Annonceindlæg fra COMM2IG

Indkøb: Sådan arbejder du effektivt med bæredygtighed

Det er nemmere at vedtage en ansvarlig IT-indkøbspolitik end at leve op til den. Men leverandører og forhandlere arbejder på at gøre det enklere.

Bæredygtighed har længe været et buzzword, og PC-producenter gør sig mange krumspring for at betegne produkter som ”grønne.”

Men særligt de seneste 2-3 år er IT-indkøbere i både den private og offentlige sektor i stor stil begyndt at kræve dokumentation for, at produkterne faktisk også er bæredygtige i klima- og miljømæssig forstand – samt om, at de er produceret på en socialt ansvarlig facon.

”Kunderne stiller stadig flere bæredygtighedskrav, og det er ubetinget godt. Men økonomi spiller stadig en hovedrolle, og kunderne har svært ved at vægte kravene mod hinanden, gennemskue dokumentationen og vælge leverandører på et retvisende grundlag,” bemærker Martin Frei, markedsdirektør i COMM2IG, der forhandler IT-løsninger og hardware.

Bæredygtighed er meget mere end CO2-kvoter


COMM2IG har særlig indsigt i den offentlige sektors indsats på bæredygtighedsområdet i kraft af sin rolle som ansvarlig for SKI-aftale 50.40, der har til formål at skubbe offentlige IT-indkøb i en grønnere retning.

Her fremhæver Martin Frei særligt HP som en af de globale IT-leverandører, der er længst i arbejdet med at sætte bæredygtighed og dokumentation i faste rammer. Både i eget regi – f.eks. i samarbejdet med underleverandører og råvareproducenter – samt ved at stille struktureret, verificeret dokumentation til rådighed for kunderne.

”HP har arbejdet med bæredygtighed længe før nogle stillede krav om det. Og deres indsats rækker langt videre end til bare at købe nogle CO2-kvoter og lade det være godt med dét. De har vitterlig sat indsatsen i system og udvikler sig hele tiden. Hvilket helt afgjort gør vores liv nemmere,” siger han.

Det er i sagens natur en melding der falder i god jord hos HP.

HP: Uden bæredygtighed risikerer du at gå glip af muligheder


”Jeg har deltaget i en lang række seminarer om bæredygtighed i IT-branchen og hører ét budskab igen og igen: Kunder, samarbejdspartnere, forbrugere og – i stigende grad – myndigheder forventer, at du arbejder målrettet med bæredygtighed. Ellers risikerer du at sakke bagud og miste muligheder. Bæredygtighed er blevet afgørende for forretning og måske endda for virksomhedens overlevelse,” konstaterer Maria Collin, Head of Sustainability Nordics & Northwest Europe Market Lead hos HP og leder af koncernens bæredygtighedsindsats i Nordvesteuropa.

”I IT-branchen er der særligt fokus produkternes bæredygtighedsaftryk, herunder på bl.a. levetid, materialeforbrug i produktionen, logistikleddets CO2-aftryk og på, om råvarer og komponenter er produceret på en socialt ansvarlig facon. Og det kan være svært at overskue. Derfor har vi udarbejdet en guide, som gør det nemmere at sætte indkøbet i system – uanset om du vælger HP eller ej,” siger Maria Collin.

Hun anbefaler kunder at bygge fundamentet for bæredygtighedsindsatsen på en enkel 4-trins plan:

  1. Definér fælles mål for hhv. de indkøbs- og bæredygtighedsansvarlige i virksomheden, så man trækker i samme retning
  2. Opbyg intern viden i virksomheden om bæredygtighed
  3. Få overblik over markedet for de relevante produkter og vær enige om de bæredygtighedskriterier, man lægger særligt vægt på
  4. Skaf bæredygtighedsdokumentation fra producenterne og stil krav om, at data skal være ensartede, så man har et retvisende sammenligningsgrundlag.

”Dertil kommer, at det helt basalt er nemmere at arbejde med bæredygtighed i indkøbsprocessen, hvis man køber produkter fra producenter, der selv prioriterer at arbejde målrettet med bæredygtighed i den samlede værdikæde,” siger Maria Collin.

Sådan vægter du krav mod hinanden


”I HP har vi med udgangspunkt i EU’s Sustainable Public Procurement-principper udarbejdet en liste over de 22 bæredygtighedskriterier for indkøb af PC-produkter, vi selv arbejder efter. Den giver et udgangspunkt for at overskue potentielle krav og vægte dem mod hinanden,” siger Maria Collin.

”Listen giver et godt grundlag for at optimere på de parametre, der er centrale for din virksomheds bæredygtighedsstrategi. Hermed bliver man i stand til at træffe informerede valg, og så er man godt på vej. Ligeledes bruger vi mange kræfter på at hjælpe vores egne partnere med indsatsen,” tilføjer hun.

Maria Collin bemærker desuden, at Norden er på forkant i bæredygtighedsindsatsen, og i HP’s topledelse er man meget opmærksomme på de erfaringer, man har gjort sig i regionen. Blandt andet derfor var hun for nylig inviteret til at deltage på et seminar med HPs topledelse om bæredygtighed.

”Jeg kan lugte greenwashing på lang afstand”


Martin Frei fra COMM2IG er enig i, at nøglen til en mere ansvarlig IT-indkøbspolitik er uddannelse, sammenlignelig dokumentation og evnen til at veje forskellige hensyn mod hinanden.

”Derfor bruger vi mange kræfter på at hjælpe kunderne med at opstille fair kriterier for indkøb, der sikrer at de får de rette produkter til den bedste pris, der samtidig lever op til kravene i virksomhedernes bæredygtighedspolitik. Det sætter både kunder og leverandører stor pris på,” siger Martin Frei.

”Samtidig har vi en særdeles veludviklet bullshit-sensor, og jeg bilder mig efterhånden ind at kunne lugte greenwashing på lang afstand,” tilføjer han.