Annonceindlæg fra Red Hat

En åben sky er mulig – med de rette værktøjer

Containere har potentialet til at blive løsningen, som giver portabilitet til skyen, både inden for det offentlige og det private.

Men containerne skal hjælpes på vej via bredere platforme.

Her kan du læse mere om innovationsplatformen Openshift

 

Multi-cloud, hybrid-cloud, kort sagt cloud-teknologi i alle tænkelige kombinationer. Naturligvis lyder det rart at kunne vælge og vrage mellem forskellige offentlige cloud-platforme og private skyer. Tanken er at kunne lægge forskellige typer af opgaver, hvor de passer bedst ind. At kunne vælge det mest passende alternativ i alle situationer, eksempelvis af hensyn til omkostninger, og samtidig øge portabiliteten og skalerbarheden.

Alt dette er muligt, men det er ikke let at implementere. Årsagen er derimod let at forstå: Den seneste teknologi er udviklet af få virksomheder, som bygger på deres egne løsninger, og de er ikke altid kompatible med hinanden. Dette betyder, at der vil være en lock-in-effekt.

Dette er gammel viden indenfor it-verdenen, og det er også relevant I forhold til cloud tjenester.  Det er ikke let at flytte applikationer, lagring og forskellige typer ressourcer mellem de forskellige skyer, det gælder både offentlige som private.

 


Martin Östmark, chef arkitekt for løsningsudvikling hos
Red Hat i Sverige

Containere er en løsning


En løsning til at øge portabiliteten og reducere lock-in  ved at bruge containere sammen med eksempelvis Docker-platformen. Tanken er, at applikationer, konfigurationer og andre nødvendige ting pakkes som en enhed i en container. Der  herefter er let at flytte mellem forskellige underliggende infrastrukturer lokalt eller i skyen.

Et problem med containere er, at det kan være vanskeligt at administrere dem, især hvis der er mange af dem. Løsningen på problemet er at bruge en orkestreringsplatform. Kubernetes er den mest populære, men heller ikke Kubernetes løser alle problemer.

– Kubernetes er en nøglekomponent og facilitator, men skal suppleres med ekstra funktionalitet for at kunne skabe et komplet systemmiljø, forklarer Martin Östmark, chefarkitekt for løsningsudvikling hos Red Hat i Sverige.

Ifølge ham og kollegaen Johan Odell, senior løsningsarkitekt, kan de resterende brikker deles op i fire funktionsområder:

  • Automatiseret håndtering
  • Platformstjenester
  • Applikationstjenester
  • Tjenester til udviklere


For at oplevelsen i et blandet miljø skal modsvare det fra den offentlige sky, kræves en høj grad af automatisering til styring af platformen, eksempelvis til installationer og opgraderinger. Herefter behøves tjenester til at styre flere containere til eksempelvis loghåndtering, overvågning (monitorering) og registreringshåndtering af containere.

Applikationstjenesterne er ganske enkelt tjenester indenfor platformen til opbygning af applikationer. Disse inkluderer eksempelvis udviklingsrammer som Java- platformen, Node.js og Python, databaser og meddelelsesstyring.

Det fjerde område er tjenester, som hjælper udviklere i udviklings- og leveringsprocessen. Eksempler på disse er tjenester til automatisk opbygning (CI / CD) og udviklingsværktøjer (IDE). Dette er løsninger, som øger produktiviteten hos udviklere.

Gør det enkelt og øg portabiliteten


Tilføjelsen af komponenterne til arkitekturen sker til dels for at forenkle hele håndteringen af containere og dermed udvikling og drift generelt og dels for at øge portabiliteten af applikationer og andre ressourcer. Det reducerer Lock-in effekterne. Red Hats produkt, som opfylder kravene, kaldes OpenShift.

Men hvordan fungerer det med alle ældre såkaldte legacy-apps?

- Der kan være grund til at flytte ældre applikationer til containerplatforme uden behov for større ændringer af dem. Man kan udnytte den underliggende platform og dens brede understøttelse af automatisering, hvilket fører til hurtigere udvikling og distribution af applikationer, siger Martin Östmark.

- En normal strategi går ud på først at overføre en ældre applikation, som den er, for sidenhen at nedbryde den i mindre dele efter behov, hvilket kan øge leveringshastigheden yderligere, siger han videre.

Hvilke ændringer medfører brugen af en løsning som OpenShift og tilknyttede produkter hos en virksomhed?

 

Johan Odell, senior løsningsarkitekt hos Red Hat


– OpenShift bliver en nøgleteknologi til at modernisere IT, med automatisering, agile arbejdsmetoder og DevOps, siger Johan Odell.

Her kan du læse mere om innovationsplatformen Openshift

 

Han eksemplificerer hvordan det kan se ud, ved at fortælle om en stor svensk kunde, der opererer i hele verden. Fordi it-miljøerne ser forskellig ud i forskellige lande med en blanding af egne datacentre og offentlige skyer, har de brug for en løsning, der gør det muligt at arbejde på samme måde uafhængigt af driftsplatforme.

– Plattformen udjævner forskellene imellem de underliggende miljøer og giver samme brugeroplevelse og udvikleroplevelse til trods for en blandet infrastruktur. Det giver fleksibiliteten til at kunne flytte en applikation imellem forskellige infrastrukturer, offentlige skyer såvel som egne datacentre, uden at det påvirker eksisterende rutiner og processer, siger Johan Odell.

Bygget på open source


Alle vigtige komponenter i en moderne arkitektur som her beskrevet, er baseret på open source. Fordelene ved dette er velkendte, og open source-kode har længe været en etableret og populær metode til at udvikle og anvende it-løsninger på. Er der noget at tilføje om open source?

- En stor del af innovationen i dag sker ved brug af open source-kode. Det giver en kontrolleret måde hvormed man kan købe teknologiløsninger såvel som mulighed for gennemsigtighed og indflydelse. Videreudvikling gøres lettere, fordi det drives af åbne netværk, siger Martin Östmark.

Her kan du læse mere om innovationsplatformen Openshift

Kontaktinfo:

Red Hat

Automatikvej 1

2860 Søborg

https://www.redhat.com/en

Se alle annonceindlæg