TOPNYHED:Kyndryl får ny dansk topchef

Artikel top billede

(Foto: Photographer Henrik Sorensen - Copehagen / Henrik Sorensen)

Her er Danmarks nye cybersikkerheds-strategi: Se de 34 nye initiativer her

Med en ny national strategi for cybersikkerhed vil regeringen styrke beskyttelsen af danske it-systemer og den digitale infrastruktur. Få overblik over alle initiativerne i den nye strategi her.

Onsdag har regeringen lanceret en ny national strategi for cyber- og informationssikkerhed, der består af 34 konkrete initiativer.

”Truslen fra cyberangreb mod danske interesser er alvorlig. Dagligt udsættes danske virksomheder og organisationer for angreb. Senest blev Vestas ramt. Derfor skal vores cyberforsvar styrkes," lyder det ifølge Finansminsteriet fra forsvarsminister Trine Bramsen (S).

"Det var også baggrunden for, at jeg i sommer præsenterede et stort udspil på cybersikkerhedsområdet og efterfølgende indgik en politisk aftale om et styrket cyberforsvar. Med udgangspunkt i aftalen løfter vi nu den samlede nationale cyberstrategi, så den omfatter endnu flere områder. For sikkerhed må vi aldrig tage for givet."

Meget højt trusselsniveua

I den nye strategi bliver truslen fra både cyberkriminalitet og cyberspionage karakteriseret som ”meget høj.”

Samtidig bliver der lanceret 34 hovedinitiativer, der blandt andet skal bidrage til at styrke beskyttelsen af danske it-systemer og den digitale infrastruktur.

Et af strategiens målsætninger er at sikre, at det bliver muligt ”at opretholde samfundsvigtige funktioner og økonomisk aktivitet i en krisesituation, hvor kritisk it-infrastruktur sættes ud af kraft i kortere eller længere tid. ”

Samtidig ønsker at man forbedre kompetenceniveauet på sikkerhedsområdet og sikre at informations- og cybersikerheden er forankret i topledelsen.

Derudover skal strategien bidrage til at øge graden af offentligt-privat samarbejde på cyber-sikkerhedsområdet samt medvirke til at styrke Danmarks bidrag til den internationale kamp mod cybertrusler.

Få overblik over de 34 nye initiativer herunder

Her er de 34 initiativer

Robust beskyttelse af de samfundsvigtige funktioner

1.1 Styrket sikkerhed omkring samfundsvigtige funktioner.

1.2 De samfundskritiske it-systemer i staten skal være mere sikre.

1.3 Bedre sikkerhed via ISO-implementering og nye minimumskrav
til de statslige myndigheder.

1.4 Større fokus på it-sikkerhed ved offentlige it-indkøb og udbud.

1.5 Fælles tekniske løsninger.

1.6 Styrket digital robusthed og digital ledelsesforankring i SMV’erne.

1.7 Styrkelse af politiets indsats mod it-kriminalitet.

1.8 Øget webpatruljering.

1.9 Genopretning af data og samfundskritiske it-systemer i staten.

1.10 Hjemmel til at imødegå brede og forstyrrende destruktive cyberangreb.

1.11 Udvidet analyse af national kritisk it-infrastruktur.

1.12 Statslig CVD-politik.

1.13 Styrket akkreditering og tekniske sikkerhedseftersyn.

1.14 Fokus på internetudbyderes mulighed for at blokere ondsindede domæner.

1.15 Alternativ til satellitbaseret tidsstyring.

1.16 Styrkelse af udenlandske statsborgeres førstegangsregistrering i CPR.

Øget kompetenceniveau og ledelsesforankring

2.1 Styrket indsats i forhold til viden, awareness og adfærd for topledere
og ledere i staten.

2.2 Statslige ansatte skal have bedre kompetencer inden for cyber- og
informationssikkerhed.

2.3 Kompetencer i cybersikkerhed for børn, unge og voksne.

2.4 Kompetenceopbygning inden for cyber- og informationssikkerhed
gennem de videregående uddannelser.

2.5 Videndeling og cyber- og informationssikkerhed på forsknings- og
uddannelsesområdet.

2.6 Styrket informationsindsats over for borgere, myndigheder og
virksomheder samt styrkelse af informationsportalen Sikkerdigital.dk.

Styrkelse af det offentligt- private samarbejde

3.1 Bedre hjælp til borgere og virksomheder via en cyberhotline.

3.2 Styrket central rådgivningskapacitet.

3.3 Etablering af en cybersikkerhedsenhed for SMV’er.

3.4 Styrket erfaringsudveksling om og indsigt i cyber- og
informationssikkerhedshændelser.

3.5 Styrket efterforskningskapacitet til cyberspionage.

3.6 Et styrket værn om statens informationer.

3.7 Styrket sikkerhedstilsyn med systemleverandører og databehandlere.

Aktiv deltagelse i den internationale

kamp mod cybertruslen
4.1 Styrket bidrag til en regelbaseret international orden.

4.2 Diplomatiske modsvar.

4.3 Styrket kapacitet til at kunne imødegå statslige og ikke-statslige
aktørers cyberangreb.

4.4 Styrket afskrækkelse af cyberangreb.

4.5 Styrket kontrol med spredning af cyberprodukter og indefrysning
af økonomiske midler.

Læs hele strategien og blive klogere på alle initiativerne her her.