Annonceindlæg fra Kyndryl

Hvem samler op, når din infrastruktur falder ned fra skyen?

Det kræver tunge in-house kompetencer – eller en specialiseret cloudpartner – at drifte, optimere og sikre en global cloudbaseret infrastruktur.

Der er mange fordele forbundet med at lægge sin digitale løsningsportefølje helt eller delvist i skyen, men virtualiserede servere i et datacenter er og bliver stadig servere. Det stiller krav til virksomheden egen IT-funktion ved håndtering af implementering, drift, administration, sikkerhed og optimering af performance. Ja, for snart sagt samtlige faktorer af betydning for, hvor godt virksomhedens IT-infrastrukture og løsningsportefølje fungerer.

”Undertiden møder vi opfattelsen af, at når tingene kører i skyen, så tager udbyderen sig af alt det praktiske. Men det er jo en sandhed med modifikationer,” konstaterer Rabi Daniel, Cloud & Services Sale, Kyndryl.

 

Cloudkunden har selv et stort driftsansvar

”For, ja: Cloududbyderen sørger for praktisk håndtering og vedligehold af hardwaren. Men du skal selv løse mange af de andre opgaver, fuldkommen som hvis dine servere stod nede i kælderen. Herunder at monitorere infrastrukturen og sikre, at din produktion og dine forretningskritiske systemer kører, som de skal. Ligeledes er der kommet nye udfordringer til. Eksempelvis potentielt forlængede svartider eller spørgsmålet om, hvorvidt dine applikationer overhovedet er optimeret til clouddrift,” bemærker han.

 

Drag videre på cloudrejsen – find tips, cases og bud på best practice her

 

Kyndryl udbyder en lang række services såsom migrering til og drift af cloudservices og har gennem en periode fungeret som et semiautonomt datterselskab under IBM. Men fra årsskiftet udskilles virksomheden, og Kyndryl får status som formelt selvstændig global enhed. Her skal Rabi Daniel og hans kolleger betjene de danske kunder, der spænder over praktisk taget alle brancher og varierer i størrelse fra SMV’er til globale koncerner. Dem hjælper man med alt fra migrering til døgnovervågning og administration til løbende optimering af infrastukturen.

 

Drift af global IT-infrastruktur stiller skrappe krav

”En del af virksomhedernes udfordringer er forholdsvis ens. For uanset organisationens størrelse, skal man typisk håndtere en mangfoldig hybrid infrastruktur, der spænder over hardware on premise, hostingpartnere, cloududbydere og forskellige platforme og grænseflader. Det kræver et sæt kompetencer, der ligger langt fra virksomhedernes kerneopgaver, og som de hverken har lyst til eller behov for at opbygge – men som til gengæld er vores speciale,” siger Rabi Daniel.

”Samtidig kan vi som global organisation løfte de udfordringer, som særligt koncerner med talrige landekontorer og repræsentationer oplever med et komplekst, globalt hybrid cloudsetup. Her kan vi eksempelvis optimere performance og latenstid på tværs af talrige cloududbydere. Dertil kan vi hjælpe med at definere aftalegrundlag og sørge for, at man skalerer, så udnyttelsen af de enkelte services optimeres. Endelig kan vi stille standardiseret, single point of contact-baseret support til rådighed – uanset hvor du befinder dig på kloden,” tilføjer han.

 

Vil du vide mere? Tag kontakt med Rabi Daniel på LinkedIn.

 

”Der er ikke noget, der hedder one size fits all”

Kyndryl hjælper også med at skitsere, implementere og drifte en diversificeret, hybrid infrastruktur og lægger driftssnittet, hvor det giver bedst mening. Uanset om der er behov for at få driftet den samlede IT-portefølje eller man blot vil have stillet rå infrastruktur til rådighed i skyen.

Tilsvarende foretrækker nogle virksomheder at holde udviklingsdata eller bestemte systemer helt tæt til kroppen i en on-premise baseret infrastruktur, men ser omvendt en stor fordel i at lægge andre applikationer eller tjenester op i en public cloud.

”Når vi taler design af en hybrid cloud-baseret infrastruktur er der ikke noget, som hedder one size fits all,” konstaterer Rabi Daniel.

Han tilføjer, at kravene til driften vokser i takt med at en infrastruktur bliver mere heterogen. Blandt andet fordi det medfører, at man får et stigende antal integrationspunkter, som skal administreres, overvåges og sikres.

”Dertil kommer krav om robusthed, oppetid på kritiske systemer og behovet for at sikre en tilfredsstillende brugeroplevelse for medarbejdere, partnere og kunder. Det er blandt de elementer, vi hjælper med at håndtere,” siger Rabi Daniel.

Han forklarer, at Kyndryl typisk møder kunderne, når den pågældende virksomheds IT-afdeling og CIO har defineret agenda og IT-strategi i store træk. Men ofte går implementeringen af cloudstrategien i stå, fordi virksomhedens mangler in-house kompetencer til at løfte opgaven.

 

Drag videre på cloudrejsen – find tips, cases og bud på best practice her

 

Differentieret servicemodel gør hele organisationen glad

Samtidig ser Rabi Daniel ofte, at der er vidt forskellige behov på tværs af organisationen. Produktion og logistik har måske behov for meget høj oppetid og stabilitet, mens stabsfunktionerne er mindre kritiske.

”Kundens egen IT-afdeling er i langt de fleste tilfælde højst klædt på til at etablere en fælles servicemodel, der reelt ikke rigtig passer nogen særlig godt. Derimod kan vi implementere

en differentieret servicemodel, der i langt højere grad tilgodeser alle primærbehov i forhold til SLA, robusthed, patchingfrekvens og så videre,” forklarer han.

”Endelig står vi til rådighed, når kunderne har behov for at håndtere spidsbelastninger og udfordringer af særlig karaktér. Har du ansvaret for en eCommerceforretning på Black Friday eller Cyber Monday, vil du langt hellere sørge for at optimere salg og logistik end at skulle holde øje med, at der er kapacitet nok til at give kunderne en god oplevelse. Men det er så her, vi kommer ind i billedet,” siger Rabi Daniel.