Annonceindlæg fra SoftwareOne

AI bliver en vigtig brik i virksomheders overholdelse af EUs bæredygtighedsdirektiv (CSRD)

Kravene til miljørapportering skærpes. Også SMV’er skal arbejde målrettet med CSRD, og her kan metodik og kunstig intelligens spille en vigtig rolle.

”Danske virksomheder bør erkende to ting om EU’s nye bæredygtighedsdirektiv: Det bliver en konkurrenceparameter at være CSRD-compliant, det kommer til at ramme langt bredere end ”blot” store børsnoterede virksomheder – og selv de største koncerner er stadig ikke helt sikre på, hvordan de i praksis skal agere, så de er 100% compliant.”

Det fastslår landechef Michael Nørklit fra SoftwareOne, der i disse måneder arbejder med flere koncerner for at klæde dem på til Corporate Sustainability Reporting Directive, eller blot CSRD.

 

Derfor skal du også arbejde med CSRD

”Formelt stiller CSRD i første omgang krav til børsnoterede virksomheder fra regnskabsåret 2024. Men allerede fra 1. januar 2025 omfatter det andre store virksomheder med 250 ansatte og/eller 40 mio. Euro i nettoomsætning, og/eller 20 mio. Euro i balancesum. Fra 1. januar 2026 bliver børsnoterede SMV’er også omfattet,” fortæller han.

”Men når det regner på præsten, så dypper det som bekendt også på degnen. Så hvis du som SMV’er samhandler med f.eks. en C25-koncern, vil de allerede nu kræve, at du kan levere retvisende beskrivelse af virksomhedens forretningsmodel og -strategi, og hvordan der tages hensyn til bæredygtighedsspørgsmål, målsætning, ledelsens rolle mv. jævnfør kravene i CSRD. Helt enkelt fordi du som underleverandør har direkte indflydelse på deres bæredygtigrapportering,” uddyber Michael Nørklit.

Hvis man vil arbejde proaktivt med CSRD-compliance, anbefaler han derfor, at man – ligesom SoftwareOne også selv gør – samarbejder med branchefæller eller andre partnere om at få overblik over de nye krav og standarder.

 

Sådan sætter du ind de rette steder

”Fremover vil virksomheder blive pålagt at udvide deres bæredygtighedsinsats og -rapportering til at omfatte flere aspekter, herunder deres påvirkning af klimaet, biodiversitet, menneskerettigheder, social retfærdighed og god selskabsledelse,” siger Michael Nørklit.

”Derfor er det vigtig at gennemgå din virksomheds eksisterende bæredygtighedsrapportering i forhold til CSRD og identificere de områder, hvor der skal sættes ind for at leve op til direktivet,” anbefaler han.

 

AI kan lette compliance-arbejdet

CSRD spiller imidlertid ind på så mange områder af virksomheders virke – fra indkøb og produktion til logistik og IT mv. – at det med selv en målrettet indsats kan være svært at skaffe sig den fornødne indsigt.

”Her kan AI og Machine Learning potentielt gøre det meget lettere at opnå den fornødne visibilitet samt automatisere indsamling og analyse af relevante data. Det er et område, vi kigger ind i sammen med vores industrielle samarbejdspartnere,” fortæller Michael Nørklit.

Eksempler på områder, hvor AI kan lette compliance med CSRD er bl.a.:

  • Kortlægning og reduktion af virksomehedens miljøpåvirkning ved at identificere bæredygtighedsforbedringer i produktion, supply chain og anvendelse af IT-ressourcer
  • Overvågning og identifikation af potentielle skadevirkninger af f.eks. underleverandørers dokumenterede overholdelse – eller mangel på samme – af CSRD.
  • GAP- og risk-analyse af virksomheders overholdelse af lovgivning i forskellige lande eller brancher, hvor de opererer, og hvad der evt. mangler.

 

Brug kunstig intelligens – men gør det målrettet

”Der er i min optik slet ingen tvivl om, at CSRD på mange måder er et vigtigt og betydningsfuldt skridt i den rigtige retning. Men direktivet er også ekstremt omfattende, og mange virksomheder er med rette i tvivl om, hvor de skal sætte ind,” siger Michael Nørklit.

Derfor arbejder både SoftwareOne og andre intensivt med at udvikle og implementere metodikker og værktøjer, der i vidt omfang benytter AI i indsatsen. Men SoftwareOne-landechefen erkender åbent, at denne metodik også rummer udfordringer.

”AI bruger jo også strøm og vand til køling – og skal derfor anvendes målrettet og hvor det bedst svarer sig. Det er et felt, vi ser meget nøje på. Tilsvarende er det afgørende at arbejde målrettet med at anvende AI i overensstemmelse med den enkelte virksomheds værdier og målsætninger. Det er et af de felter, vores koncernkunder lægger meget stor vægt på,” siger han.

”Når det kommer til at være CSRD-compliant, starter det ved, hvad du køber. Uanset hvor man er på rejsen, kommer de færreste uden om at søge hjælp fra en dygtig IT-partner, der forstår at bruge AI til at lette indkøbs- og dermed rapporteringsprocessen. For det er vitterlig et kraftfuldt og stadig mere kapabelt værktøj, når man skal automatisere og optimere dataindsamling, -behandling og -rapportering. Hvilket er et helt essentielt element, når man skal være CSRD-compliant,” slutter Michael Nørklit.