Artikel top billede

(Foto: Erhvervsministeriet/Andreas Beck)

Her er regeringens plan: Sådan vil Danmark stramme tøjlerne om tech-giganterne - vil sikre fair konkurrence og bedre forbrugerbeskyttelse

Regeringen vil med en lang række særlige initiativer forsøge at tøjle de store tech-giganter samt forsøge at dæmme op for skadeligt indhold på de sociale medier.

Det skal være slut med de store tech-giganters ‘unfair konkurrence og manglende forbruger-sikkerhed,” lyder det fra regeringen, som nu med en ny plan vil forsøge at tøjle de store selskaber.

“Regeringen vil arbejde for at regulere tech-giganterne for at sikre fair konkurrenceforhold og bedre forbrugerbeskyttelse,” meddeler Erhvervsministeriet.

Planen består af 22 initiativer, der ifølge regeringen ‘skal sikre mere retfærdig konkurrence.”

Som eksempler på tech-giganterne nævner regeringen konkret selskaber som Microsoft, Cisco Systems, Intel, Apple, Amazon, Google og Facebook.

“Tech-giganternes indflydelse medfører sundhedspolitiske, juridiske, kulturelle, mediemæssige, demokratiske, arbejdsmarkedsmæssige, skattemæssige og konkurrence- og forbrugermæssige udfordringer,” lyder det i oplægget.

Her peger regeringen på, at det støtter hele platforms-økonomien - men at det skal ske på ‘rimelige vilkår med fri og effektiv konkurrence.

“Virksomheder er i dag ofte afhængige af digitale platforme som eksempelvis søgemaskiner eller app-tjenester, der på egen hånd kan censurere, promovere eller udelukke bestemt indhold,” hedder det.

Bøder og fusioner

“Der er stor risiko for, at enkelte platforme bliver så store, at de kvæler mindre konkurrerende platforme, nogle gange før de overhovedet når at komme ind på markedet, hvilket eksempelvis kan ses ved at tech-giganter favoriserer egne services og på den måde begrænser konkurrencen,” lyder det i udspillet.

Regeringen vil blandt andet nedsætte en ekspertgruppe og øge det tværsministerielle samarbejde med en særlig taskforce, ligesom Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens indsats over for de digitale platforme skal skærpes med nye værktøjer.

Desuden vil regeringen kigge på mulighederne for oftere at blokere for det, der kaldes for ‘potentielt konkurrenceskadelige fusioner.”

Regeringen vil også snarest have hævet størrelsen på de bøder, som virksomheder kan tildeles for at bryde markedsførings-loven.

Desuden vil regeringen have indført standarder for, hvordan de store techgiganter må anvende AI og lignende.

Skal sætte rammerne

“Vi skal som samfund sætte rammerne for de digitale platforme, der har fået en så stor indflydelse i samfundet. Vi danner fællesskaber på sociale medier, vi køber mad, rejser og tøj online, og danske virksomheder skaber markeder med blot et enkelt klik. Det er alt sammen en udvikling, som er god for samfundet og for Danmark. Men der er også mange skyggesider ved platformenes forretningsmodeller, der blandt andet gemmer og udnytter vores data for at generere salg og trafik,” meddeler erhvervsminister Simon Kollerup (S) i forbindelse med planen.

Den består desuden af en række initiativer, der skal ‘skærpe kampen mod ulovligt indhold på de sociale medier.”

Du finder hele regeringen udspil rettet mod tech-giganterne her.

Regeringens 22 initiativer mod tech-giganterne er:

1: Nedsættelse af ekstern arbejdsgruppe.

2: Øget tværministerielt samarbejde.

3: Markedsberedskab overfor tech-giganterne.

4: Skærpede krav til tech-giganternes markedsadfærd.

5: Klarhed om konkurrenceretlige rammer for brug og deling af data.

6: Undersøgelse af udvidet fusionskontrol.

7: Undersøgelse af analyser udarbejdet af uafhængige eksperter.

8: Effektiv og harmoniseret håndhævelse af konkurrenceregler.

9: Øget transparens på digitale platforme.

10: Styrket grænseoverskridende håndhævelse.

11: Tidssvarende bødeniveau i markedsføringsloven.

12: Forbrugerbeskyttelse på digitale markeder.

13: Klarhed om forbrugerreglerne i deleøkonomien.

14: Analyse af omfang og konsekvenser af pressalg.

15: Tydeliggørelse af digitale reklamer over for børn og unge.

16: Nyt fælleseuropæisk AI-værktøj skal fange farlige produkter.

17: Øget online kontrol og samarbejde.

18: Undersøgelse om muligt forbud mod tredjepartscookies.

19: Større klarhed om cookieregler for virksomheder.

20: EU-regler for udvikling og anvendelse af kunstig intelligens.

21: Standarder for gennemsigtig og pålidelig kunstig intelligens.

22: En ansvarlig platformsøkonomi.

Du kan læse mere om de konkrete initiativer her.