Annonceindlæg fra Komplex it

Bliver din it-fremdrift bremset af teknologisk gæld?

Ansvaret for afvikling af en virksomheds teknologiske gæld ligger ikke hos it-chefen, men hos virksomhedens direktion og dens bestyrelse.

Af Henrik Malmgreen

Langt de fleste virksomheder slæber i en eller anden udstrækning rundt på det, man kalder for teknologisk gæld. Det skal forstås på den måde, at virksomhedens it-infrastruktur måske ikke er så opdateret, som det kunne være ønskeligt, og selv om det på overfladen kan se ud, som alting egentlig spiller, som det skal, kan der under overfladen godt gemme sig markante og langt fra ligegyldige udfordringer.

”I dag er de fleste forretningskritiske processer i en virksomhed tæt forbundet med virksomhedens it-infrastruktur, og selv om produktionsapparatet eller bogholderiet måske fungerer på glimrende vis, kan det meget vel være, at it-infrastrukturen ikke i tilstrækkelig grad understøtter virksomhedens forretningsmæssige udvikling. Snitfladen mellem it og forretning er nemlig ekstremt vigtig, blandt andet fordi kvalificerede ledelsesbeslutninger i dag er datadrevne”.

 

Lars Kok, adm. direktør i Komplex it

Start med at få overblik

Det siger Lars Kok, der er adm. direktør i Komplex it, hvor man leverer it-infrastruktur til en bred vifte af danske virksomheder, såvel private som offentlige. Det kan imidlertid være lettere sagt end gjort at skifte sin eksisterende it-infrastruktur ud. Dels skal forretningen holdes i gang, mens det sker, dels kan det være svært at få indsigt i, hvor man skal sætte ind først. Ofte sker opdatering over tid ved knopskydning, hvilket kan betyde, at overblikket mistes.

”Hvis man som virksomhed står i en situation, hvor det er tid til at gøre noget ved sin it-infrastruktur, er det vigtigt allerførst at få genskabt overblikket og identificere, hvilke indsatspunkter, der er vigtigst. Det er typisk indsatspunkter, der er koblet direkte til de forretningsmæssige processer”, siger Lars Kok videre. Han er bestemt ikke alene om at have de tanker.

 

Skal tages seriøst

Komplex it har et tæt partnerskab med IBM som strategisk leverandør af infrastrukturløsninger, og Thomas Kovsted, der er General Manager for IBM Danmark, er ganske enig med Lars Kok.

Han fortæller blandt andet, at en international undersøgelse, foretaget af konsulenthuset Gartner blandt erhvervsledere, dokumenterer, at ikke mindre end 84 pct. af de adspurgte svarer, at teknologisk gæld har signifikant indflydelse på deres forretning, og at ca. 41 pct. af deres it-budget kan henføres til denne.

”Teknologisk gæld i form af egenudviklet softwarekode er mere besværlig og omkostningstung at afvikle end anden teknologisk gæld. Det er typisk den gæld, der hæmmer produktiviteten mest og gør det vanskeligt at være agil og konkurrencedygtig. Problemstillingen bliver for mange virksomheder stadig mere betydende i takt med, at digitale løsninger bliver så integreret i forretningen, at de bliver til selve forretningen. Derfor hjælper IBM mange store kunder med at modernisere deres applikationer, og vi er selv gået forrest med hensyn til at afvikle vores egen teknologiske gæld”, forklarer Thomas Kovsted.

 

Fra support til udvikling

Gartner forudser endvidere, at i 2023 kan de I&O ledere (Intrastructure & Operations) i virksomhederne, der forholder sig aktivt til at reducere det, man vel også kan kalde for det teknologiske efterslæb, skabe momentum for væsentlig hurtigere eksekvering af forretning samt i markant omfang konvertere anvendte medarbejdertimer fra support til forretningsstrategisk udvikling. Thomas Kovsted har imidlertid endnu et godt råd:

”Det er vigtigt, at virksomheder og offentlige instanser har afsat nok ressourcer til de projekter, der skal modernisere applikationerne således, at de gamle applikationer holdes opdateret og ikke i overgangsfasen repræsenterer en sikkerhedsrisiko for forretningen. Jeg er enig med Lars Kok i, at det handler om planlægning, men der skal altså afsættes ressourcer nok til at drive begge platforme samtidig. Ellers kan det gå galt”.

 

Glem ikke sikkerheden

IBM har siden 2006 været strategisk leverandør til Komplex it, der er Platinum Business Partner, og dette partnerskab har blandt andet betydet, at man sammen også er gået ind i en række segmenter, hvor IBM måske ikke tidligere har været så kendt.

Fokus har især været på cloud, servere, storage samt backup og recovery, men Lars Kok påpeger endnu et element, der er væsentligt at forholde sig til, når talen falder på teknologisk gæld.

”Nemlig sikkerhed. Teknologisk gæld hænger nøje sammen med sikkerhed. For det første siger det sig selv, at hvis en virksomhed har en it-infrastruktur, der har formeret sig ved knopskydning, er det svært at have overblik over sikkerheden. For det andet betyder forældede applikationer, hvortil der måske ikke længere kan fås sikkerhedspatches, en markant øget risiko cyberkriminalitet, der måske endda kan være en trussel for hele virksomhedens eksistens”, slutter Lars Kok.

”Snitfladen mellem it og forretning er ekstremt vigtig, blandt andet fordi kvalificerede ledelsesbeslutninger i langt de fleste virksomheder i dag er datadrevne”, forklarer adm. direktør i Komplex it, Lars Kok.

 

Teknologisk gæld kan sammenlignes med økonomisk gæld. Hovedstolen er det, det vil koste at afvikle selve den teknologiske gæld. Den bør betragtes som et forretningsproblem og ikke it-problem. Renterne er den tid og de ressourcer, der påløber, når nye funktioner skal integreres i de gamle systemer, mener Thomas Kovsted, der er General Manager i IBM Danmark.

Komplex it

Vi er it-specialister med kernekompetencer inden for cloud, automatisering, drift og sikkerhed. Vi sætter troværdighed og kvalitet højest, og det skaber langvarige relationer. We make complexity simple.

Læs mere om Komplex it
Kontaktinfo:

Komplex it

Meterbuen 25

2740 Skovlunde

https://komplexit.dk/

Se alle annonceindlæg