Stifter bliver arbejdende bestyrelsesformand:Michael Holm stopper som direktør for Systematic

Annonceindlæg fra Common

Netværksforening styrker vidensudveksling om IBM Power Systems

Den 24.-25. oktober afholder den IT-faglige brugergruppe Common Denmark sit årlige event med fokus på IBM Power Systems.

Medlemmer har gratis adgang til arrangementet, der byder på keynotes, to spor med et fagligt højt niveau og mulighed for at udbygge det IT-faglige netværk. Det giver nyttig inspiration til, hvordan virksomheden optimerer sin investering og bruger platformen mere effektivt.

”I koncerner med store IT-afdelinger kan du ofte finde fagligt ligesindede at sparre med. Men i mindre eller mellemstore virksomheder – som der trods alt er langt, langt flere af – er det ofte kun ganske få personer, som på stort set egen hånd udvikler løsninger og holder systemer i luften. Det giver nogle faglige udfordringer,” konstaterer Jesper Hemmet Omer, IT-chef i HT Bendix A/S og formand for den IT-faglige netværksgruppe Common Denmark.

”Her kommer IT-faglige netværksgrupper som vores ind i billedet og giver adgang til værdifuld sparring gennem kontakt til hundredvis af andre fagpersoner, hvoraf mange sidder i præcis samme situation som dig selv. Det er nok den kvalitet, medlemmerne i Common Denmark oftest fremhæver,” siger han.

To-dages event med networking og vidensudveksling i centrum

Med mere end 40 år på bagen er Common Denmark en af landets ældste IT-faglige netværksgrupper. Foreningens primære, faglige omdrejningspunkt er i dag operativsystemet IBM i og platformen IBM Power Systems, som anvendes af op mod 800 danske virksomheder.

”Så med knap 200 medlemmer har vi fat i ca. hver fjerde af dem, der bruger platformen. Men vi har også plads til flere,” konstaterer Jesper Hemmet Omer.

Common Denmark arrangerer en række seminarer på årsbasis – senest bl.a. et kodeseminar. Dertil kommer et annual event, der i år finder sted på Comwell Hotel i Køge den 24.-25. oktober. Arrangementet er gratis at deltage i for medlemmer og omfatter en række faglige spor fordelt over to dage samt middag og networking.

Samarbejde og inspiration er fint – direkte salg er ikke

”Seminarer og års-event er en god måde at møde hinanden på. Ikke mindst fordi vi er en ganske bred forsamling, der også tæller et antal ISV’er og business partners, der ikke nødvendigvis har meget at gøre direkte med hinanden til hverdag. IBM Danmark er også inde over. Af vedtægtsmæssige hensyn kan de ikke være medlemmer, men yder bistand og støtte i form af bl.a. viden og talere til vore arrangementer og seminarer,” siger Jesper Hemmet Omer.

Som netværksforening baseret på frivillig, ulønnet arbejdskraft står Common Denmark fast på et kodeks, der tilsiger diskretion omkring interne drøftelser. Ligeledes har man et princip om, at foreningen aldrig må blive et salgsforum. Hvilket navnlig er af betydning, når ISV’er og partnere også er velkomne.

”Selvfølgelig skaber Common Denmark kontakt mellem fagfolk og virksomheder, og nogle gange fører det til salg eller samarbejde. Det er helt fint. Men medlemmer må ikke bruge foreningen som decideret salgskanal. Det er og bliver neutral grund, hvor man udveksler faglige erfaringer, tips og viden om teknologien og – basalt set – lærer af hinanden,” siger Jesper Hemmet Omer.

”Meget billig efteruddannelse og virkelig gode kontakter”

Selv opfatter han medlemsskab og seminarer hos Common Denmark som en meget billig efteruddannelse og fremhæver, hvordan foreningen har skabt kontakt til mange andre Power Systems-brugere, som i vidt omfang drager nytte af hinanden til inspiration og support.

”Selv med mange års erfaring med Power Systems står jeg undertiden i situationer, hvor jeg kører fuldkommen fast i et problem. Og så er det ganske enkelt utroligt rart at kunne gribe telefonen og ringe til en fagfælle, der måske har en idé til, hvordan man kommer videre,” tilføjer Jesper Hemmet Omer.