Annonceindlæg fra DE-CIX

Den næste digitale grænse:

opbygning af infrastruktur til næste generations Internet univers

Tilsammen repræsenterer de digitale infrastrukturer, der driver dagens Internet, det største infrastruktur-megaprojekt i menneskehedens historie. Men selv dette vil ikke være nok til at understøtte de applikationer, der vil dukke op i løbet af det næste årti af Internetudvikling. Ivo Ivanov, administrerende direktør for DE-CIX, verdens førende Internet Exchange (IX) operatør, ser på udfordringerne ved at bygge en så massiv og stærkt sammenkoblet global infrastruktur og foreslår en fælles løsning for alle infrastruktur operatører.

I dag, mere end nogensinde før, er alle områder af erhvervslivet og privatlivet stærkt afhængige af digitale applikationer. Der er ingen tvivl om, at kravene til digital infrastruktur fremover vil skærpes. Fremtidens Internet - et virtuelt univers uanset hvilket navn vi vælger at give det (det være sig "Metaverse", ”Immersive Internet” eller noget andet) - vil være en virtuel simulering muliggjort af AI, VR, AR og en verden af alle mulige innovationer indenfor sanseopfattelse, fjernbetjening og virtuelle oplevelser i realtid. Fremtidens digitale verden lover et væld af muligheder for at drive forretning, blive underholdt, blive plejet og uddannet og være forbundet med hinanden i en ufattelig levende og taktil form for interaktivt cyberspace. Men for at nå dertil skal data kunne flyde problemfrit, effektivt og meget hurtigt – og gøre det overalt.

Høje hastigheder er nødvendige ikke kun mellem et netværk eller en virksomhed og dets slutbrugere, men også mellem flere netværk eller forretningspartnere. Nuværende digitale applikationer kan tilbyde en acceptabel brugeroplevelse med en reaktionstid på ikke mere end 100 millisekunder svarende til den tid et blink med øjet tager. Allerede i dag kræver en fantastisk brugeroplevelse mindre end maksimalt 35 millisekunders reaktionstid, og med hver innovation inden for virtuel perception – visuel, auditiv, taktil – øges applikationernes følsomhed overfor reaktionstiden. I fremtidens virtuelle verden vil en hurtig reaktionstid på få millisekunders være nødvendig for en problemfri oplevelse.

 

Alt digitalt skal være hurtigere end den tid et blink med øjet tager

Hvorfor vil morgendagens Internet være så meget mere reaktionstids følsomt end nutidens Internet? Svaret ligger i den menneskelige opfattelses natur. Det tager den menneskelige hjerne så lidt som 20 millisekunder at opfatte taktil eller berøringsfølsom information, 13 millisekunder at behandle visuelle signaler og endnu mindre, på mindre end et enkelt millisekund, at opfatte auditive forsinkelser. At skabe et troværdigt, autentisk virtuelt miljø vil derfor kræve replikering af den hurtigste af disse hastigheder, så reaktioner og interaktioner kan føles naturlige. Når denne form for teknologisk gennembrud er skabt, vil endnu uanede applikationer blive mulige. En moderne livsstil er allerede begyndt at blive defineret gennem digitale oplevelser, og dette vil kun blive intensiveret.


Med hensyn til forretningsplaner vil markedsføring og kunde specifik tilpasning af luksusvarer og livsstil gennem VR og ”digital twin” teknologi være starten, hurtigt efterfulgt af underholdning og kunst, der fører oplevelsen ind i denne nye verden af virtuelle og interaktive miljøer. Kort efter vil masseproduktions industrien tilbyde samme muligheder og gøre det muligt for mainstream kunder at få adgang til disse oplevelser. Vi kan allerede nu se den virtuelle eller ”digitale tvilling” af fysiske produkter vi køber – men fremover vil vi prøve tøj virtuelt og mærke teksturerne af stoffet, dufte en parfume, opleve og tilpasse interiøret i den nye mellemklassebil før køb. Selv oplevelsen af duftene af vores næste måltid, før du bestiller en restaurant vil være muligt.

Forskningen er godt i gang med fremtidige generationer af VR for at simulere hele spektret af menneskelig opfattelsesevne. Anvendelsen af dette vil igen føre til en massiv stigning i brugernes forventninger og kræve en oplevelseskvalitet, som ikke kan betjenes med indkøbsinfrastrukturen fra det forrige århundrede.

Samarbejde og konvergens er vejen frem for den digitale infrastruktur, men hvad skal der til for at opfylde disse krav?

Hurtigt Internet og højt ydende computere skal placeres så tæt på brugerne og de smarte IoT enheder som muligt. For at skabe en oplevelse, der er enkel og autentisk, skal udbydere af digital infrastruktur opbygge en tæt distribueret lokal og globalt sammenkoblet infrastruktur, samtidig med at de tilbyder et stigende udvalg af specialiserede og tilpassede Internet tjenester for at imødekomme kravene fra virksomheder og organisationer på tværs af alle sektorer. Ingen enkelt digital infrastrukturoperatør kan forvente at tilbyde alt dette på egen hånd. I stedet går vi nu ind i en tidsalder af infrastrukturfællesskaber og alliancer, og forlader silo-mentaliteten blandt infrastrukturspillerne.

Alle udbydere af digital infrastruktur opfordres naturligvis til at fortsætte deres egne udvidelsesprogrammer for at tilbyde øget adgang til digitale tjenester på tværs af både større og dækningsmæssigt tættere geografiske områder.

Vi ser nu endelig produktive 5G-netværk – en teknologi, der kan bringe høje båndbredder og meget lave ventetider til slutbrugere og IoT enheder, så længe infrastrukturen, der understøtter disse netværk, også afspejler disse mål.

Den accelererende udrulning af LEO-satellitnetværk er endnu et eksempel på en trådløs teknologi med et enormt potentiale – idet den kan anvendes som enten et slutbruger-adgangsnetværk eller som et backbonenetværk fra rummet.

Udrulning af alle mulige nye undersøiske kabler på havbunden rundt om i verden skal fortsætte, og fiber udrulning i FTTH/FTTB-området skal færdiggøres. Ud over dette, kan 4G LTE-mobilnetværksinfrastruktur også spille sin rolle i at betjene slutbrugere hvis de opdateres med passende hardware- og softwareopgraderinger til at håndtere stigende trafikniveauer.

Men ingen af disse teknologier kan opfylde de fremtidige behov for Internet anvendelse alene. For med de fremtidige krav til dataoverførsel vil alt dette og mere være nødvendigt, Internettet skal være intelligent og velorkestreret. Selvom infrastrukturudbydere overalt prioriterer deres egne business cases for at være foran deres respektive konkurrenter, er det nødvendigt at der opstår en sund blanding af samarbejde og konvergens. I det lange løb skal alle former for netværksudbydere – hvad enten det er fiber, mobil eller satellit, om det er last mile netværk, backbone eller begge dele – arbejde sammen på en mere og mere finmasket måde for at muliggøre adgang, overalt, til fremtidens Internet. De bliver nødt til at operere langt mere lokalt og tæt på brugerne end det har været tilfældet indtil nu. Ligesom de centraliserede Cloud løsninger har haft behov for at give plads til Fog - og Edge løsninger – hver med deres egen vigtige rolle at spille i leveringen af IoT-baserede tjenester – så må netværksoperatører, indholdsnetværk og CDN'er også overveje, hvilke roller de spiller i et meget mere fint sammenvævet Internet. Lokal sammenkobling – tættere og tættere på slutbrugeren – vil blive altafgørende for at opfylde reaktionstidskravene for fremtidige applikationer.

Indtil videre har vi kun set på behovet for, at netværk skal fungere i fællesskab. Men det samme gælder også for datacentre – ”logistikcentrene” i den digitale verden. Uden geografisk distribuerede datacentre til lagring og caching ville indhold og applikationer ikke have et hjem tæt på kanten af Internettet, tæt på slutbrugeren. Derfor vil det fortsat være nødvendigt at bygge flere datacentre i alle former og størrelser; centraliserede og decentraliserede, store hyperscalers, colocation-datacentre, container Edge løsninger og endda små servere i bygningers kældre, hver med deres egen relevans for en række forskellige use cases. Disse datacentre, spredt ud over landskabet, kan derefter bruges til at huse alle de data, der er nødvendige for at give virtuelle oplevelser med lave forsinkelser. Men de kan også mere: De kan huse interconnection-infrastruktur og forbinde deres kunder med det tætvævede netværk af digital infrastruktur, der vil udvikle sig. Neutrale og mangfoldige digitale økosystemer og sammenkobling vil drive det virtuelle Internet univers.

Hos DE-CIX arbejder vi allerede på vores bidrag til denne vision om en global digital fremtid. Vi tager en tostrenget tilgang til at opnå dette:

  • For det første gennem geografisk fortætning – at bringe tjenester ud af de store storbyknudepunkter og ind i de lokale områder, udvide vores fodaftryk ikke kun globalt, men også lokalt – og
  • For det andet gennem udvikling af innovative interconnection-tjenester, skræddersyet til at støtte virksomheder i at overvinde de udfordringer, de står over for med digital transformation.

Gennem det voksende antal af vores egne lokationer såvel som de lokationer, der er tilgængelige gennem vores omfattende partnerprogram, er DE-CIX i stand til at levere interconnection-tjenester, på rette tid og sted. Dette gør det muligt for tilsluttede netværk også at levere deres tjenester, hvor som helst deres kunder har brug for dem – så lokalt som muligt og så globalt som nødvendigt.

DE-CIX og vores hundredvis af partnere over hele kloden udgør en model for organisering af Internettets datastrømme i fremtiden:

  • En større tæthed og mangfoldighed af netværk, som kan tilgås lokalt via adgangspunkter i geografisk distribuerede datacentre.
  • En større geografisk dækning af interconnection-infrastruktur gennem et carrier - og datacenter neutralt og distribueret økosystem
  • En række skalerbare og tilpassede Internet-tjenester for at understøtte alle områder af digital transformation på tværs af sektorer.

Alt dette kan kun opnås med de digitale økosystemer, som dem der udvikler sig omkring DECIX’s datacenter og operatørneutrale Internet Exchanges. Interconnection er virkelig den kanal, der gør det muligt for udbydere af digital infrastruktur at levere på de nye muligheder for den næste digitale grænse – næste generations virtuelle Internet univers.

 

Lær mere: https://www.de-cix.net/en/connectivity

 

Kontaktinfo:

DE-CIX
Erik Norup
Business Development Manager
Info@de-cix.net
Erik.norup@de-cix.net
www.de-cix.net