Artikel top billede

Foto: Nicolai Devantier.

Sådan anvender dansk kommune sensorer og big data til at gøre skoleeleverne klogere

Sensorer og data-analyse skal bringe skoleelevernes karakterer op blandt landet højeste. Smartcity Vallensbæk vil bruge teknologien til at gøre borgerne klogere.

Interview: År 3.000 før vor tidsregning slår de første stenalderbønder sig ned i det område, der i dag har postnummeret 2625 og navnet Vallensbæk.

En forstad til København med 15.000 beboere, der nu har valgt, at teknologi skal gøre livet lettere for både beboere og forretningsdrivende.

På en kølig efterårsdag i slutningen af november har Computerworld besøgt afdelingen på Rådhusets tredje etage, hvor it-visionen skal gøres til virkelighed, nemlig it-afdelingen.

Kloge elever
Bjørn Borup, du er it- og digitaliseringschef i Vallensbæk. Kan du give et praktisk eksempel på, hvordan jeres ide om en smart by skal blive til virkelighed?

"Kommunen har en klar målsætning om, at vores skoler skal være blandt de 25 procent bedste i landet målt på afgangseksamens karaktererne. Det kræver naturligvis, at eleverne trives godt og er klar til undervisningen," fortæller han, efter den obligatoriske mødekaffe er kommet på bordet.

"Derfor har vi opsat sensorer i flere klasseværelser for at måle på en række parametre som temperatur eller kuldioxid-indholdet i luften."

Informationer fra de små sensorer samles så af kommunen, der på den måde kan få en række mikro-informationer, som samlet set kan gøre elevernes læringsmiljø bedre og derved forbedre elevernes præstationer.

"Sensorer i læringsmiljøet er foreløbig et forsøg, men der er ingen tvivl om, at eksempelvis kuldioxid-indholdet i nogle undervisningslokaler er alt for højt til at udgøre et optimalt læringsmiljø for eleverne. Derfor kan man med fordel lufte mere ud i lokalerne," fortæller Bjørn Borup.

Den information kan man måske godt regne ud uden at sætte en sensor op, men "det er noget nyt, at der kommer eksakte værdier og konkrete data, og netop indsamlingen af data vil vi arbejde rigtig meget mere med i kommunen fremover."

"Vi skal som kommune være mere datadrevne og samtidig giver data os mulighed for at teste forskellige løsningsmodeller på konkrete udfordringer i kommunen."

Læs også: Københavns CIO har 452 millioner kroner og mere end 30 ledige it-stillinger: "Folk kan bare ringe"

Der er ikke kun på skoleområdet, men også på en række af kommunens kerneområder som fysisk infrastruktur i form af eksempelvis trafikstyring, støjreducering, parkeringsforhold, ældre- og sundhedsområdet eller sensorer, der kan fortælle, hvornår gadelamperne skal tænde eller skraldespandene tømmes.

"Vi vil indsamle og bruge data aktivt i vores ledelsesarbejde i kommunen til at fokusere, målrette og prioritere vores ressourcer."

Det nye sort

Denne internet of things-tilgang er det nye sort, og derfor er det naturligt, at også kommunerne vil være med nu, hvor IoT-toget sætter afsted fra perronen.

Og som alle andre kommuner er visionen naturligvis at gøre borgere og ikke mindst erhvervslivet lykkeligere.

"Visionen er, at data altid indgår når kommunens ledelse skal tage en beslutning. Data om borgerne skal analyseres og derved benyttes som fundament for viden hos vores politikerne," siger Bjørn Borup.

Kommunens borgere bliver vel næppe glade, hvis I bruger data til målrettede reklamer. Gør i Jer nogen specielle overvejelser i forbindelse med at indsamle data om jeres borgere?

"Der skal forventningsafstemmes, ellers kan det underminere hele processen. Vi er derfor en del af Smartcity Cybersecurity konsortie, der også består af Cisco, DTU, KL samt Frederiksberg, Hvidovre og Fredernsborg kommuner. Her skal vi undersøge og beskrive kommunernes muligheder og begrænsninger når de arbejder med Big Data i en smartcity kontekst med fokus på privacy og sikkerhed for borgerne."

It er også rekruttering

En anden vision er at benytte teknologi til at bringe erhverv og medarbejdere tættere sammen i kommunen - måske endda på en ny måde.

"Eksempelvis har vi afholdt et hackathon i samarbejde med Capgemini og tre folkeskoler. Det er et eksempel på, hvordan man kan bringe borgere og virksomheder sammen endda på et tidligt tidspunkt. Efter arrangementet ved jeg, at Capgemini allerede har et godt øje til flere af de elever, der deltog," siger han og fortsætter:

"Man kan se det som en langsigtet rekrutteringsplatform. Man kan da også godt forestille sig, at teknologien i en kommune kan bringe virksomheder og medarbejdere tættere sammen, og at det traditionelle kommunale jobcenter får en anden rolle end i dag. Men det kræver naturligvis nogle ændringer i organisationen - det er en digital tranformation der kræver ledelsesfokus"

Vallensbæk arbejder sammen med både resten af kommunerne på Københavns Vestegn og andre kommunale og interesserede it-chefer i det øvrige kongerige.

Du kan læse mere om de politiske visioner for Smartcity Vallensbæk på kommunens webside.

Læs også:
Danske kommuner må nu levere gratis trådløst internet

Kommuner indgår historisk aftale med KMD: It for milliarder i udbud

Pressede kommuner har problemer med at nå digitale krav