Annonceindlæg fra SoftwareOne

Dansk virksomhed smører tandhjulene ved kritiske digitale transformationer

Den danske afdeling af SoftwareOne har nedtonet forhandlerrollen og bidrager nu i stigende grad til strategiske omstillingsprocesser i stor skala.

Koncerner udskiller rutinemæssigt forretningsenheder eller opkøber og inkorporerer nye. Alligevel undervurderer de ofte opgaven med at tilpasse IT-infrastruktur og løsninger, så alt fungerer effektivt i nye konstellationer.

”Ved f.eks. virksomhedsopkøb gennemfører man altid en due diligence med henblik på at få samlet viden om bl.a. økonomi, værdier og centrale processer. Men vi oplever ofte, at store, skjulte udfordringer af systemmæssig karakter simpelthen overses eller undervurderes. Hvilket kan have stor betydning, når tusindvis af medarbejdere skal løse deres opgaver. Tilsvarende kan licensmæssige forpligtelser gøre det uventet komplekst og kostbart at gennemføre større organisatoriske omstillingsprocesser i almindelighed,” siger adm. dir. Michael Nørklit, SoftwareOne Danmark.

”Det medfører ofte lange forsinkelser samt store, uventede ekstraomkostninger og gør det ekstra svært at hjemtage ventede gevinster, hvis processen ikke planlægges og håndteres korrekt fra starten,” tilføjer han.

 

Talrige roller i transformationsprocessen

Den danske gren af SoftwareOne har en stor del af koncernerne i C25-indekset samt talrige andre store virksomheder på kundelisten, og netop omfattende transformationsprojekter er en af de mest efterspurgte kerneydelser.

”Et af elementerne er at sikre, at eksisterende systemer i praksis integrerer til hinanden på tværs af organisationen. Eller at bygge og implementere nye, så man kan udveksle data, få indsigt og gøre medarbejderne i stand til at arbejde effektivt. En anden faktor er at udrede eksisterende licensforhold eller genforhandle vilkår med leverandørerne. Det hjælper vi også med,” siger Michael Nørklit.

 

Ti år med vækst – og et afgørende rolleskift

Den danske del af SoftwareOne blev stiftet for ti år siden. Dengang var der fire medarbejdere – i dag er der 30 – og forretningen har i snit oplevet en årlig to-cifret omsætningsvækst. Samtidig har forretningen selv foretaget et strategisk skifte fra primært at agere som softwareforhandler og licensekspert til nu i større grad at beskæftige sig med store digitale transformationsprojekter på koncernniveau; denne del af forretningen udgør aktuelt mere end halvdelen og er i stadig vækst.

”Det er klart, at vi ikke kan løfte den opgave alene i det danske team. Her har vi stor gavn af at kunne trække på de knap 10.000 kolleger, der på globalt plan udgør SoftwareOne-koncernen. Herunder bl.a. mere end 5.000 eksperter indenfor cloud og hyperscalers,” siger Michael Nørklit.

 

Stærke ressourcer letter skiftet fra forældede legacysystemer

Netop den lette adgang til stærke ressourcer på globalt plan gør også SoftwareOne i stand til at rydde en af de centrale forhindringer af vejen for effektiv digital transformation og organisatorisk omstilling på koncernniveau. Nemlig ved at bygge nye, hybride cloudcentriske applikationer til erstatning for forældede legacy-løsninger.

”Koncerner har selvsagt flere ressourcer til rådighed end mindre og mellemstore virksomheder. Men de har også langt flere og mere komplekse processer at tage hensyn til. Desuden er her typisk en eller flere forretningskritiske legacyløsninger i drift, man hverken kan ændre grundlæggende på eller rykke i skyen uden videre. Det er reelt dén faktor, som udgør den største forhindring for digital transformation,” forklarer Michael Nørklit.

”Her analyserer vi bl.a. de eksisterende applikationers kerneprocesser samt afhængigheder og bygger på den baggrund cloudløsninger, der skal træde i stedet. Hvilket gør koncernerne i stand til at komme videre, generobre transparens og omstillingsevne samt ofte opnå en ganske betydelig driftsøkonomisk gevinst,” siger han.

 

Fokus på managed services har givet gevinst

Ligeledes er virksomheden i vækst på managed services, hvor man f.eks. overtager dele af IT-driften fra en koncern, der måske har behov for at sætte kernemedarbejdere til andre opgaver.

”Her er vi også helt inde i maven på de centrale processer og bidrager bl.a. ved at løfte opgaver, hvor koncernerne har behov for at allokere ansatte til forretningsudvikling eller andre projekter af strategisk betydning,” forklarer Michael Nørklit.

I mange tilfælde bidrager SoftwareOne også ved at gøre processer og løsninger mere agile. For eksempel ved at redesigne applikationer, så man lettere kan skalere op eller ned efter behov. Eller ved at introducere helt nye muligheder for at vende processer om med henblik på lettere at rykke rundt på logistik eller fysiske ressourcer. Igen med henblik på at optimere samspillet med koncernens ERP-løsning og øvrige kernesystemer.

”Og det er – baseret på den betydelige interesse, vi sporer i markedet – en mulighed som kunderne har taget rigtig godt imod,” konstaterer Michael Nørklit.