Annonceindlæg fra Redpill Linpro

Fire af fem digitale transformationer slår fejl – men sådan får du succes!

Ifølge Redpill Linpro har mange faktorer betydning for, om den digitale transformation lykkes eller ej. Læs her, hvordan du kommer bedst fra start.

Et vellykket digitalt transformationsprojekt kan potentielt styrke alle facetter af betydning for organisationens virkefelt og konkurrenceevne. Men det skal gribes rigtigt an og helst fra den spæde start. 

”Digital transformation og digital innovation skal betragtes som et strategisk projekt og ikke blot som ”blot” endnu et IT-projekt af taktisk tilsnit. Kun sådan har man god chance for at lykkes,” konstaterer Fredrik Svensson, medstifter og Solution Leader af Redpill Linpro. 

Fredrik Svensson - medstifter af Redpill Linpro 

Men denne erkendelse gør mange virksomheder ikke i tide, og det kan koste dyrt. 

Sådan får du succes med digital innovation – læs mere her 

 

84% af alle transformationer fejler

Eksempelvis bemærker den digitale analytiker Michael Gale i sin roste bestseller, The Digital Helix, at næsten alle de 2.000 største amerikanske koncerner har taget hul på en digital transformationsproces. Men han bemærker også, at centrale dele af den digitale transformation er stødt på grund i 84 procent af de koncerner, han interviewede til sin bog. 

I værste fald er processen gået mere eller mindre i stå, mens den i mildere tilfælde er blevet langt mere kostbar end ventet – eller langtfra har udmøntet sig i de ønskede fordele. 

 

Topledelsen skal være med – fra start til slut

”Det er afgørende, at du sikrer en helt klar overensstemmelse mellem virksomhedens vision og den digitale vision. Samt at gøre dig klart, at den digitale innovation kommer til at påvirke en lang række processer og arbejdsgange. Faktisk kræver digital innovation overraskende meget af organisationen og sædvanligvis på alle niveauer. Derfor skal hele organisationen også holdes informeret og have en klar fornemmelse af at være med på rejsen,” konstaterer Fredrik Svensson. 

”Endelig er det et ufravigeligt krav, at topledelsen bakker op, holder sig til ilden, er vidende om processen og engageret – fra start til slut. Den ansvarlige for transformationsprocessen bør faktisk referere direkte til topledelsen, ligesom status på den digitale transformation bør være fast punkt på direktionsmøderne, også selv om en omfattende digitale transformationsproces kan tage flere år,” tilføjer han.

  Sådan får du succes med digital innovation – læs mere her

 

Fokus på digital innovation og open source

Redpill Linpro har i dag kontorer i de 3 skandinaviske lande Norge, Sverige og senest er Danmark kommet til; her har man lokalt nu femten ansatte. 

Virksomheden har mere end tyve års erfaring med at støtte virksomheder i digitale innovations- og transformationsprojekter med fokus på bl.a. API, integrationer, DevOps, samt cloud på open source-baserede teknologier. 

”Ud over de organisatoriske tiltag, er det vigtigt, at man vælger de rigtige produkter, hvis man vil lykkes med sin transformationsproces,” siger Fredrik Svensson. 

Et af de centrale produkter, Redpill Linpro tager udgangspunkt i, er Red Hat OpenShift.

 ”OpenShift Container Platform gør det nemt at administrere og monitorere sine containere ganske nøje. Hermed bliver det for eksempel lettere at maksimere oppetid og udnytte de tilgængelige ressourcer optimalt,” forklarer Fredrik Svensson. 

Han nævner desuden Red Hat Fuse; en integrationsplatform, der – som andre Red Hat-teknologier – er Linuxbaseret. 

”Fuse er en distribueret integrationsplatform, der blandt andet gør det mere overkommeligt at sikre tæt samspil mellem de forskellige dele af en virksomheds IT-arkitektur. Hvilket i sagens natur er en vigtig forudsætning for at høste de forventede gevinster ved en digital transformationsproces,” siger Fredrik Svensson. 

Endelig arbejder Redpill Linpro også med en tredje Red Hat-teknologi, nemlig 3scale, der understøtter en fleksibel og effektiv styring og administration af virksomhedens APIer. Vi kan tydeligt se en trend i markedet der understøtter en pakketering af disse 3 produkter. 

Digital innovation er forudsætning for vækst

”Alle virksomheder skal agere i markeder og konkurrencesituationer under hastig forandring, ligeledes er det regulative pres stigende – og senest har Covid-19 skabt massiv usikkerhed på en lang række fronter,” konstaterer Fredrik Svensson. 

 

Det øger, bemærker han, i hidtil uset grad behovet for at kunne agere fleksibelt og hurtigt være i stand til  at træffe beslutninger på basis af opdateret viden og data, som faktisk er til rådighed. Den digitale transformation støtter direkte op om begge behov og er ofte en decideret forudsætning for fremtidig vækst. 

 

Overensstemmelse mellem forretningsmål og digital vision gav succes

”Jeg har set en del eksempler på nordiske virksomheder og organisationer, der har håndteret udfordringen rigtig flot. For eksempel har vi en kunde, der besluttede at stille en lang række centrale data til rådighed for deres samarbejdspartnere, hvilket vendte op og ned på den måde de normalt agerede på. Men organisationen redefinerede sin vision og sikrede en klar overensstemmelse mellem den og de digitale mål – samt skabte en enestående begejstring internt i organisationen, og de er virkelig godt på vej. Så det kan lykkes,” siger Fredrik Svensson. 

Han fortæller dog også om en stor koncern, der satte et storstilet digitalt transformationsprojekt i gang, men ”glemte” at orientere bredt om det internt. Med det resultat, at en række underdivisioner gik i gang med deres egne og ret kostbare decentrale digitale projekter, der overlappede i svær grad. 

”Den proces betragter man angiveligt som knap så vellykket,” konstaterer Fredrik Svensson. 

Sådan får du succes med digital innovation – læs mere her  

Redpill Linpro

Vi hjælper vores kunder med at bygge IT grundlaget for deres digitale transformation indenfor områderne API & Integration, DevOps, og cloud. Som den ledende Open Source leverandør i Norden, har Redpill Linpro, altid fokus på "Openness".

Læs mere om Redpill Linpro
Kontaktinfo:

Redpill Linpro ApS

Frederiksborggade 15

1360 København K

https://www.redpill-linpro.com/

Se alle annonceindlæg