phld Nybegynder
27. april 2009 - 17:03 Der er 45 kommentarer og
1 løsning

Internet Explorer er holdt op med at fungere???

Internet Explorer er holdt op med at fungere. Et problem var skyld i, at programmet holdt op med at fungere korrekt. Windows lukker programmet og giver dig besked, hvis der findes en løsning.
Denne besked får jeg efterhånden flere gange om dagen, har lige fået ny computer, med vista
Nogen som ved hvad der er galt?
fusion-it Nybegynder
27. april 2009 - 17:05 #1
Internet Explorer de har lavet en del versioner ?
karise_larry Juniormester
27. april 2009 - 17:32 #2
Har du fuld WindowsUpdae i din Vista ? Incl ServicePack1 ?
phld Nybegynder
27. april 2009 - 17:49 #3
Ja det er der
karise_larry Juniormester
27. april 2009 - 17:57 #4
phld Nybegynder
27. april 2009 - 17:59 #5
Kan denne her hjælpe?

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 17:57:33, on 27-04-2009
Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18226)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\Windows\system32\Dwm.exe
C:\Windows\Explorer.EXE
C:\Windows\system32\taskeng.exe
C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
C:\hp\support\hpsysdrv.exe
C:\Windows\System32\nvraidservice.exe
C:\Windows\System32\rundll32.exe
C:\Program Files\HP\HP Software Update\hpwuSchd2.exe
C:\Program Files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACDaemon.exe
C:\Program Files\AVG\AVG8\avgtray.exe
C:\Program Files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ArcCon.ac
C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe
C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
C:\Windows\ehome\ehtray.exe
C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe
C:\Program Files\HP\Button Manager\BM.exe
C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
C:\Windows\ehome\ehmsas.exe
C:\Windows\System32\mobsync.exe
C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe
C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe
C:\Windows\system32\conime.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\ieuser.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbarUser.exe
C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil10b.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.EXE
C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe
C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=da_dk&c=91&bd=Presario&pf=cndt
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.komogvind.dk/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=da_dk&c=91&bd=Presario&pf=cndt
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=da_dk&c=91&bd=Presario&pf=cndt
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
O1 - Hosts: ::1 localhost
O2 - BHO: IEPlugin Class - {11222041-111B-46E3-BD29-EFB2449479B1} - C:\PROGRA~1\ArcSoft\VIDEOD~1\ARCURL~1.DLL
O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll
O2 - BHO: AOL Toolbar BHO - {7C554162-8CB7-45A4-B8F4-8EA1C75885F9} - C:\Program Files\AOL\AOL Verktygsfält 5.0\aoltb.dll
O2 - BHO: Hjælp til tilmelding til Windows Live - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.1.1309.3572\swg.dll
O2 - BHO: Google Dictionary Compression sdch - {C84D72FE-E17D-4195-BB24-76C02E2E7C4E} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_219B3E1547538286.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
O3 - Toolbar: AOL Toolbar - {DE9C389F-3316-41A7-809B-AA305ED9D922} - C:\Program Files\AOL\AOL Verktygsfält 5.0\aoltb.dll
O3 - Toolbar: &Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll
O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide
O4 - HKLM\..\Run: [hpsysdrv] c:\hp\support\hpsysdrv.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NVRaidService] C:\Windows\system32\nvraidservice.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [HP Health Check Scheduler] c:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Health Check\HPHC_Scheduler.exe
O4 - HKLM\..\Run: [UpdateP2GoShortCut] "c:\Program Files\CyberLink\Power2Go\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "c:\Program Files\CyberLink\Power2Go" UpdateWithCreateOnce "SOFTWARE\CyberLink\Power2Go\6.0"
O4 - HKLM\..\Run: [UpdatePDIRShortCut] "c:\Program Files\CyberLink\PowerDirector\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "c:\Program Files\CyberLink\PowerDirector" UpdateWithCreateOnce "SOFTWARE\CyberLink\PowerDirector\7.0"
O4 - HKLM\..\Run: [UpdatePSTShortCut] "c:\Program Files\CyberLink\CyberLink DVD Suite Deluxe\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "c:\Program Files\CyberLink\CyberLink DVD Suite Deluxe" UpdateWithCreateOnce "Software\CyberLink\PowerStarter"
O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ArcSoft Connection Service] C:\Program Files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACDaemon.exe
O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun
O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe
O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOKAL TJENESTE')
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOKAL TJENESTE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETVÆRKSTJENESTE')
O4 - Global Startup: HP Button Manager.lnk = ?
O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
O4 - Global Startup: Magic-i.lnk = C:\Program Files\ArcSoft\Magic-i 3\Magic-i.exe
O8 - Extra context menu item: &AOL Toolbar-søgning - C:\ProgramData\AOL\ieToolbar\resources\da-DK\local\search.html
O8 - Extra context menu item: E&ksporter til Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: Send til OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: S&end til OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL
O13 - Gopher Prefix:
O15 - Trusted Zone: *.danskebank.dk
O16 - DPF: {3860DD98-0549-4D50-AA72-5D17D200EE10} (Windows Live OneCare safety scanner control) - http://cdn.scan.onecare.live.com/resource/download/scanner/en-us/wlscctrl2.cab
O16 - DPF: {9DF01F00-08E7-4DBE-9070-94841463B3FE} (Util Class) - https://danid.dk/csp/authenticode/csp.exe
O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
O16 - DPF: {D8575CE3-3432-4540-88A9-85A1325D3375} (e-Safekey) - https://netbank.danskebank.dk/html/activex/e-Safekey/DB/e-Safekey.cab
O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgpp.dll
O20 - AppInit_DLLs: avgrsstx.dll
O23 - Service: ArcSoft Connect Daemon (ACDaemon) - ArcSoft Inc. - C:\Program Files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACService.exe
O23 - Service: AVG Free8 E-mail Scanner (avg8emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe
O23 - Service: AVG Free8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe
O23 - Service: GameConsoleService - WildTangent, Inc. - C:\Program Files\HP Games\My HP Game Console\GameConsoleService.exe
O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: HP Health Check Service - Hewlett-Packard - c:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Health Check\hphc_service.exe
O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - c:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
O23 - Service: MgiSvr - ArcSoft, Inc. - C:\Program Files\ArcSoft\Magic-i 3\uMgiSvr.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe

--
End of file - 9382 bytes
phld Nybegynder
27. april 2009 - 18:02 #6
Er lige ved at hente den du sagde
fusion-it Nybegynder
27. april 2009 - 18:03 #7
aha så fik vi info
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18226)
johnstigers Seniormester
27. april 2009 - 19:56 #8
Hjalp det?
phld Nybegynder
27. april 2009 - 22:04 #9
Nej det har ikke hjulpet, mange af de sider jeg går ind på, der er der røde krydser i
MichaelWJ-IT Nybegynder
28. april 2009 - 22:08 #10
Hej..

Prøv at kører disse programmer..

Windows IE7 eller IE8 + Flash player + Java player..

-IE7.
(Direkte Fil Download)
LINK http://dl.google.com/toolbar/data/ie7/IE7Setup_G.exe

eller

-IE8.
LINK http://www.microsoft.com/windows/Internet-explorer/default.aspx
-----------------------------------------------------
Flash Player.
LINK http://fpdownload.macromedia.com/get/flashplayer/installers/archive/fp10_archive.zip

Java Player.
LINK http://wareseeker.com/free-java-tools-bundle/
phld Nybegynder
28. april 2009 - 22:37 #11
java player, hvilken en, der er jo mange?
MichaelWJ-IT Nybegynder
28. april 2009 - 22:45 #12
prøv først at glemme det link fra før og gå her ind..


LINK http://www.java.com/en/download/index.jsp
phld Nybegynder
28. april 2009 - 22:51 #13
Den er i fuld gang med at hente Flash Player.
Og det sidste link du sendte, den hentede jeg tidligere på aftenen
MichaelWJ-IT Nybegynder
28. april 2009 - 23:02 #14
= Java Software - Sun Microsystems
LINK http://www.java.com/en/download/index.jsp

Ok skriv lige hvad der sker når du har install. Flash playeren.
phld Nybegynder
29. april 2009 - 06:41 #15
Det er som om at den ikke vil hente den java du lige sendte??
MichaelWJ-IT Nybegynder
29. april 2009 - 15:33 #16
prøv denne her..
(det er den samme som før (punkt #12-#14) bare i Offline version).
LINK http://javadl.sun.com/webapps/download/AutoDL?BundleId=29219
phld Nybegynder
29. april 2009 - 22:20 #17
Nu er den holdt op med at genstarte.
Men er der ikke et sted hvor jeg kan teste om alt virker som det skal? Den er blevet langsom nu :-(
Smid lige et svar Michael

Hilsen phld
MichaelWJ-IT Nybegynder
29. april 2009 - 22:53 #18
Det kan værer fordi at du nu loader Flash og Java objekter..

kan du spille på disse spil sites ?

Flash games
LINK http://www.flashgames247.com/

Java Games
LINK http://www.jgames.com/

Hvis ja kan du kører Flash og Java.
-------------------------------------
Her er et program som måske kan hjælpe dig med at din computer kører langsom.

System Care fra IOBit.(Renser Windows ++++ meget mere).
LINK http://www.iobit.com/advancedwindowscareper.html?Str=download
phld Nybegynder
30. april 2009 - 19:26 #19
Kan ikke komme ind at spille på de sider :-(
MichaelWJ-IT Nybegynder
30. april 2009 - 19:40 #20
ok så prøver vi igen..

Prøv at gå ind i disse 2 links og se om der kommer noget op på skærmen. (Hvis der står download så prøv at klikke der..

FLASH.
LINK http://get.adobe.com/flashplayer/

JAVA.
LINK http://www.java.com/en/download/index.jsp
phld Nybegynder
30. april 2009 - 20:15 #21
den java vil den ikke hente, der står bare

Verifying Java Version
Oops! You don't have the recommended Java installed.
Your installed family version is Java 6

Please click the button below to get the recommended Java for your computer.
NOTE: If you recently completed your Java software installation, you may need to restart your browser (close all browser windows and re-open) before verifying your installation.
MichaelWJ-IT Nybegynder
30. april 2009 - 20:25 #22
ok..

du skal lukke Firefox ned og gå ind på siden igen..
phld Nybegynder
30. april 2009 - 20:36 #23
ups, hvad er firefox?
MichaelWJ-IT Nybegynder
30. april 2009 - 20:42 #24
sorry jeg mente IE..
phld Nybegynder
30. april 2009 - 20:54 #25
Det ser ud til at jeg har den

Java Plug-in 1.6.0_13
Using JRE version 1.6.0_13 Java HotSpot(TM) Client VM
User home directory = C:\Users\Linda
----------------------------------------------------
c:  clear console window
f:  finalize objects on finalization queue
g:  garbage collect
h:  display this help message
l:  dump classloader list
m:  print memory usage
o:  trigger logging
q:  hide console
r:  reload policy configuration
s:  dump system and deployment properties
t:  dump thread list
v:  dump thread stack
x:  clear classloader cache
0-5: set trace level to <n>
----------------------------------------------------
MichaelWJ-IT Nybegynder
30. april 2009 - 21:17 #26
så burde du nu kunne kører det..
-med mindre den IE du kører er en 64-bit version..

FLASH.
kan du se film på youtube ?
LINK Youtube.com

JAVA Test.
LINK http://java.com/en/download/help/testvm.xml
phld Nybegynder
30. april 2009 - 21:23 #27
Den viser fejl i den java test Java Plug-in 1.6.0_13
Using JRE version 1.6.0_13 Java HotSpot(TM) Client VM
User home directory = C:\Users\Linda
----------------------------------------------------
c:  clear console window
f:  finalize objects on finalization queue
g:  garbage collect
h:  display this help message
l:  dump classloader list
m:  print memory usage
o:  trigger logging
q:  hide console
r:  reload policy configuration
s:  dump system and deployment properties
t:  dump thread list
v:  dump thread stack
x:  clear classloader cache
0-5: set trace level to <n>
----------------------------------------------------


load: class testvmDynamicJavaComPopUp819.class not found.
java.lang.ClassNotFoundException: testvmDynamicJavaComPopUp819.class
    at sun.plugin2.applet.Applet2ClassLoader.findClass(Unknown Source)
    at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source)
    at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source)
    at sun.plugin2.applet.Plugin2ClassLoader.loadCode(Unknown Source)
    at sun.plugin2.applet.Plugin2Manager.createApplet(Unknown Source)
    at sun.plugin2.applet.Plugin2Manager$AppletExecutionRunnable.run(Unknown Source)
    at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
Caused by: java.net.SocketException: Connection reset
    at java.net.SocketInputStream.read(Unknown Source)
    at java.io.BufferedInputStream.fill(Unknown Source)
    at java.io.BufferedInputStream.read1(Unknown Source)
    at java.io.BufferedInputStream.read(Unknown Source)
    at sun.net.www.http.HttpClient.parseHTTPHeader(Unknown Source)
    at sun.net.www.http.HttpClient.parseHTTP(Unknown Source)
    at sun.net.www.http.HttpClient.parseHTTP(Unknown Source)
    at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.getInputStream(Unknown Source)
    at java.net.HttpURLConnection.getResponseCode(Unknown Source)
    at sun.plugin2.applet.Applet2ClassLoader.getBytes(Unknown Source)
    at sun.plugin2.applet.Applet2ClassLoader.access$000(Unknown Source)
    at sun.plugin2.applet.Applet2ClassLoader$1.run(Unknown Source)
    at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
    ... 7 more
Exception: java.lang.ClassNotFoundException: testvmDynamicJavaComPopUp819.class
load: class testvmDynamicJavaComPopUp819.class not found.
java.lang.ClassNotFoundException: testvmDynamicJavaComPopUp819.class
    at sun.plugin2.applet.Applet2ClassLoader.findClass(Unknown Source)
    at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source)
    at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source)
    at sun.plugin2.applet.Plugin2ClassLoader.loadCode(Unknown Source)
    at sun.plugin2.applet.Plugin2Manager.createApplet(Unknown Source)
    at sun.plugin2.applet.Plugin2Manager$AppletExecutionRunnable.run(Unknown Source)
    at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
Caused by: java.net.SocketException: Connection reset
    at java.net.SocketInputStream.read(Unknown Source)
    at java.io.BufferedInputStream.fill(Unknown Source)
    at java.io.BufferedInputStream.read1(Unknown Source)
    at java.io.BufferedInputStream.read(Unknown Source)
    at sun.net.www.http.HttpClient.parseHTTPHeader(Unknown Source)
    at sun.net.www.http.HttpClient.parseHTTP(Unknown Source)
    at sun.net.www.http.HttpClient.parseHTTP(Unknown Source)
    at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.getInputStream(Unknown Source)
    at java.net.HttpURLConnection.getResponseCode(Unknown Source)
    at sun.plugin2.applet.Applet2ClassLoader.getBytes(Unknown Source)
    at sun.plugin2.applet.Applet2ClassLoader.access$000(Unknown Source)
    at sun.plugin2.applet.Applet2ClassLoader$1.run(Unknown Source)
    at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
    ... 7 more
Exception: java.lang.ClassNotFoundException: testvmDynamicJavaComPopUp819.class
MichaelWJ-IT Nybegynder
30. april 2009 - 21:43 #28
(kan du se film på youtube ?)

ok prøv at gå ud og slette "Java" helt i

kontrolpanel + Programmer og funktioner..

Genstart computeren og gå ind på denne side og prøve igen..

LINK http://java.com/en/download/manual.jsp

(prøv denne gang "Online" version)..

(der er stadivæk mange muligheder)
MichaelWJ-IT Nybegynder
30. april 2009 - 21:46 #29
Hvilken styrer system bruger du ?

(Vista 32-Bit eller 64-Bit)

Du kan se det ved at "Højre klikke med musen på "Computer" + "Egenskaber"..
phld Nybegynder
30. april 2009 - 22:08 #30
Den vil ikke hente java, den viser en fejl. jeg bruger 32-bit

Prøvede at se en vidio lige før og den kunne jeg godt
MichaelWJ-IT Nybegynder
30. april 2009 - 22:14 #31
hvad skriver den ved denne fejl ?
phld Nybegynder
30. april 2009 - 22:22 #32
The installer cannot proceed with the current internet connection settings
MichaelWJ-IT Nybegynder
30. april 2009 - 22:48 #33
(puha..den java. :)

er det stadivæk IE7 du har inst. ?

bruger du Firewall og Windows Firewall ?
MichaelWJ-IT Nybegynder
30. april 2009 - 22:53 #34
hvis IE 7.

kan du prøve at installere IE 8..
vejmand Juniormester
30. april 2009 - 22:53 #35
Har du fået downloadet installationsfilen?
Altså, ikke Kør fra nettet, men download filen til harddisken.
Herefter Højreklik på installationsfilen -> Kør som administrator.
phld Nybegynder
30. april 2009 - 22:59 #36
har 7, prøvede at hente 8 i går, men det gik fuldstændig i ged.
om jeg har Firewall og Windows Firewall ? Ja det ved jeg ikke.
Jeg har AVG antivirus program.

Vejmand, forstår ikke hvad du mener, jeg er ikke så god til at det computer halløj  ;-)
phld Nybegynder
30. april 2009 - 23:02 #37
Jeg har Windows Firewall, ved ikke med den anden
vejmand Juniormester
30. april 2009 - 23:05 #38
Hvorfra prøver du at hente Java og hvordan gør du?
phld Nybegynder
01. maj 2009 - 15:27 #39
Hej igen.

Så kører det som det skal igen, den java gemte sig et sted på min computer, så jeg kunne ikke komme videre med at sætte den ind.
Den har ikke stoppet en eneste gang siden.
Tusind tak for hjælpen. Især dig Michael, du er virkelig tålmodig ;-)  God weekend
MichaelWJ-IT Nybegynder
01. maj 2009 - 16:23 #40
Takker og i lige måde (O:
-gízmo- Nybegynder
15. november 2009 - 14:37 #41
Jeg har oplevet det samme problem og løsningen for mig var at deaktivere QUICKfind BHO Object under tilføjelsesprogrammer, da dette program fik explorer til at gå ned hele tiden.

Guide til internet explorer 8:

Dette blev gjort ved at gå ind i funktioner--> Administrer tilføjelsesprogrammer ---> værktøjslinier og udvidelser, her vælges QUICKfind BHO Object og tryk derefter på deaktiver.
nieb100 Nybegynder
03. april 2010 - 17:28 #42
Dette løser problemet - fordi ham der har skrevet det ved hvad han snakker om: (Hvis man markerer mappen ContextMenuHandlers og udskriver den, så kan man lettere reetablere - OG man kan direkte se datoen på de enkelte nøgler. Det gør det let af finde den eller de, der skal slettes.

The simple way to get rid of the crashing is by going to "HKEY_CLASSES_ROOT\*\shellex\ ContextMenuHandlers" in regedit.exe, backing up the whole ConxtentMenuHandlers folder, and then start deleting all of them one by one (you can start with the ones you've been meaning to get rid of anyway  ) and continuously testing the right click. Be careful not to click on an actual folder when opening of explorer after the crash because for me that seemed to solve the problem temporarily. Instead just open up your username folder and right click on a file until it stops. Of course import the Context folder after you find it, test explorer once again by right clicking to make sure you found the problem, and delete the file that caused the problem.
Kimfurstling Nybegynder
30. juli 2010 - 08:17 #43
Jeg har et tilsvarende problem. Kan nogen hjælpe. Detaljerne er:
Problemsignatur:
  Navn på problemhændelse:    APPCRASH
  Programnavn:    iexplore.exe
  Programversion:    8.0.6001.18928
  Tidsstempel for program:    4bdfa327
  Fejlmodulnavn:    StackHash_9b6b
  Fejlmodulversion:    6.0.6002.18005
  Tidsstempel for fejlmodul:    49e03821
  Undtagelseskode:    c0000374
  Undtagelsesforskydning:    000afaf8
  OS-version:    6.0.6002.2.2.0.256.6
  Landestandard-id:    1030
  Yderligere oplysninger 1:    9b6b
  Yderligere oplysninger 2:    7dbfbfca66095f005fff751d630a29ff
  Yderligere oplysninger 3:    c1a3
  Yderligere oplysninger 4:    5732fb0b7cc983adc1f0c7b6b6bd2205

Læs erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger:
  http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=50163&clcid=0x0406
vejmand Juniormester
30. juli 2010 - 11:50 #44
Dette er et gammelt lukket spørgsmål.
Du skal oprette dit eget spørgsmål......
mortenmn Nybegynder
20. december 2011 - 19:25 #45
Hej

(Jeg har haft samme problem)

I Explorer vælger funktioner -> "Internet indstillinger" og klik på Slet (så sletter du historikken) og sæt flueben ved "Slet browserdata ved afslutning".
Så skulle den virke igen.

MVH
Morten Mølgaard-Nielsen
mortenmn Nybegynder
20. december 2011 - 19:29 #46
Internet Explorer er holdt op med at fungere???
Internet Explorer er holdt op med at fungere. Et problem var skyld i, at programmet holdt op med at fungere korrekt. Windows lukker programmet og giver dig besked, hvis der findes en løsning.
Denne besked får jeg efterhånden flere gange om dagen, har lige fået ny computer, med vista
Nogen som ved hvad der er galt?


Hej

(Jeg har haft samme problem)

I Explorer vælger funktioner -> "Internet indstillinger" og klik på Slet (så sletter du historikken) og sæt flueben ved "Slet browserdata ved afslutning".
Så skulle den virke igen.

MVH
Morten Mølgaard-Nielsen
Ny bruger Nybegynder

Din løsning...

Tilladte BB-code-tags: [b]fed[/b] [i]kursiv[/i] [u]understreget[/u] Web- og emailadresser omdannes automatisk til links

Opret Preview

Log ind eller opret profil

Hov!

For at kunne deltage på Computerworld Eksperten skal du være logget ind.

Det er heldigvis nemt at oprette en bruger: Det tager to minutter og du kan vælge at bruge enten e-mail, Facebook eller Google som login.

Du kan også logge ind via nedenstående tjenester

Computerworld
De 30 største danske it-virksomheder: Her er antallet af ansatte - og hvor mange penge, der bruges på løn
Top 100: Computerworld har nærstuderet årsregnskaberne fra 499 danske it- og televirksomheder og kan her bringe listen med de 30 største arbejdspladser. Se antallet af ansatte og få et indblik i, hvor mange penge virksomhederne bruger på løn til medarbejderne.
CIO
Du risikerer at blive hægtet helt af, hvis ikke dit netværk bliver fremtidssikret - og det haster
Klumme: Hver dag går mere 168,1 petabyte gennem netværket hos AT&T, hvilket svarer til 130 millioner timers video i HD. Det viser, hvor store krav der i dag stilles til en virksomheds netværk. Er du klar til det?
Comon
Oversigt: Her er de bedste Android-smartphones der kan købes i Danmark
Det vrimler med spændende Android-smartphones på markedet. Vi har samlet en oversigt over de bedste Android-telefoner, du kan købe herhjemme netop nu.
Job & Karriere
Se listen: Disse it-folk bliver ansat på stedet - cheferne skriger efter helt bestemte it-kompetencer
Der er en markant mangel på it-folk med helt bestemte kompetencer samtidig med, at it-cheferne er i gang med at øge bemandingen i it-organisationerne. Se listen med de mest efterspurgte it-kompetencer netop nu.
White paper
Digitaliseringen af finanssektorens sætter skub i et helt nyt syn på it-infrastruktur
Finanssektoren er i fuld gang med en voldsom digital omvæltning. Det betyder blandt andet et helt nyt syn på it-infrastruktur. Stadig flere virksomheder skifter fokus fra on-premise-løsninger til et miks af on-premise, hosting og cloud som kaldes en hybrid it-infrastruktur. Læs i dette whitepaper udarbejdet af IDC for Interxion om udviklingen, den nye tankegang og de umiddelbare fordele. 12 sider på engelsk.