Annonceindlæg fra Kapacity

Kunstig intelligens er guld værd, hvis man forstår at udnytte det

Mange virksomheder opfatter kunstig intelligens som utilgængelig og kompleks.

Af Henrik Malmgreen /Businessreview

Det er der imidlertid ikke nogen grund til, for faktisk er der tale om både en moden og tilgængelig teknologi, der skaber ny forretningsværdi for alle typer af virksomheder.

Kan en virksomhed i dag tillade sig ikke at forholde sig til anvendelsen af kunstig intelligens? Det korte svar er nej, mens det lange svar naturligvis er noget mere nuanceret. Man kan imidlertid nok tillade sig at konstatere, at kunstig intelligens i en eller anden form har relevans for langt de fleste virksomheder og bør være et centralt fokusområde i deres digitaliseringsstrategi. Nemlig den digitaliseringsstrategi, der skal drive virksomhedens innovation, effektivisering, automatisering og skabe øget kvalitet i service og produkter. Udfordringen for mange virksomheder er imidlertid, at de anser kunstig intelligens for noget, der er kompliceret samt utilgængeligt og kun er forbeholdt de store techgiganter. Det interessante er dog, at det netop er techgiganterne, der er med til at gøre teknologien tilgængelig. 

Kunstig intelligens er allerede demokratiseret

”Man kan sige, at virksomhederne kan stå på skuldrene af netop techgiganterne, for eksempelvis både Google, Microsoft og flere andre lægger store ressourcer i at udvikle værktøjer, som gør det nemt og billigt for alle at bygge løsninger med kunstig intelligens. Løsninger, der er modulære, skalérbare og som derfor kan anvendes af såvel store som små virksomheder”. 

Det siger Jakob Ladekær, der er Head of AI i konsulentvirksomheden Kapacity. I virkeligheden er der sket en demokratisering af kunstig intelligens, så den i dag er blevet tilgængelig for stort set alle typer virksomheder uanset størrelse. Det skyldes for det første, at cloudteknologi gør den nødvendige computerkraft tilgængelig for alle. For det andet udvikles megen kunstig intelligens med open source-værktøjer. Det vil sige, at den ikke koster noget at bruge og bygger på de løsninger, andre allerede har lavet. Eller som Jakob Ladekær udtrykker det: Der skal relativt lidt til for, at teknologien kan skabe forretningsværdi for den enkelte virksomhed. 

Det handler ikke om at erstatte medarbejdere, men at gøre dem bedre

Grundlæggende handler kunstig intelligens om tre ting: Automatisering, beslutningsstøtte og at få ny indsigt. Fælles for dem alle er, at de typisk bygger på så kompleks information, at det kan være svært for en medarbejder at gennemskue alle konsekvenser og sammenhænge.   

”Det er en moden teknologi, som virksomhederne ikke behøver være nervøse for at tage i brug. I dag laver vi både løsninger, hvor vi automatiserer forretningskritiske processer fuldstændigt, og løsninger, hvor kunstig intelligens understøtter mennesker i at træffe de rigtige beslutninger. Det skyldes især, at løsningerne nu ikke blot spytter en foreslået handling ud, men også begrunder den,” siger Jakob Ladekær. Han nævner, at mange virksomheder for eksempel i dag arbejder med at forbedre processer der involverer sprog, tekst og billeder vha. kunstig intelligens. Det handler altså ikke om, at teknologien skal erstatte medarbejderen, men hjælpe denne i beslutningsprocessen. 

Fokusér på forretningen – ikke på teknikken

Nogle opfatter kunstig intelligens som et værktøj til at kigge ind i fremtiden og forudse forskellige scenarier på langt sigt. I virkeligheden bruges det til langt mere operationelle opgaver, og det behøver ikke som sådan at handle om noget fremtidigt.  Derfor anvender virksomheder kunstig intelligens på tværs af afdelinger.  

F.eks. i kundeservice til at forstå, hvad kunder henvender sig omkring og hvem, der bør svare på henvendelserne, i logistik til at understøtte dynamisk prissætning eller give opdateret status om forventet levering, i produktionen til kvalitetssikring, eller i salg til at give kunder mere relevante tilbud og ydelser. 

”Når man skal forstå, hvor i virksomheden, kunstig intelligens vil skabe størst værdi, er det vigtigt ikke at fokusere på algoritmer og teknik, men i stedet på virksomhedens processer på tværs af alle dens funktioner. Fokus skal være på forretningen og den værdi, teknologien kan give,” uddyber Jakob Ladekær. 

Skalerbarhed er nøglen til succes

De virksomheder der forstår at udnytte kunstig intelligens, har typisk ikke blot én løsning, men ti, hundreder eller flere tusinde afhængig af virksomhedens type og størrelse.  

Det gør det helt centralt at arbejde med kunstig intelligens på en skalerbar måde, så man ikke er nødt til at ansætte en ny Data Scientist for hver nye løsning, der skal udvikles og driftes.  

”Når vi skal hjælpe vores kunder med en skalerbar model for udvikling af kunstig intelligens, handler det især om at undgå at tænke det som noget særligt og i stedet samtænke modellen med den øvrige data- og it-organisation. Med den rette tilgang undgår man, at den samme opgave skal løses igen og igen samt undgår, at data science teams bliver dyre og uproduktive,” siger Jakob Ladekær. 

Som konsulenthus kan Kapacity blandt andet hjælpe med at forstå, hvor i virksomheden kunstig intelligens kan skabe størst værdi, udvikle løsningerne og hjælpe med at opbygge den rette organisation til selv at kunne levere kunstig intelligens på tværs af virksomheden. 

Gode råd om kunstig intelligens

Når en virksomhed overvejer at tage kunstig intelligens i anvendelse, møder den typisk to udfordringer. Den første er, hvorledes den skal komme godt i gang og identificere den rigtige anvendelse i forretningen. Den anden udfordring er typisk, hvorledes virksomheden kan skalere effektivt på den teknologiske og organisatoriske side.  

Derfor skal virksomheden:

Fokusere på den forretningsmæssige værdi, kunstig intelligens kan give, frem for at fokusere på algoritmer.  

Desuden skal virksomheden bruge den nødvendige tid til at identificere den rette forretningsmodel, -anvendelser og strategi i samarbejde med brugere og ledere samt opbygge et roadmap.  

Virksomheden skal ligeledes undgå at opbygge såkaldt teknisk gæld, hvor der træffes decentrale og kortsigtede teknologivalg fremfor at tænke langsigtet og standardiseret på tværs af forretningen. 

Endvidere skal opbygning af datasiloer undgås, hvor de enkelte løsninger ikke kan arbejde sammen. Kunstig intelligens bliver for alvor et stærkt redskab, når man kan arbejde med det på tværs af hele organisationen og i alle funktioner. 

Læs mere på www.kapacity.dk

 

 ”Ingen virksomhed behøver være bange eller nervøs for at tage kunstig intelligens i brug. Det er en moden og tilgængelig teknologi. Faktisk skal der relativt lidt til for, at teknologien kan skabe forretningsværdi for den enkelte virksomhed”, siger Jakob Ladekær, der er Head of AI i Kapacity.