Annonceindlæg fra Kyndryl

Målrettede projekter og blandede partnerskaber giver hurtig værdi

Kyndryl ser brobygning mellem globale IT-koncerner og små startups som et redskab, der skaber resultater på uger frem for måneder.

Der er et nærmest djævelsk princip, som tilsiger at des større behov en virksomhed har for at modernisere deres processer, des mere uoverkommelig bliver opgaven at løse. Særligt er koncernernes legacy-systemer karakteriseret ved, at de gennem mange år har udviklet sig til gordiske knuder af ubegribelig kompleksitet.

”Koncerner har naturligvis langt flere IT-ressourcer at gøre godt med end mellemstore virksomheder. Men deres udfordringer er også så meget desto større. Så når de tager fat på at løse en opgave, bliver resultatet ofte omfattende og ekstremt kostbare projekter, hvor det er svært at sikre fremdrift og skabe værdi,” konstaterer James Collis.

Han er dansk Alliance Leader hos Kyndryl, der bl.a. hjælper nogle af verdens største virksomheder med at modernisere deres IT-infrastruktur. James Collis vurderer, at det afgørende er at lytte til virksomhedernes udfordringer, forstå deres udgangspunkt og foreslå en løsning baseret på nogle af de mange partnerskaber, Kyndryl kan hjælpe med at etablere.

 

Relationer er afgørende for succes

”Vi arbejder selv med et netværk af tætte partnerskaber, der spænder fra nogle af klodens største techkoncerner som Microsoft, Google, Amazon, Net App, VMware, Nokia og SAP og en lang række mindre, specialiserede virksomheder. Dén kombination giver tit nogle virkelig spændende resultater. Blandt andet fordi vi kan kombinere vore egne kompetencer med styrkerne hos store IT-virksomheder og de muligheder og specialiserede kompetencer, de mindre partnere stiller til rådighed,” forklarer James Collis.

I dén sammenhæng opfatter han dels Kyndryl som en betroet rådgiver, der forstår deres forretningsbehov, sparer med kunden om at identificere den optimale løsningsmodel i samspil med præcis den eller de strategiske partnere bedst egnet til opgaven. Dels som facilitator, der holder nøje øje med markedet for både små og store partnere, arbejder målrettet med relationer og hjælper med at finde det optimale match til den givne opgave.

Vil du vide mere om Kyndryl

Vil du vide mere om vores alliance partnere

 

”Det er lidt af et paradigmeskifte”

James Collis fremhæver, hvordan man – ved at tage udgangspunkt i kundens forretningsbehov – kan løse deres udfordringer på et mere grundlæggende niveau. Nemlig ved at skære opgaven klart ud, identificere præcis den proces, der giver størst forretningsværdi at fokusere på, rådgive platformneutralt og skabe relation mellem præcis de rigtige kompetencer, der kan løse opgaven.

”Det er lidt af et paradigmeskifte, hvor der kan skabes forretningsværdi på uger i stedet for måneder og – i større sammenhænge – på få måneder frem for år,” siger han.

 

Bygger bro mellem platforme og partnere

Med sin fortid som del af IBM bringer Kyndryl også selv kompetencer til torvs, der ikke blot gør det nemmere at bygge bro mellem virksomheder og eksterne partnere, men også mellem ellers umage platforme.

”Vi opfatter lidt os selv som brobyggere, og ikke bare mellem kunder, partnere og teknologier, men også mellem den gamle og den nye verden. Vi trækker bl.a. på omfattende viden og erfaring inden for både mainframes, datacentre og infrastruktur opnået gennem årtiers erfaring med at drive kritisk infrastruktur for en række af verdens største virksomheder,” siger James Collis.

”Dette giver os en relativt enestående markedsposition og nogle muligheder for at bruge den viden i moderniseringsrejsen. Ikke mindst fordi vi kan kombinere denne viden med tung knowhow inden for cloud, hvor udviklingen i sagens natur går meget hurtigere. Uanset om det drejer sig om sikkerhed og driftsstabilitet eller mulighederne for at drage fordel af AI og machine learning . Og hele tiden med muligheden for at trække på værdifulde partnerskaber på en lang række felter,” siger han.

Vil du vide mere om Kyndryl

Vil du vide mere om vores alliance partnere