Annonceindlæg fra Inspari

Hvorfor skal din virksomhed bruge Business Intelligence?

De seneste år er brugen af data blevet vigtigere end nogensinde før, og du har sikkert hørt om at være ”data-minded” eller ”data-drevet”.

Den private og den offentlige sektor tager i takt med den stigende digitalisering mere og mere imod Business Intelligence (BI). Det kan stadig være svært for nogle, helt konkret, at forstå, hvad Business Intelligence går ud på, men for lige at ridse det op, er det en paraply-term over databehandling.

Business Intelligence dækker altså over flere ting inden for databehandling til dels at analysere en virksomheds data, men vigtigst af alt få indblik i virksomhedens information. For ved at få indblik i din virksomheds information ved at bruge denne nye metode kan din virksomhed og medarbejderne i den få en langt bedre indsigt på tværs af afdelinger få bedre, og i sidste ende træffe bedre beslutninger.

Virkelighedens verden - Hvorfor lige information?

Information kan findes og er i stort set alle brancher uanset, hvilket erhverv du er i. I et historisk perspektiv har informationen i princippet altid været der. Forskellen er bare, at i takt med den digitale udvikling er det nu, dels blevet nemmere at opsamle informationen, og dels at behandle, visualisere og vurdere ud fra data. Sammenligner vi informationen fra bare 20 år siden med den i dag, kan vi også se en udvikling. Her kunne en informationsindsamling være en kundeundersøgelse i Fona være, hvor den daværende butikskæde ønskede at undersøge, hvor mange kunder der gik ind i den fysiske butik i tidsrummet 16.30 til 17.30 hver torsdag eftermiddag. På det tidspunkt var der i ikke noget, der hed online web-butikker samt andre online sites, der kunne konverteres fra. Samtidig var IT-systemer på daværende tidspunkt ikke udviklet i tilstrækkelig omfang til at indsamle og bearbejde data fra forskellige kilder. Derfor kunne en kundeundersøgelse enten blive talt manuelt eller ved en scanner.

Opsamlingen i dette eksempel ville muligvis være den samme i dag med en scanner, men den helt store forskel, som mange virksomheder overser er, at mulighederne for bearbejdelse af data i dag er helt anderledes. Det betyder, at dataene nu kan kategoriseres ned til mindste detalje og ud til afdelinger i virksomheden. Et eksempel kunne være salgs- eller markedsføringsafdelingen, der havde påvirket økonomien i en bestemt retning. På den måde benchmarker de digitaliserede virksomheder på den måde i dag ud fra deres indsamlede data. Mange misforstår dog konceptet om at have styr på sine data før de overhovedet har en værdi. Business Intelligence ændrer altså hele tiden betingelserne for den indsigt du kan få i din virksomhed.

Hvordan kan jeg bruge det i min virksomhed?

Det er ikke sikkert du kan nikke et-hundrede procent genkendende til ovenstående eksempel, men vigtigheden af data stiger i alle brancher, og der er ingen tvivl om, at Business Intelligence er kommet for at blive.

Termer under Business Intelligence som Big Data og Data Warehousing, kan for nogle godt lyde fuldstændig vanvittige, og kan slet ikke se, hvordan de skal komme i gang med det. Derfor bliver opgaven skubbet til side og senere glemt. Et andet scenarie er, at  virksomheder slet ikke se meningen med brugen af det, men det er netop dér problemet ligger. Ved at få ekstern hjælp fra professionelle konsulenthuse som Inspari, kan din virksomhed koncentrere sig om forretningen, og lade os om det avancerede data. Hos Inspari er vi specialister i at få den rette indsigt, hvad end din virksomhed beskæftiger sig med.

Konsulenter hos Inspari har specialiseret sig i, at sætte sig ind i virksomheder og gå igennem hver enkelt proces igennem og databehandle ud fra det. Det kan være dele af virksomheden kan automatiseres eller på anden vis hjælpe din virksomhed med at skabe overblik og information I ikke var klar over I havde. For Business Intelligence er ikke en metode, hvor virksomheder kan køres over én kam. Det skal skræddersyes og tilpasses for den enkelte virksomhed, da behovene i sidste ende kan variere. Uden en konsulent kan dette være en jungle at finde rundt i, men har du først styr på dine data kan det i sidste ende spare dig enormt mange kræfter, tid og vigtigst af alt: penge.


Læs mere om business intelligence, big data, data warehouse med mere på Inspari.dk