bellek Nybegynder
29. januar 2008 - 11:23 Der er 35 kommentarer og
3 løsninger

Langsom pc

Hej

Min pc er helt vildt langsom. Den er langsom i opstart, langsom til at køre programmer og kan finde på at gå ned eller fryse i tide og utide. der er ikke kommet nyt hardware til, det hele er som da jeg købte den for lidt over et år siden.. Tænkte om den enten trængte til en formatering eller om der var et eller andet på den. Er der en tommelfingerregel for hvor tit en pc bør formateres.?
Pc'en bruges primært til online spil. ved ikke om det har nogen betydning.
Håber i kan hjælpe mig da det er begyndt at blive pænt meget irriterende.

På forhånd tak
Belinda
29. januar 2008 - 11:29 #1
karise_larry Juniormester
29. januar 2008 - 11:30 #2
... for en go' ordens skyld; stik os/mig en HiJackThis ->
http://www.spywareinfo.dk/index.htm#/manualer/hijackthis.htm

Bemærk at HiJackThis.exe programmet skal gemmes i en dertil oprettet mappe og IKKE køres direkte fra nettet...

PS: Brug denne version af HJT -> http://www.trendsecure.com/portal/en-US/threat_analytics/HiJackThis.exe

(Jooo - jeg har 'virus' på hjernen...)

------------------
29. januar 2008 - 11:33 #3
http://www.ccleaner.com/ccdownload.asp

Hvis du ikke har gjort det kan Ccleaner også hjælpe
bellek Nybegynder
29. januar 2008 - 11:38 #4
Ja jeg har allerede ccleaner. et super godt program.
Her er min logfil

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 11:36:58, on 29-01-2008
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16574)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
C:\Programmer\Fælles filer\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
C:\Programmer\Fælles filer\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
C:\Programmer\Fælles filer\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Programmer\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\mscorsvw.exe
C:\Programmer\Symantec AntiVirus\DefWatch.exe
C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe
C:\Programmer\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe
C:\Programmer\Symantec AntiVirus\Rtvscan.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Programmer\Creative\Sound Blaster X-Fi\DVDAudio\CTDVDDET.EXE
C:\Programmer\Creative\Shared Files\Module Loader\DLLML.exe
C:\Programmer\Creative\Sound Blaster X-Fi\Volume Panel\VolPanel.exe
C:\WINDOWS\CTHELPER.EXE
C:\WINDOWS\system32\CTXFIHLP.EXE
C:\Programmer\Fælles filer\Symantec Shared\ccApp.exe
C:\WINDOWS\SYSTEM32\CTXFISPI.EXE
C:\PROGRA~1\SYMANT~1\VPTray.exe
C:\Programmer\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe
C:\Programmer\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Programmer\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe
C:\Programmer\Electronic Arts\EADM\Core.exe
C:\Programmer\Messenger\msmsgs.exe
C:\Programmer\Creative\ShareDLL\CADI\NotiMan.exe
C:\Programmer\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Programmer\CCleaner\ccleaner.exe
C:\Documents and Settings\Bruger\Skrivebord\temp til rensning\HiJackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.dk/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Hyperlinks
O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Programmer\Fælles filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Programmer\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
O2 - BHO: Canon Easy Web Print Helper - {68F9551E-0411-48E4-9AAF-4BC42A6A46BE} - C:\Programmer\Canon\Easy-WebPrint\EWPBrowseLoader.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Programmer\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
O2 - BHO: ZoneAlarm Spy Blocker BHO - {F0D4B231-DA4B-4daf-81E4-DFEE4931A4AA} - C:\Programmer\ZoneAlarmSB\bar\1.bin\SPYBLOCK.DLL
O3 - Toolbar: Easy-WebPrint - {327C2873-E90D-4c37-AA9D-10AC9BABA46C} - C:\Programmer\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll
O3 - Toolbar: ZoneAlarm Spy Blocker - {F0D4B239-DA4B-4daf-81E4-DFEE4931A4AA} - C:\Programmer\ZoneAlarmSB\bar\1.bin\SPYBLOCK.DLL
O4 - HKLM\..\Run: [High Definition Audio Property Page Shortcut] HDAShCut.exe
O4 - HKLM\..\Run: [CTDVDDET] "C:\Programmer\Creative\Sound Blaster X-Fi\DVDAudio\CTDVDDET.EXE"
O4 - HKLM\..\Run: [RCSystem] "C:\Programmer\Creative\Shared Files\Module Loader\DLLML.exe" RCSystem * -Startup
O4 - HKLM\..\Run: [AudioDrvEmulator] "C:\Programmer\Creative\Shared Files\Module Loader\DLLML.exe" -1 AudioDrvEmulator "C:\Programmer\Creative\Shared Files\Module Loader\Audio Emulator\AudDrvEm.dll"
O4 - HKLM\..\Run: [VolPanel] "C:\Programmer\Creative\Sound Blaster X-Fi\Volume Panel\VolPanel.exe" /r
O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [CTxfiHlp] CTXFIHLP.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Programmer\Fælles filer\Symantec Shared\ccApp.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [vptray] C:\PROGRA~1\SYMANT~1\VPTray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Programmer\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [!AVG Anti-Spyware] "C:\Programmer\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized
O4 - HKLM\..\Run: [ZoneAlarm Client] "C:\Programmer\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [SUPERAntiSpyware] C:\Programmer\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe
O4 - HKCU\..\Run: [EA Core] "C:\Programmer\Electronic Arts\EADM\Core.exe" -silent
O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Programmer\Messenger\msmsgs.exe" /background
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJENESTE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETVÆRKSTJENESTE')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O8 - Extra context menu item: E&ksporter til Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Add To Print List - res://C:\Programmer\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll/RC_AddToList.html
O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint High Speed Print - res://C:\Programmer\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll/RC_HSPrint.html
O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Preview - res://C:\Programmer\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll/RC_Preview.html
O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Print - res://C:\Programmer\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll/RC_Print.html
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Programmer\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Programmer\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Programmer\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
O9 - Extra button: Opslag - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Programmer\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Programmer\Messenger\msmsgs.exe
O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.midtdata.dk
O16 - DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} (QuickTime Object) - http://appldnld.apple.com.edgesuite.net/content.info.apple.com/QuickTime/qtactivex/qtplugin.cab
O16 - DPF: {193C772A-87BE-4B19-A7BB-445B226FE9A1} (ewidoOnlineScan Control) - http://downloads.ewido.net/ewidoOnlineScan.cab
O16 - DPF: {556DDE35-E955-11D0-A707-000000521957} - http://www.xblock.com/download/xclean_micro.exe
O16 - DPF: {67A5F8DC-1A4B-4D66-9F24-A704AD929EEE} (System Requirements Lab) - http://www.systemrequirementslab.com/sysreqlab2.cab
O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab
O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\FLLESF~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - C:\Programmer\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.DLL
O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - GRISOFT s.r.o. - C:\Programmer\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Programmer\Fælles filer\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Programmer\Fælles filer\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
O23 - Service: Symantec AntiVirus Definition Watcher (DefWatch) - Symantec Corporation - C:\Programmer\Symantec AntiVirus\DefWatch.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Programmer\Fælles filer\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE
O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe
O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Programmer\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe
O23 - Service: SAVRoam (SavRoam) - symantec - C:\Programmer\Symantec AntiVirus\SavRoam.exe
O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Programmer\Fælles filer\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Programmer\Fælles filer\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
O23 - Service: Symantec AntiVirus - Symantec Corporation - C:\Programmer\Symantec AntiVirus\Rtvscan.exe
O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

--
End of file - 9418 bytes
karise_larry Juniormester
29. januar 2008 - 11:49 #5
Det ser fornuftigt ud ...

... Nu er det ikke alle (u)ønskede elementer som viser sig med en HiJackThis Log; hvis du har 'mod' på det så gennemfør proceduren herfra -> http://www.eksperten.dk/artikler/1123
bellek Nybegynder
29. januar 2008 - 13:39 #6
Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 12:53:00, on 29-01-2008
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16574)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
C:\Programmer\Fælles filer\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
C:\Programmer\Fælles filer\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
C:\Programmer\Fælles filer\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Programmer\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\mscorsvw.exe
C:\Programmer\Symantec AntiVirus\DefWatch.exe
C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe
C:\Programmer\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe
C:\Programmer\Symantec AntiVirus\Rtvscan.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Programmer\Creative\Sound Blaster X-Fi\DVDAudio\CTDVDDET.EXE
C:\Programmer\Creative\Shared Files\Module Loader\DLLML.exe
C:\Programmer\Creative\Shared Files\Module Loader\DLLML.exe
C:\Programmer\Creative\Sound Blaster X-Fi\Volume Panel\VolPanel.exe
C:\WINDOWS\CTHELPER.EXE
C:\WINDOWS\system32\CTXFIHLP.EXE
C:\Programmer\Fælles filer\Symantec Shared\ccApp.exe
C:\PROGRA~1\SYMANT~1\VPTray.exe
C:\Programmer\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe
C:\Programmer\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Programmer\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe
C:\Programmer\Electronic Arts\EADM\Core.exe
C:\Programmer\Messenger\msmsgs.exe
C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
C:\WINDOWS\SYSTEM32\CTXFISPI.EXE
C:\Programmer\Creative\ShareDLL\CADI\NotiMan.exe
C:\Programmer\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Documents and Settings\Bruger\Skrivebord\temp til rensning\HiJackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.dk/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Hyperlinks
O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Programmer\Fælles filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Programmer\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
O2 - BHO: Canon Easy Web Print Helper - {68F9551E-0411-48E4-9AAF-4BC42A6A46BE} - C:\Programmer\Canon\Easy-WebPrint\EWPBrowseLoader.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Programmer\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
O2 - BHO: ZoneAlarm Spy Blocker BHO - {F0D4B231-DA4B-4daf-81E4-DFEE4931A4AA} - C:\Programmer\ZoneAlarmSB\bar\1.bin\SPYBLOCK.DLL
O3 - Toolbar: Easy-WebPrint - {327C2873-E90D-4c37-AA9D-10AC9BABA46C} - C:\Programmer\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll
O3 - Toolbar: ZoneAlarm Spy Blocker - {F0D4B239-DA4B-4daf-81E4-DFEE4931A4AA} - C:\Programmer\ZoneAlarmSB\bar\1.bin\SPYBLOCK.DLL
O4 - HKLM\..\Run: [High Definition Audio Property Page Shortcut] HDAShCut.exe
O4 - HKLM\..\Run: [CTDVDDET] "C:\Programmer\Creative\Sound Blaster X-Fi\DVDAudio\CTDVDDET.EXE"
O4 - HKLM\..\Run: [RCSystem] "C:\Programmer\Creative\Shared Files\Module Loader\DLLML.exe" RCSystem * -Startup
O4 - HKLM\..\Run: [AudioDrvEmulator] "C:\Programmer\Creative\Shared Files\Module Loader\DLLML.exe" -1 AudioDrvEmulator "C:\Programmer\Creative\Shared Files\Module Loader\Audio Emulator\AudDrvEm.dll"
O4 - HKLM\..\Run: [VolPanel] "C:\Programmer\Creative\Sound Blaster X-Fi\Volume Panel\VolPanel.exe" /r
O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [CTxfiHlp] CTXFIHLP.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Programmer\Fælles filer\Symantec Shared\ccApp.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [vptray] C:\PROGRA~1\SYMANT~1\VPTray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Programmer\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [!AVG Anti-Spyware] "C:\Programmer\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized
O4 - HKLM\..\Run: [ZoneAlarm Client] "C:\Programmer\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [SUPERAntiSpyware] C:\Programmer\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe
O4 - HKCU\..\Run: [EA Core] "C:\Programmer\Electronic Arts\EADM\Core.exe" -silent
O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Programmer\Messenger\msmsgs.exe" /background
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJENESTE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETVÆRKSTJENESTE')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O8 - Extra context menu item: E&ksporter til Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Add To Print List - res://C:\Programmer\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll/RC_AddToList.html
O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint High Speed Print - res://C:\Programmer\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll/RC_HSPrint.html
O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Preview - res://C:\Programmer\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll/RC_Preview.html
O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Print - res://C:\Programmer\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll/RC_Print.html
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Programmer\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Programmer\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Programmer\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
O9 - Extra button: Opslag - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Programmer\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Programmer\Messenger\msmsgs.exe
O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.midtdata.dk
O16 - DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} (QuickTime Object) - http://appldnld.apple.com.edgesuite.net/content.info.apple.com/QuickTime/qtactivex/qtplugin.cab
O16 - DPF: {193C772A-87BE-4B19-A7BB-445B226FE9A1} (ewidoOnlineScan Control) - http://downloads.ewido.net/ewidoOnlineScan.cab
O16 - DPF: {556DDE35-E955-11D0-A707-000000521957} - http://www.xblock.com/download/xclean_micro.exe
O16 - DPF: {67A5F8DC-1A4B-4D66-9F24-A704AD929EEE} (System Requirements Lab) - http://www.systemrequirementslab.com/sysreqlab2.cab
O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab
O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\FLLESF~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - C:\Programmer\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.DLL
O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - GRISOFT s.r.o. - C:\Programmer\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Programmer\Fælles filer\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Programmer\Fælles filer\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
O23 - Service: Symantec AntiVirus Definition Watcher (DefWatch) - Symantec Corporation - C:\Programmer\Symantec AntiVirus\DefWatch.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Programmer\Fælles filer\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE
O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe
O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Programmer\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe
O23 - Service: SAVRoam (SavRoam) - symantec - C:\Programmer\Symantec AntiVirus\SavRoam.exe
O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Programmer\Fælles filer\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Programmer\Fælles filer\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
O23 - Service: Symantec AntiVirus - Symantec Corporation - C:\Programmer\Symantec AntiVirus\Rtvscan.exe
O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

--
End of file - 9475 bytes********************************* ROOTCHK-(22-08-07)-LOG, by ejvindh
25-08-2007 19:31:26,48

The rootkits that are detected by this tool were not found.

********************************* ROOTCHK-LOG-end


catchme 0.3.1061 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
Rootkit scan 2007-08-25 19:31:26
Windows 5.1.2600 Service Pack 2
scanning hidden processes ...

scanning hidden services & system hive ...
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\sptd\Cfg\19659239224E364682FA4BAF72C53EA4]
"p0"="C:\Programmer\DAEMON Tools\"
"h0"=dword:00000000
"khjeh"=hex:ec,62,28,ce,a0,b6,b5,c4,74,97,34,85,69,d2,00,68,32,43,d2,ec,5f,..
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\sptd\Cfg\19659239224E364682FA4BAF72C53EA4\00000001]
"a0"=hex:20,01,00,00,6f,1f,54,ff,94,0a,4f,31,83,65,94,f6,11,e1,2d,00,f1,..
"khjeh"=hex:bf,7b,11,20,f5,18,74,07,63,0e,11,69,8f,03,38,1c,81,74,01,33,a6,..
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\sptd\Cfg\19659239224E364682FA4BAF72C53EA4\00000001\0Jf40]
"khjeh"=hex:ea,ed,15,e0,3c,d2,f5,0e,a5,fe,cf,61,47,13,0b,c6,b2,ed,82,24,06,..
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\sptd\Cfg\19659239224E364682FA4BAF72C53EA4]
"p0"="C:\Programmer\DAEMON Tools\"
"h0"=dword:00000000
"khjeh"=hex:ec,62,28,ce,a0,b6,b5,c4,74,97,34,85,69,d2,00,68,32,43,d2,ec,5f,..
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\sptd\Cfg\19659239224E364682FA4BAF72C53EA4\00000001]
"a0"=hex:20,01,00,00,6f,1f,54,ff,94,0a,4f,31,83,65,94,f6,11,e1,2d,00,f1,..
"khjeh"=hex:bf,7b,11,20,f5,18,74,07,63,0e,11,69,8f,03,38,1c,81,74,01,33,a6,..
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\sptd\Cfg\19659239224E364682FA4BAF72C53EA4\00000001\0Jf40]
"khjeh"=hex:ea,ed,15,e0,3c,d2,f5,0e,a5,fe,cf,61,47,13,0b,c6,b2,ed,82,24,06,..
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\sptd\Cfg]
"s1"=dword:2df9c43f
"s2"=dword:110480d0
"h0"=dword:00000001
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\sptd\Cfg\19659239224E364682FA4BAF72C53EA4]
"p0"="C:\Programmer\DAEMON Tools\"
"h0"=dword:00000000
"khjeh"=hex:ec,62,28,ce,a0,b6,b5,c4,74,97,34,85,69,d2,00,68,32,43,d2,ec,5f,..
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\sptd\Cfg\19659239224E364682FA4BAF72C53EA4\00000001]
"a0"=hex:20,01,00,00,6f,1f,54,ff,94,0a,4f,31,83,65,94,f6,11,e1,2d,00,f1,..
"khjeh"=hex:bf,7b,11,20,f5,18,74,07,63,0e,11,69,8f,03,38,1c,81,74,01,33,a6,..
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\sptd\Cfg\19659239224E364682FA4BAF72C53EA4\00000001\0Jf40]
"khjeh"=hex:ea,ed,15,e0,3c,d2,f5,0e,a5,fe,cf,61,47,13,0b,c6,b2,ed,82,24,06,..
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet004\Services\sptd\Cfg\19659239224E364682FA4BAF72C53EA4]
"p0"="C:\Programmer\DAEMON Tools\"
"h0"=dword:00000000
"khjeh"=hex:ec,62,28,ce,a0,b6,b5,c4,74,97,34,85,69,d2,00,68,32,43,d2,ec,5f,..
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet004\Services\sptd\Cfg\19659239224E364682FA4BAF72C53EA4\00000001]
"a0"=hex:20,01,00,00,6f,1f,54,ff,94,0a,4f,31,83,65,94,f6,11,e1,2d,00,f1,..
"khjeh"=hex:bf,7b,11,20,f5,18,74,07,63,0e,11,69,8f,03,38,1c,81,74,01,33,a6,..
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet004\Services\sptd\Cfg\19659239224E364682FA4BAF72C53EA4\00000001\0Jf40]
"khjeh"=hex:ea,ed,15,e0,3c,d2,f5,0e,a5,fe,cf,61,47,13,0b,c6,b2,ed,82,24,06,..

scanning hidden registry entries ...

scanning hidden files ...

hidden processes: 0
hidden files: 0ComboFix 08-01-29.3 - Bruger 2008-01-29 13:26:03.4 - NTFSx86
Microsoft Windows XP Professional  5.1.2600.2.1252.1.1030.18.1440 [GMT 1:00]
Running from: C:\Documents and Settings\Bruger\Skrivebord\temp til rensning\ComboFix.exe

WARNING -THIS MACHINE DOES NOT HAVE THE RECOVERY CONSOLE INSTALLED !!
.

(((((((((((((((((((((((((  Files Created from 2007-12-28 to 2008-01-29  )))))))))))))))))))))))))))))))
.

2008-01-29 12:55 . 2008-01-29 12:55    <DIR>    dr-------    C:\Documents and Settings\LocalService\Foretrukne
2008-01-21 21:33 . 2008-01-21 21:33    <DIR>    d--------    C:\Documents and Settings\Bruger\CDCARDS
2008-01-21 21:33 . 2008-01-21 21:33    <DIR>    d--------    C:\Documents and Settings\Bruger\.oces
2008-01-17 23:10 . 2008-01-17 23:10    <DIR>    d--------    C:\Programmer\OpenAL
2008-01-17 23:07 . 2008-01-17 23:07    <DIR>    d--------    C:\WINDOWS\system32\xlive
2008-01-02 06:51 . 2008-01-29 13:17    3,590,176    --ahs----    C:\WINDOWS\system32\drivers\fidbox.dat
2008-01-02 06:51 . 2008-01-29 13:17    43,880    --ahs----    C:\WINDOWS\system32\drivers\fidbox.idx
2008-01-02 06:33 . 2008-01-02 06:33    <DIR>    d--------    C:\Programmer\ZoneAlarmSB
2007-12-29 19:51 . 2007-12-29 19:51    <DIR>    d--------    C:\Programmer\ManiacBall

.
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((  Find3M Report  ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
2008-01-29 12:22    ---------    d-----w    C:\Programmer\Symantec AntiVirus
2008-01-29 11:38    ---------    d-----w    C:\Documents and Settings\Bruger\Application Data\PlayFirst
2008-01-29 11:02    ---------    d-----w    C:\Programmer\SUPERAntiSpyware
2008-01-21 18:39    22,328    ----a-w    C:\WINDOWS\system32\drivers\PnkBstrK.sys
2008-01-21 18:39    107,832    ----a-w    C:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe
2008-01-21 15:50    ---------    d-----w    C:\Documents and Settings\Bruger\Application Data\Skype
2008-01-17 22:10    413,696    ----a-w    C:\WINDOWS\system32\wrap_oal.dll
2008-01-17 22:10    110,592    ----a-w    C:\WINDOWS\system32\OpenAL32.dll
2008-01-17 17:10    2,669,056    ----a-w    C:\WINDOWS\Internet Logs\xDB7.tmp
2008-01-17 17:10    1,554,432    ----a-w    C:\WINDOWS\Internet Logs\xDB8.tmp
2008-01-06 13:19    ---------    d--h--w    C:\Programmer\InstallShield Installation Information
2007-12-30 12:22    ---------    d-----w    C:\Programmer\SlySoft
2007-12-28 10:29    66,872    ----a-w    C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe
2007-12-23 15:28    ---------    d-----w    C:\Programmer\Magic Tea
2007-12-23 09:52    ---------    d-----w    C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Tages
2007-12-23 09:22    278,728    ----a-w    C:\WINDOWS\system32\drivers\atksgt.sys
2007-12-23 09:22    25,416    ----a-w    C:\WINDOWS\system32\drivers\lirsgt.sys
2007-12-23 09:07    ---------    d-----w    C:\Programmer\Ubisoft
2007-12-18 14:46    ---------    d-----w    C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\SlySoft
2007-12-17 15:23    ---------    d-----w    C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\DVD Shrink
2007-12-17 15:21    ---------    d-----w    C:\Programmer\DVD Shrink
2007-12-12 15:18    2,664,213    ----a-w    C:\WINDOWS\Internet Logs\tvDebug.zip
2007-12-11 07:10    2,658,304    ----a-w    C:\WINDOWS\Internet Logs\xDB4.tmp
2007-12-11 07:10    1,472,000    ----a-w    C:\WINDOWS\Internet Logs\xDB5.tmp
2007-12-10 19:07    ---------    d-----w    C:\Documents and Settings\Bruger\Application Data\Grisoft
2007-12-10 19:06    ---------    d-----w    C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Grisoft
2007-12-09 18:27    ---------    d-----w    C:\Programmer\Trend Micro
2007-11-30 13:37    1,426,432    ----a-w    C:\WINDOWS\Internet Logs\xDB3.tmp
2007-11-22 04:35    1,373,184    ----a-w    C:\WINDOWS\Internet Logs\xDB2.tmp
2007-11-20 15:48    22,328    ----a-w    C:\Documents and Settings\Bruger\Application Data\PnkBstrK.sys
2007-11-14 15:05    75,248    ----a-w    C:\WINDOWS\zllsputility.exe
2007-11-14 15:05    1,086,952    ----a-w    C:\WINDOWS\system32\zpeng24.dll
2007-11-07 09:28    723,456    ----a-w    C:\WINDOWS\system32\lsasrv.dll
2007-11-04 18:39    1,349,120    ----a-w    C:\WINDOWS\Internet Logs\xDB1.tmp
2007-11-01 09:05    674,600    ----a-w    C:\WINDOWS\system32\pbsvc[1].exe
2007-10-29 22:44    1,291,776    ----a-w    C:\WINDOWS\system32\quartz.dll
2007-08-26 20:08    1,342,976    ----a-w    C:\WINDOWS\Internet Logs\xDB6.tmp
.

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((  Reg Loading Points  ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
.
*Note* empty entries & legit default entries are not shown
REGEDIT4

[HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{F0D4B231-DA4B-4daf-81E4-DFEE4931A4AA}]
2008-01-02 06:33    262144    --a------    C:\Programmer\ZoneAlarmSB\bar\1.bin\SPYBLOCK.DLL

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]
{327C2873-E90D-4C37-AA9D-10AC9BABA46C}
{F0D4B239-DA4B-4DAF-81E4-DFEE4931A4AA}

[HKEY_CLASSES_ROOT\clsid\{f0d4b239-da4b-4daf-81e4-dfee4931a4aa}]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser]
"{F0D4B239-DA4B-4DAF-81E4-DFEE4931A4AA}"= C:\Programmer\ZoneAlarmSB\bar\1.bin\SPYBLOCK.DLL [2008-01-02 06:33 262144]

[HKEY_CLASSES_ROOT\clsid\{f0d4b239-da4b-4daf-81e4-dfee4931a4aa}]

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [2004-08-27 13:00 15360]
"SUPERAntiSpyware"="C:\Programmer\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe" [2007-06-27 06:53 1318912]
"EA Core"="C:\Programmer\Electronic Arts\EADM\Core.exe" [2007-12-04 05:57 2494464]
"MSMSGS"="C:\Programmer\Messenger\msmsgs.exe" [2004-10-13 17:24 1694208]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"High Definition Audio Property Page Shortcut"="HDAShCut.exe" [2004-10-27 23:21 61952 C:\WINDOWS\system32\HdAShCut.exe]
"CTDVDDET"="C:\Programmer\Creative\Sound Blaster X-Fi\DVDAudio\CTDVDDET.EXE" [2003-06-18 09:00 45056]
"RCSystem"="C:\Programmer\Creative\Shared Files\Module Loader\DLLML.exe" [2005-06-17 02:25 49152]
"AudioDrvEmulator"="C:\Programmer\Creative\Shared Files\Module Loader\DLLML.exe" [2005-06-17 02:25 49152]
"VolPanel"="C:\Programmer\Creative\Sound Blaster X-Fi\Volume Panel\VolPanel.exe" [2005-07-11 19:34 122880]
"CTHelper"="CTHELPER.EXE" [2005-08-07 23:10 16384 C:\WINDOWS\CTHELPER.EXE]
"CTxfiHlp"="CTXFIHLP.EXE" [2005-08-07 23:10 18944 C:\WINDOWS\system32\CTXFIHLP.EXE]
"UpdReg"="C:\WINDOWS\UpdReg.EXE" [2000-05-11 09:00 90112]
"ccApp"="C:\Programmer\Fælles filer\Symantec Shared\ccApp.exe" [2006-07-19 18:26 52896]
"vptray"="C:\PROGRA~1\SYMANT~1\VPTray.exe" [2006-09-27 19:33 125168]
"QuickTime Task"="C:\Programmer\QuickTime\qttask.exe" [2007-11-26 21:31 286720]
"!AVG Anti-Spyware"="C:\Programmer\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" [2007-06-11 10:25 6731312]
"ZoneAlarm Client"="C:\Programmer\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe" [2007-11-14 16:05 919016]

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE" [2004-08-27 13:00 15360]

[hkey_local_machine\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shellexecutehooks]
"{5AE067D3-9AFB-48E0-853A-EBB7F4A000DA}"= C:\Programmer\SUPERAntiSpyware\SASSEH.DLL [2007-05-29 13:10 77824]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\!SASWinLogon]
C:\Programmer\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.DLL 2007-05-29 13:10 294912 C:\Programmer\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.DLL

R0 videX32;videX32;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\videX32.sys [2006-02-23 04:38]
R0 xfilt;VIA SATA IDE Hot-plug Driver;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\xfilt.sys [2006-02-23 04:39]
R2 {95808DC4-FA4A-4c74-92FE-5B863F82066B};{95808DC4-FA4A-4c74-92FE-5B863F82066B};C:\Programmer\CyberLink\PowerDVD\000.fcl [2006-11-02 15:51]
R3 ha20x2k;Creative 20X HAL Driver;C:\WINDOWS\system32\drivers\ha20x2k.sys [2005-08-07 22:54]

.
**************************************************************************

catchme 0.3.1344 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
Rootkit scan 2008-01-29 13:28:19
Windows 5.1.2600 Service Pack 2 NTFS

scanning hidden processes ...

scanning hidden autostart entries ...

scanning hidden files ...

scan completed successfully
hidden files: 0

**************************************************************************
.
Completion time: 2008-01-29 13:29:09
ComboFix2.txt  2008-01-29 12:00:20
ComboFix3.txt  2007-12-18 21:14:03
ComboFix4.txt  2007-08-25 17:35:23
.
2008-01-24 20:16:51    --- E O F --- SUPERAntiSpyware Scan Log
http://www.superantispyware.com

Generated 01/29/2008 at 12:44 PM

Application Version : 3.9.1008

Core Rules Database Version : 3390
Trace Rules Database Version: 1383

Scan type      : Complete Scan
Total Scan Time : 00:41:10

Memory items scanned      : 172
Memory threats detected  : 0
Registry items scanned    : 5911
Registry threats detected : 0
File items scanned        : 40696
File threats detected    : 5

Adware.Tracking Cookie
    C:\Documents and Settings\Bruger\Cookies\bruger@mediaplex[1].txt
    C:\Documents and Settings\Bruger\Cookies\bruger@doubleclick[1].txt
    C:\Documents and Settings\Bruger\Cookies\bruger@tribalfusion[2].txt
    C:\Documents and Settings\Bruger\Cookies\bruger@track.adform[1].txt
    C:\Documents and Settings\Bruger\Cookies\bruger@adtech[1].txt
karise_larry Juniormester
29. januar 2008 - 13:54 #7
Der er ikke noget der som tyder på 'snavs'/virus...

http://www.spywareinfo.dk/#/tip-og-tricks/rens_taern.htm ???
nva Nybegynder
29. januar 2008 - 14:06 #8
Tjek under enhedshåndteringen IDE/ATAPI at du ikke kører i PIO tilstand. Desuden kan du hente Defrag disk og Defrag Registry gratis her http://www.auslogics.com/en/software
trav4u2 Novice
29. januar 2008 - 15:15 #9
Nej der er ikke nogen tommelfingerregel for hvor tit man skal formatere. Personlig gør jeg det kun én gang!
Så hvis det kunne interessere dig :-), kan jeg anbefale at du i fm. næste formatering giver dig i lag med et Image Program.

Jeg har lagt en lille guide til planlægningen her:
http://perfect-pc.atheart.dk/

Hvis du har en Seagate eller Maxtor harddisk kan du hente Image programmet Trueimage gratis som en del af Seagates DiscWizard
http://www.seagate.com/www/en-us/support/downloads/discwizard

Ud over snavs ol. på din PC, har det meget stor betydning hvor meget ledig plads du har på dit boot-drev. Min tommelfingerregel er her, at der minimum skal være 50% ledig.
bellek Nybegynder
29. januar 2008 - 16:23 #10
Hvad menes der med PIO tilstand og hvordan ser jeg det? Jeg kan finde IDE ATA/ATAPI-controllere med seks underemner hvad skal jeg kigge under?
bellek Nybegynder
29. januar 2008 - 16:25 #11
Der´frag er det ikke det samme som at diskfragmentere?
bellek Nybegynder
29. januar 2008 - 16:27 #12
Vedr. min plads er der kun brugt 20,7 og der 277 ledig på mit C drev og 72,2 brugt og 225 ledig på E drevet.
trav4u2 Novice
29. januar 2008 - 17:39 #13
Ja, så er det da ikke pladsen der er problemet :-)

Du kan også prøve Advanced WindowsCare Personal: http://www.download.com/Advanced-WindowsCare-Personal/3000-2086_4-10407614.html?tag=lst-1

Den er god til bl.a. at rydde på i registreringsdatabasen.

Og endelig har denne her fået mange roser, men den er desværre ikke gratis:
http://www.auslogics.com/en/software/boost-speed
nva Nybegynder
30. januar 2008 - 07:49 #14
Hvis du kigger under egenskaber for primær og sekundær IDE - avanceret - så kan du se nuværende overførselstilstand. Har du kørt de 2 programmer som jeg henviste til?
bellek Nybegynder
30. januar 2008 - 23:04 #15
der er 2 af hver. den første primær kører i PIO-tilstand. den anden kører ultra dma-tilstand 2. den første sekundær kører også ultra dma-tilstand 6 og den sidste kører ikke tilgængelig.
Var de to programmer ikke det samme som alm diskdefragmenter.
bellek Nybegynder
30. januar 2008 - 23:05 #16
Har derudover bemærket at min pc trænger til fysisk rengøring. dette vil jeg også få gjort.
nva Nybegynder
31. januar 2008 - 07:54 #17
Hvis primær er en harddisk er det helt galt - du bør forsøge at ændre det til Ulta DMA, hvis du kan. Registry Defrag er til defragmentering af din registreringsdatabase - det andet er til defragmentering af din hardisk, og det kører fint mens du laver andre ting - dog vil enkelte filer ikke blive defragmenteret, da de er i brug.
nva Nybegynder
01. februar 2008 - 08:47 #18
Respons?
bellek Nybegynder
02. februar 2008 - 17:32 #19
bellek Nybegynder
02. februar 2008 - 17:34 #20
Jeg er pt ved at køre de to programmer Defrag disk og Defrag registry.  og den anbefaler at jeg benytter boost-speed. så det er vel egentlig det bedste at gøre. Jeg har renset pc inde i og det virker som om den stadig er meget langsom.. Jeg har forsøgt at slette nogle spil.
en ser lige hvad den siger når jeg har kørt det sidste Defrag Disk
bellek Nybegynder
02. februar 2008 - 18:02 #21
Jeg har nu kørt de sidste skanninger og har installeret BoostSpeed.. Har dog spg til om jeg skal vare bange for at det på nogen måde sletter vigtige filer til enten mine spil eller programmer?
trav4u2 Novice
02. februar 2008 - 18:35 #22
Jeg ville nu have forsøgt med de gratis programmer først :-)
BoostSpeed er et betalingsprogram; så det er jo nok en med-motiverende faktor når de anbefaler at man opgraderer ;-)

Jeg kan ikke rigtig fortælle dig om hvilke ting den retter og sletter i, men programmet får rosende ord fra flere sider.
bellek Nybegynder
02. februar 2008 - 21:45 #23
Jeg har installeret og kørt en masse af gratis programmerne som i her har neævnt. umiddelbart ser det ud til at der er sket en markant forbedring. Nu mangler jeg kun det med opstart. Det skal jeg lige have gjort.

Skal jeg lukke dette spg eller skal jeg afvente og se hvordan det går?
findes der en manuel til Boost-speed programmet nogen steder?

Hvis det skal lukkes hvordan så med point..? I har jo alle været med til at hjælpe.. ; )
Og mange tak for det. ; )

mvh Belinda
karise_larry Juniormester
02. februar 2008 - 22:01 #24
Ping...
(Skal deles med andre...)
02. februar 2008 - 22:41 #25
Har ikke lavet det store, men alligevel deltaget :-)
trav4u2 Novice
02. februar 2008 - 23:34 #26
Det lyder godt, men vent med at lukke til du véd om opstarten også er klaret.
bellek Nybegynder
03. februar 2008 - 10:23 #27
Vedr. det at den første primær kører i PIO-tilstand. Er dette ikke noget det ser ud som om jeg kan ændre..
07. februar 2008 - 14:05 #28
hvis du vil uddele point skal du jo lige markere de navne du ønsker at give point og trykke accepter
nerd112 Nybegynder
04. februar 2012 - 13:37 #29
Jeg ved at computere har brug for eftersyn ligesom biler, men mange firmaer derude opfører sig uprofessionelt ved at formatere computeren med det samme hvorved data osv. mistes og alt skal installeres forfra. (dette kalder jeg bilka-modellen)

Få det gjort ordentligt.

Tjek Århus PC - http://www.aarhuspc.dk/doktor-pakken/

Der rettes ikke blot alle fejl man har... men computeren renses for alle virus uden tab af data, der renses for støv og skidt i maskinen samt man får gratis ram installeret hvis der er for lidt i til kravene ved operativ systemet..

Sådan et eftersyn 1 eller 2 gange om året er godt givet ud synes jeg.
trav4u2 Novice
04. februar 2012 - 15:01 #30
Jeg synes måske også at det er lidt uprofessionelt, at firmaet har en fin overskrift om "gratis" brugte ram med 3 måneders garanti.
Firmaet bør nok læse lidt op på både reglerne for markedsføring og forbrugerrettigheder ;)

1. Rammene er selvfølgelig indregnet i den gennemsnitlige pris, og derfor ikke gratis.
Man kan jo heller ikke komme ind fra gaden og bare bede om de "gratis" ram - Man skal købe noget for at få rammene "gratis"
2. Uanset om rammene er brugte eller nye gælder købelovens regel om 2 års reklamationsret mm.

Her er lidt lektielæsning til firmaet ;)
http://www.forbrug.dk/Artikler/Dine-rettigheder/Forbrugerleksikon/brugt
http://www.forbrugerombudsmanden.dk/Love-og-regulering/Retningslinjer-og-vejledninger/Markedsfoeringsloven/prismarkedsfring#b17

http://taenk.dk/gode-raad/tema/kend-din-kobelov/reklamationsret-10-vigtige-regler
http://taenk.dk/gode-r%C3%A5d/garanti-og-reklamationsret

Bortset fra det, er det da en god idé at fjerne støv mm, men man skal godt nok leve støvet eller i en cigaros hvis der er behov for det 2 gange om året ;)
Peter966 Nybegynder
04. februar 2012 - 15:34 #31
Har lige læst denne tråd igennem, og ikke fordi jeg er den store nørd, men det første der springer mig i øjnene er at der køres XP SP2, var det ikke en ide at få opdateret windows inden man begynder at rode med alt andet.. måske bare mig der er helt galt på den..
trav4u2 Novice
04. februar 2012 - 15:52 #32
Givetvis ;)

Men bortset fra de 2 seneste indlæg er kommentarerne fra før frigivelsen af SP3.
Og som du kan se i #23 er problemet øjensynlig klaret for 4 år og 2 dage siden ;)
Peter966 Nybegynder
04. februar 2012 - 16:48 #33
HI HI  ja kan jeg godt se nu.. sorry..  så bare at der var komenteret d 4/2-12.. jeg blev lidt klogere i dette forum.. husk at kigge på dato.. SSS
CasperBlom Nybegynder
31. marts 2012 - 12:36 #34
Jeg har haft ret gode erfaringer med tune up programmet fra mysecuritycenter http://www.mysecuritycenter.com/da/products/my-pc-tuneup
Brugersoren Nybegynder
14. maj 2012 - 07:48 #35
Min PC er også blevet enormt langsom. Jeg har lige købt Slow-PC fighter (300 kr), det har ikke hjulpet, tvært imod! Aner ligesom stadig ikke hvad jeg skal gøre?

Jo, jeg har defragmenteret og smidt programmer ud jeg ikke bruger osv, men der foregår jo en hel masse under overfladen, som man ikke har en kinamands chanse for at forstå. Det virker ret håbløst og ender måske med at jeg køber en ny PC (efter kun 4 år), men det er måske også meningen?

Der er alt for mange som er interesseret i at ødelægge det for andre, med virus og skodprogrammer, som kun gør tingene værre.

Måske skulle man også få sig en ny mail-adresse. Min postkasse oversvømmes pt. at spam fran en VISA-svindler og forleden blev jeg ringet op af en falsk supporter fra "Windows", som fik adgang til min harddisc. Jo, her går det "godt".
karise_larry Juniormester
14. maj 2012 - 19:43 #36
Ref #35: ...falsk supporter fra "Windows", som fik adgang til min harddisc... - det var jo meget dumt!!!

Mht.: [Slow-PC fighter] -> www.eksperten.dk/spm/896485 !!!

NB: Denne tråd er lukket... <Brugersoren>: Du skal oprette din eget 'tråd' med dit problem/spørgsmål !!!
Dennisvinkler Nybegynder
11. februar 2013 - 04:36 #37
Jeg har tidligere skrevet et indlæg på min blog, hvor jeg anbefaler 2 programmer, som kan rense computeren og gøre den hurtigere:
http://denniskjaergaard.com/langsom-computer-hurtigere-pc-gratis/

Jeg har også lavet en lille guide med 9 simple ting, man selv kan gøre for at få en hurtigere computer. Guiden kan hentet i bunden af blogindlægget.
kristinaa Nybegynder
20. februar 2013 - 14:08 #38
En af de bedste programmer på markedet er faktisk dansk

http://www.spamfighter.com/SLOW-PCfighter/Lang_DA/

Det koster penge, men er det værd, hvis man ikke gider være computernørd og god til computere

:)
Ny bruger Nybegynder

Din løsning...

Tilladte BB-code-tags: [b]fed[/b] [i]kursiv[/i] [u]understreget[/u] Web- og emailadresser omdannes automatisk til links

Opret Preview

Log ind eller opret profil

Hov!

For at kunne deltage på Computerworld Eksperten skal du være logget ind.

Det er heldigvis nemt at oprette en bruger: Det tager to minutter og du kan vælge at bruge enten e-mail, Facebook eller Google som login.

Du kan også logge ind via nedenstående tjenester

Computerworld
Apples nye iOS 11 skaber store batteriproblemer på iPhone og iPad: Disse fire ting kan du gøre ved det
Apples nye iOS 11 skaber batteriproblemer for mange brugere, der oplever, at iPhonen pludselig ikke længere holder til en hel dag på jobbet. Du kan dog selv minimere problemet med disse fire lette trin.
CIO
Bare glem alle advarsler og alarmklokker: ”Din smartphone får ikke virus”
Sikkerhedsfirmaer advarer jævnligt om, at almindelige menneskers smartphone står pivåbne for virus og malware. Men ifølge en kendt sikkerhedsekspert findes det stort set ikke i Danmark.
Comon
Oversigt: Her er de bedste Android-smartphones der kan købes i Danmark
Det vrimler med spændende Android-smartphones på markedet. Vi har samlet en oversigt over de bedste Android-telefoner, du kan købe herhjemme netop nu.
Job & Karriere
Se listen: Disse it-folk bliver ansat på stedet - cheferne skriger efter helt bestemte it-kompetencer
Der er en markant mangel på it-folk med helt bestemte kompetencer samtidig med, at it-cheferne er i gang med at øge bemandingen i it-organisationerne. Se listen med de mest efterspurgte it-kompetencer netop nu.
White paper
Digitaliseringen af finanssektorens sætter skub i et helt nyt syn på it-infrastruktur
Finanssektoren er i fuld gang med en voldsom digital omvæltning. Det betyder blandt andet et helt nyt syn på it-infrastruktur. Stadig flere virksomheder skifter fokus fra on-premise-løsninger til et miks af on-premise, hosting og cloud som kaldes en hybrid it-infrastruktur. Læs i dette whitepaper udarbejdet af IDC for Interxion om udviklingen, den nye tankegang og de umiddelbare fordele. 12 sider på engelsk.