Annonceindlæg fra Bankdata

Agilt initiativ hos Bankdata udvikler fremtidens pengeinstitut

Bankdata ligger i front med at identificere finansielle tjenester, der gør danske banker mere konkurrencedygtige og attraktive for kunderne.

Banker konkurrerer ikke blot på renter og lån, men også på at stille de mest velfungerende og attraktive tjenester til rådighed for kunderne. Men de tider er ved at være forbi, hvor banken skal opfinde alt selv.

”Der investeres milliarder af dollars på verdensplan i finansiel teknologi, og diversiteten er enorm. Men i den finansielle sektor kan vi godt blive bedre til at udnytte al den innovationskraft, der er derude. Uanset om det er en løsning fra Californien, som gør det nemt at optage og overskue forbrugslån – eller om en start-up virksomhed i Valby har udviklet en platform, der giver forbrugerne overblik over deres rådighedsbeløb,” konstaterer Peter Bering, Lead Business Analyst hos Bankdata.

”Her giver det bedre mening for bankerne at sigte mod at koble eksisterende tjenester på bankens forretningsplatform i stedet for at bruge ressourcer på at opfinde den dybe tallerken én gang til. Det er den slags muligheder, vi bl.a. arbejder med at identificere og gøre tilgængelige, hvilket er utroligt spændende. Også fordi vi opererer i et felt med mange modsatrettede interesser og strategier, herunder om aktørerne på markedet hver for sig har til hensigt at samarbejde med bankerne eller at udfordre dem direkte,” siger Peter Bering.

Udvikling i krydsfeltet mellem hastig udvikling og skrappe lovkrav

Bankdata ejes af – og leverer it-platforme og tjenester til – 11 danske pengeinstitutter. Med ca. 700 ansatte er det en af landets største virksomheder indenfor finans-it og desuden for andet år i træk netop kåret som den mest attraktive arbejdsplads blandt datacentraler i Danmark af analysehuset Wilke på vegne af FinansWatch.

”Mit core team fokuserer primært på Open Banking. Det handler dels om, hvordan man driver bank i et åbent økosystem og f.eks. stiller nye services til rådighed og gør sine platforme tilgængelige for 3. part. Dels om, hvordan man samtidig øger beskyttelsen af kundedata og personfølsomme informationer. Vi arbejder kort sagt i krydsfeltet mellem en stadig mere kompleks lovgivning og forretningsmodeller under hastig forandring,” konstaterer Peter Bering.

 

Lille udviklingsteam med fokus på hurtige resultater

Peter Bering har selv tidligere beskæftiget sig med bl.a. konceptudvikling for LEGO og med it-strategiudvikling i Danske Bank, men har siden foråret 2017 været ansat i Bankdata med netop Open Banking som speciale. Arbejdet adskiller sig på en række felter fra traditionelle it-projekter i den finansielle verden, der ofte kan være kostbare, langvarige og komplekse.

”Vi er derimod et ret lille team med fokus på initiativer, der handler om at identificere potentielle koblinger mellem vore kunders strategi og eksterne løsninger, der enten er færdige eller som minimum meget langt i udviklingsprocessen,” siger Peter Bering.

”Det er dynamiske forløb af kort varighed på måske ganske få måneder eller mindre endnu. Vi veksler løbende mellem planlægning og prioritering med en central styregruppe og en nærmest autonom arbejdsproces, hvor vi undersøger koncepter og prøver dem af på en række parametre i kortvarige forløb. Det er en agil og fleksibel proces, der på mange måder minder om den arbejdsform, du finder i en startup-virksomhed. Vi er endda funded som en start-up og arbejder med en række specifikke målsætninger for øje, som vi løbende måles på. Hvis vi gør det godt, kommer der flere penge. Hvis ikke, så tørrer finansieringen ud. Det er ret enkelt, men på mange måder nok en smule utraditionelt i vores branche,” siger Peter Bering.

 

”Hvem kommer til at elske den her tjeneste?”

Ligeledes er Open Banking-konceptet med til at redefinere den måde, en række danske banker tænker forretningsudvikling og prioriterer de services, man skal satse på. Og her er fokus – bemærker Peter Bering – så småt ved at skifte fra ”Hvordan kan IT optimere bundlinje og indtjening?” til ”Hvordan kan vi stille services til rådighed, som kunderne elsker?”

”Tidligere i 2017 deltog vi på en række workshops i San Francisco om venturekapital og it-services indenfor finansiel teknologi. Her fokuserede man i vurderingen af en vilkårlig service på, hvem der ville blive begejstret for tjenesten og hvorfor. Derimod var en færdigudviklet forretnings- og profitmodel forbløffende sekundær. Det lyder måske lidt ekstremt og kan næppe mappes 100% mod den opgave, mit team er sat i verden for at løse; vi er ret ydmyge og skal jo også tage hensyn til vore kunders forretningsstrategi og tidshorisont,” forklarer Peter Bering.

”Men dermed ikke sagt, at brugerfokus er rent hippievrøvl. Erfaringen fra de her konkurrenceorienterede og profitfokuserede investorer i Silicon Valley var tværtimod den enkle, at hvis du laver en tjeneste, brugerne virkelig holder af, vil du erfaringsmæssigt også hurtigt finde en måde at tjene penge på den. Det er et tankesæt, som i stigende grad formentlig også kommer til at præge den danske finanssektor fremover, og som det er utroligt spændende at være med til at udforske,” siger han.

Bankdata søger lige nu efter medarbejdere, der vil være med til at udvikle it-løsninger, der ruster danske pengeinstitutter til fremtiden. Læs mere på IT-jobbank