Artikel top billede

(Foto: Dan Jensen)

Omsider: En digitaliseringsfond er en fed ide - og EU må gerne sende flere penge

Digitaliseringsfonden, som er en del af finanslovaftalen, får masser af roser med på vejen fra erhvervsorganisationer som IT-Branchen, Dansk IT og Dansk Erhverv. Fonden kan gøre en forskel, og flere EU-midler til fonden er velkomne. Og godt, at regeringen omsider fik fokus på digitalisering.

Regeringens finanslovaftale med støttepartierne er startskuddet for en ny såkaldt digitaliseringsfond, og det initiativ får masser af rosende ord med på vejen fra brancheorganisationerne IT-Branchen, Dansk IT og Dansk Erhverv.

Du kan læse mere om finanslov-aftalen her: Ny finanslov: Over en halv milliard til at holde liv i bredbåndspuljen og til en ny digitaliseringsfond

Men det var også på tide med noget fokus fra regeringens side på digitalisering, lyder det.

"Den nuværende regering har generelt manglet et tilstrækkeligt fokus på mulighederne for at styrke vores samfund og vores erhvervsliv med digitalisering. Derfor er der også grund til at kvittere for initiativet med en digitaliseringsfond til udvikling af nye digitale løsninger," lyder det fra Kim Stensdal, chef for kommunikation og viden i Dansk IT.

"Digitaliseringsfoden rummer bestemt et potentiale, hvis midlerne bringes i spil på den optimale måde. Fonden kan være med til at fremme den digitale innovation," siger han.

Ellers en tynd kop for erhvervslivet

Mette Lundberg, direktør for politik og kommunikation i IT-Branchen, peger også på fonden som det mest interessante i finanslovaftalen.

“Vi står overfor en massiv opgave med digital omstilling af erhvervslivet, opbygning af digitale kompetencer lige fra grundskolen til bestyrelseslokalet og et behov for at styrke økosystemet, der skal skabe fremtidens techsucceser og unicorns. Med 125 millioner kroner årligt er der et fint afsæt til dette, men da finansieringen kommer fra EU’s enorme genopretningspakke, bør fonden på sigt også kunne blive større,” siger Mette Lundberg.

”Selve finansloven er for erhvervslivet desværre en tynd kop te. Heldigvis viser regeringen med stimuli-aftalen for første gang, at man er klar til at bruge digital omstilling som en vej tilbage til vækst,” siger hun.

Godt med noget digitalt fokus

I Dansk Erhverv er man også godt tilfreds med, at regeringen har fået øje på digitalisering i finanslovsammenhæng.

“Vi glæder os over, at der er kommet politisk opmærksomhed om digitalisering og udrulning af digital infrastruktur”, siger Poul Noer, chefkonsulent, rådgivning og videnservice i Dansk Erhverv.

Han peger også på digitaliseringsfonden som et muligt væsentligt element.

“Digitaliseringsfonden er et rigtig spændende initiativ, og vi ser frem til at se regeringens forslag. Anvendelse af digitale teknologier er væsentlig for både den offentlige service og virksomhedernes konkurrenceevne”, siger han.

“Vi håber, at regeringen vil lade sig inspirere af forslagene i vores nye digitale politik. For eksempel rummer en digitalisering af pengestrømme store potentialer for effektiviseringer og besparelser, fordi manuelle processer såsom fakturahåndtering, bogføring og afstemning af bogføring årligt koster virksomhederne op mod 3,5 milliarder kroner”, siger Poul Noer.

Ros til bredbåndspuljens forlængelse

Dansk Erhverv er også godt tilfreds med, at regeringen og støttepartierne har besluttet aft forlænge bredbåndspuljen, så der i 2021 er 100 millioner kroner til rådighed.

“God bredbåndsdækning er afgørende for borgere og erhvervslivet i hele landet. Alene i årets første tre kvartaler har selskaberne givet over 200.000 adresser mulighed for at få højhastighedsbredbånd. Det rykker virkelig ved det digitale danmarkskort, og vi lægger meget stor vægt på, at vi kan fastholde selskabernes høje investeringsniveau i bredbåndsudrulning.”

“Men der er fortsat adresser i Danmark, der ikke har udsigt til dækning med hurtigt bredbånd på markedsvilkår, og her spiller puljen en rolle”, siger Poul Noer.

Behov for digitale kompetencer og en datastrategi

Dansk IT peger på, at den helt store udfordring for Danmark faktisk ikke er at udvikle nye digitale løsninger.

“Det er at få opkvalificeret arbejdsstyrkens digitale kompetencer og borgernes digitale kompetencer, så vi kan omsætte nye digitale teknologier til reel værdi i både den offentlige sektor og det private erhvervsliv," siger Kim Stensdal, Dansk IT.

Dansk Erhverv fremhæver behovet for en datastrategi.

“Der mangler overblik over tilgængelige data, og iværksættere og andre spillere har svært ved at navigere mellem myndigheder og kan opleve stor forskel mellem de enkelte myndigheders måde at behandle henvendelser på.” siger Poul Noer.

“Der er brug for en samlet datastrategi med et klart setup for datadeling, der kan fremme deling og anvendelse af virksomhedernes, myndighedernes og borgernes data. Strategien skal klargøre rammerne for brugen af data og derved være med til at sikre, at Danmark får en bid af den dataøkonomiske kage."

Også ros til iværksætterpanel og hjælp til digital og grøn omstilling

Mette Lundberg, direktør for politik og kommunikation i IT-Branchen, fremhæver finanslovaftalens iværksætterpanel som en gevinst.

”Vi har efterspurgt, at regeringen viste et øget fokus på iværksætteri - gerne med et nyt iværksætterpanel, og her får vi så et grønt iværksætterpanel. Det er rigtigt positivt. Her bør panelet sammensættes, så det afspejler, at grøn omstilling boostes af nye teknologier og digitale modeller. Det er den måde, vi kan skabe fremtidens vækstvirksomheder på.”

”Også virksomhedsprogrammet for digital og grøn omstilling af SMV'er trækker her i den helt rigtige retning og går super konkret til værks, i forhold til at hjælpe den nødvendige omstilling i gang i de små og mellemstore virksomheder. Så også et positivt tiltag,” siger Mette Lundberg, IT-Branchen.