Af Joel Kotkin