Artikel top billede

Fortalt til: Lars Jacobsen | (Foto: Lars Jacobsen)

Mennesker i IT
Udgivet 11. maj 2018 kl. 09.00

Det er rigtigt nemt at blive suget helt ind i Microsoft-verdenen. Selskabet tilbyder jo alt fra rå infrastruktur til devops-værktøjer.

Nu taler det meget om kunstig intelligens i skyen, og det var der ingen der talte om på Build for tre år siden. Her er vores erfaring er, at det er rigtigt nemt at komme i gang, hvis man vil. Der er også bare en fare ved det.

Tidligere lavede vi en løsning, som baserede sig på SQL eller anden Microsoft-teknologi - og så kørte den ellers bare ude hos vores leverandør. Men nu er man meget mere bundet, når det går via Azure.

Jeg kigger derfor rigtigt meget på, hvor bundne vi er af en løsning eller teknologi, og hvad mulighederne er, hvis vi skal ud og bruge et to- eller trecifret millionbeløb på et projekt. Og om det er relevant med en exit-plan.

Lige nu er vi lidt mere traditionelle. Alle vores ting er bygget med Microsoft-teknologi, men vi har en driftleverandør, som vores ting står hos.

Vi har dog i det mindste valgt, at alle vores nyere ting skal kunne gå i skyen. For tipping pointet mellem skyen og det lokale udstyr er nået, og det er mere af historiske årsager, at vi stadig kører uden skyen.

Skifter vi, vil den sky i så fald være Azure, for vi er Microsoft-hus hos Schultz.

I skyen synes jeg, at især Functions er spændende. Her kan man virkeligt blive fanget. Man kan nok tage koden med over, men alt det andet er bundet op i skyen, som du har valgt.

Så i mine øjne er udfordringen med vendor lock-in [at blive bundet til en leverandør, red.] vokset de seneste år. Og man kommer jo højere og højere op i niveau, jo længere væk man kommer fra de fysiske servere.

Men omvendt har vi fået en række kæmpe-fordele, fordi man kommer hurtigere og hurtigere i gang. Så måske skal man bare erkende, at man skal kode det hele om hver fjerde til sjette år.

Kunstig intelligens er vi allerede i gang med. Men vi er også kommet til den erkendelse, at det skal man ikke bygge selv. Vi bruger i stedet Azure ML og træner en model, som forudser langtidsledighed. Den er ret præcis.

Jeg lagde også mærke til, at Satay Nadella talte om etik og kunstig intelligens i sin keynote. Det er også noget, som vi taler om. For hvis vi kan sige til en sagsbehandler at der er stor risiko for, at en borger bliver langtidsledig, er der så sandsynlighed for at vedkommende bliver behandlet anderledes?

Derfor er det vigtigt for mig, at kunstig intelligens ikke erstatter de beslutninger, der skal tages, men understøtter dem.

Kim Bjørn Tiedemann, direktør for it-udvikling og teknologi hos Schultz, på Microsoft Build 2018 i Seattle


Flere mennesker i IT Om mennesker i it