Annonceindlæg fra sdu

Ny masteruddannelse skal optimere risikostyring og cybersikkerhed

Master in Intelligence and Cyber Studies ruster organisationer til at navigere i en overflod af informationer og et hastigt skiftende verdensbillede.

Både topledere – og inkarnerede brætspillere – vil være bekendt med begrebet ”analysis paralysis.” Det er den handlingslammelse, man kan opleve stillet overfor en stor mængde velkendte muligheder og informationer kombineret med ufuldstændige data og potentielle trusler.

I den virkelige verden skal både ledelse og den IT-sikkerhedsansvarlige på daglig basis sortere det essentielle fra det uvæsentlige. Samt vurdere, hvilke trusler er sandsynlige, overhængende og potentielt kritiske og afgøre, hvordan man optimerer cybersikkerhed på et overordnet niveau.

”Det er blevet stadig mere kritisk at kunne besvare disse spørgsmål, og selv moderne, omstillingsparate og veldrevne organisationer har svært ved at løfte udfordringen,” konstaterer professor Trine Flockhart.

Hun leder Center for War Studies på SDU og er ansvarlig for universitetets kommende uddannelse, Master in Intelligence and Cyber Studies. Uddannelsen starter til september og åbner snart for ansøgninger.

Læs mere om Master in Intelligence and Cyber Studies

 

Kandidater rustes til at håndtere store mængder information

Uddannelsen kaldes i daglig tale MICS, udbydes i samspil med Forsvarsakademiet og har til formål at give kandidaterne et vidensbaseret og ikke-teknisk fundament for at være på forkant med intelligence- og cyberudfordringer.

”Samtidig er ideen er gøre kandidaterne bedre rustet til at håndtere store mængder information i en verden, der er i stærk forandring,” uddyber Trine Flockhart.

MICS kombinerer viden og scenarier fra både den cyber- og intelligencerelaterede verden og er blevet til i tæt samspil med en række virksomheder og organisationer. Heraf har flere allerede tilkendegivet, at de vil lade relevante medarbejdere gennemgå uddannelsen. Enten på den normerede to-årige periode eller over en længere periode, hvis det passer kandidat og arbejdsgiver bedst. Endelig kan man lade medarbejdere tage enkelte kurser på studiet, hvis det er relevant.

 

Ændringer gør det nødvendigt at tænke i andre baner

”I disse år oplever vi en række kriser og forskydninger i den globale orden, som i større eller mindre grad medfører skift i de grundvilkår, virksomheder og myndigheder skal arbejde under. Men der vil kun komme flere og meget store forandringer til, som fordrer at man tænker i helt andre baner. Både i ledelsessammenhæng og i håndteringen af IT- og cybersikkerhed,” uddyber Trine Flockhart.

MICS-kandidaterne vil derfor lære en række konkrete metoder, som gør dem bedre i stand til at hjælpe deres organisationer med at håndtere nye og komplekse udfordringer. Det vil blandt andet ruste dem til at arbejde i krydsfeltet mellem cyberproblematikker og strategisk planlægning, hvilket igen gør det lettere at drage fordel af ændringer i markedsmæssige eller globale forhold.

Læs mere om Master in Intelligence and Cyber Studies

”Det er en banal sandhed, at ingen kan spå om fremtiden. Men samtidig er der jo talrige eksempler på intelligence failures, hvor man har overset konkrete og håndfaste efterretninger om, at noget stort var på vej. Angrebet 9/11 er ét eksempel, stormen på kongressen i januar er et andet – og Covid-19 er et tredje,” forklarer Trine Flockhart.

 

Kompleksitet gør det svært at spore svagheder

Tilsvarende rammes globale, veldrevne og dybt professionelle virksomheder stadig oftere af ødelæggende cyberangreb. Angrebene udnytter ofte banale svagheder, som virksomhederne har overset.

”Når de her organisationer rammes, skyldes det jo ikke, at de tager let på cybersikkerheden. Tværtimod er den underliggende årsag netop, at man har opbygget en så omfattende sikkerhedsinfrastruktur, at overblikket går tabt og kritiske advarsler bliver overset. Det er en anden af de problemstillinger, vi kommer til at beskæftige os med,” siger Trine Flockhart.

På et overordnet niveau giver MICS kandidaterne:

  • Den mest relevante og aktuelle viden inden for cyber- og intelligence området
  • Praktiske redskaber og træning i at anvende teoretisk viden og nye fremtidsanalyser i relation til egne fokusområder
  • Fleksibilitet og specialisering i uddannelsesforløbet og mulighed for at fokusere på enten cyber- eller intelligenceområdet
  • Netværk med andre der beskæftiger sig med intelligence og cyber på tværs af forskellige sektorer og myndigheder.

Oprindelig var uddannelsen tænkt som et svar på konkrete behov i Forsvar og efterretningstjenesterne. Og herfra forventer SDU også, at der vil komme en del studerende:

”Men vi forestiller os også, at den problematik, vi har med at gøre, vil være særdeles relevant i en langt bredere kreds. Herunder for ansatte indenfor forsyning, større virksomheder, fra styrelser, ministerier og andre myndigheder. De samtaler, vi har haft, har afdækket en meget stor og bredt funderet interesse for emnet og vores håb er, at kandidaterne i sidste ende vil være med til at gøre deres organisationer mere fleksible og modstandsdygtige. Blandt andet ved selv at kunne agere brobyggere mellem det tekniske niveau og samfundsfaglige niveau,” siger Trine Flockhart.

Læs mere om Master in Intelligence and Cyber Studies