Annonceindlæg fra Dustin

Gør IT-afdelingen til en synlig succes i organisationen

IT-afdelingens position er under massivt pres – men forretningsindsigt og åbenhed styrker både digital innovation og respekten for teknisk know how.

Ved indgangen til 2021 fik den store nordiske IT-leverandør Dustin foretaget en undersøgelse af, hvad der kendetegner digitale transformationsprojekter i Norden. Undersøgelsen blev gennemført af analysehuset Radar og fokuserede på 57 projekter, der internt i organisationerne blev betragtet som succesfulde.

”Samtlige 57 projekter var kendetegnet ved, at funding, initiativ, styring og ejerskab lå et andet sted i organisationen end IT-afdelingen. Det var en øjenåbner. For heraf kunne man dels udlede, at forretningen er klar til at sætte den digitale transformation på skinner – men i vidt omfang holder IT-afdelingen udenfor,” konstaterer Alexandra Fürst, CIO, Dustin.

Ikke plads til IT-ledelse på chefgangen

Undersøgelsen kortlagde desuden IT-afdelingernes rolle i bredere forstand og afslørede, at knap halvdelen af IT-beslutningstagerne i de nordiske virksomheder ikke er del af ledergruppen. Samt at 80 procent af IT-budgettet bruges på drift.

”Budgetternes sammensætning og IT-ledelsens position tegner et lidt dystert billede, ligesom IT-afdelingerne i høj grad stadig måles på traditionelle KPI’er såsom oppetid. Det levner ikke meget rum til innovation og øger risikoen for, at IT-afdelingen køres ud på et sidespor som en slags pedeller, der kun skal sørge for at holde lyset tændt,” siger Alexandra Fürst.

Forretningsforståelse er nøglen til succes

Slaget er imidlertid langtfra tabt. Men IT-afdelingen skal – ud over naturligvis at sikre eksempelvis drift – blive bedre til at forstå forretningens processer, sprog og prioriteter. Det er en basal forudsætning for at generobre initiativet og tage ejerskab over den digitale transformation.

”Som CIO mærker jeg forretningens krav om at levere digitale initiativer hurtigere end før. Men det er utilstrækkeligt at vente på, at de gode forslag kommer ind. Man skal selv tage initiativ til dialog. Mød sælgerne og forstå, hvordan de arbejder. Tal med produktionsafdelingen og find ud af, hvor skoen trykker. Lyt med på opkald til den interne supportdesk og til kundesupport,” siger Alexandra Fürst.

”Der er utallige muligheder for at søge viden og inspiration samt for at tage initiativ. Men fælles for dem er, at de kræver et indblik og en opsøgende nysgerrighed, der går ud over det, mange opfatter som del af den traditionelle CIO-rolle,” tilføjer hun.

KPI: Sørg for at blive målt på andet end oppetid

Viden om – og opdateret indsigt i – forretningen skaber samtidig grobund for at styrke IT-afdelingens organisatoriske indflydelse og mandat. Det kan være med til at skabe en god spiral, der øger mulighederne for at gøre en forskel og for at blive målt på forretningsorienterede parametre og ikke ”kun” på, om systemernes oppetid.

”Det kræver naturligvis mere af IT-organisationen. Derfor kan der også være sund fornuft i at kigge endnu mere nøje på, om man eventuelt kunne outsource på en måde, hvor man både levnede plads til at styrke den digital innovation – til gavn for hele forretningen! – og sparede penge og ressourcer,” siger Alexandra Fürst.

Skift perspektiv fra IT-sikkerhed til forretningsrisiko

Endelig er der behov for at nytænke eksempelvis sikkerhed og for at sikre, at IT-afdeling og forretning i højere grad taler samme sprog.

I forretningen er man vant til at løbe risici. Måske slår nye produkter ikke igennem. Måske flopper en salgskampagne. Måske brænder man inde med nogle varer. Måske kommer der kostbare garantisager.

”Det er et grundvilkår, for løber du ikke risici, kommer du ingen vegne. Derimod er der i IT-afdelingen en udpræget frygt for at tage chancer og risikere, at en ny IT-service åbner en angrebsflade eller viser sig at være lidt dyrere at udvikle. Det hæmmer innovation og nytænkning,” vurderer Alexandra Fürst.

Her er det blot i højere grad relevant at gøre brug af virksomhedens eksisterende modeller for at evaluere forretningsrisici snarere end evaluere IT-risici på den traditionelle facon.

”Den digitale innovation byder på så store muligheder for hele virksomheden, at man er nødt til at se IT og forretning som to sider af samme sag. Forretning og IT er ganske enkelt nødt til – i højere grad end i dag – at tale samme sprog og være enige om de mål, der styres efter.  Men så kan IT-afdelingen til gemgæld også byde ind med kernekompetencer og teknisk know-how, som kan være meget værdifuld. Især hvis det kombineres med indsigt i og nysgerrighed overfor den øvrige forretning.

Download rapporten & værktøjet og læs mere om, hvordan du:

  • Skaber de rette grundlæggende forudsætninger for virtual first og undgår digital stress
  • Lykkes med integrationen af en digital samarbejdsplatform
  • Får en mere resilient IT

https://dustinweb.azureedge.net/content/73645/resilient-it-dk.zip