Annonceindlæg fra IDG Kurser

Data er som bekendt det nye olie men ikke alle kan se værdien - Så stor er uenigheden.

Ny undersøgelse viser, at der er et gab mellem, hvor vigtigt ledere og medarbejdere opfatter brugen af data til at informere dem i deres arbejde.

Der er en generel opfattelse af, at virksomheder, organisationer og samfundet som helhed i stigende grad udfordres af ny teknologi, voksende mængder data og digitaliseringsmuligheder. Det er ledernes mindset, valg af strategi og evnen til at implementere der sætter scenen for hvordan teknologien udnyttes og dermed for hvad effekten bliver. Spørgsmålet er så hvordan virksomhedernes ledelse og medarbejdere ser på vigtigheden af (Big) Data.

I en analyse gennemført i efteråret 2018 baseret på knap 900 ledere og medarbejdere fra en global undersøgelse (CBS/DTU) siger 77% i gennemsnit at de mener arbejdet med (Big) Data er meget vigtigt eller i nogen grad vigtigt. Ser vi på svarerne fordelt på ledelsesniveauer er der imidlertid en interessant observation

Her er det nemlig 82% af topledelsen (C-level), der mener dette. Set i forhold til mellemledernes ”kun” (68%) og medarbejdernes (69%), så kan der tales om et gab. Spørgsmålet er så, om der mangler den strategiske forankring i virksomhederne? Det synes i hvert fald ikke kommunikeret tydeligt nok i alle virksomhederne, hvorfor det er vigtigt aktivt at bruge data, som beslutningsgrundlag.

Det bliver derfor endnu vigtigere for den fremsynede digitale C -level manager og/eller mellemleder, at kunne kommunikere og dokumentere vigtigheden af (Big) Data og digitale løsninger i forhold til både kunder, medarbejdere og ledelsen og ikke mindst være bevidst om hvilket mindset og interesser de forskellige interessenter besidder.  Det starter således med at erkende vigtigheden af (Big) Data for virksomheden, sikre den strategiske forankring og systematisk indsamle, bearbejde, dele og proaktiv anvende viden i forhold til kunder, marked og interessenter - Dette er fundamentet for succes i et marked hvor hele 3 ud af 4 projekter fejler i at skabe den forventede virkningsgrad.

Vi arbejder blandt andet med forankring af digitale strategiske projekter på vores it lederuddannelse IT Executive Masterclass og stiller spørgsmål som: 

Er (Big) Data vigtigt for din forretning og organisation?

 Kilde- Big Data, Disruption og Digitization, 2018 (CBS/DTU)

 Kilde- Big Data, Disruption og Digitization, 2018 (CBS/DTU)

At få hele organisationen med og ændre mindsets gennem effektiv kommunikation er blot et af de områder vi gennemgår på vores lederuddannelse It Executive Masterclass. Du kan se det øvrige program her: www.itmasterclass.dk