Annonceindlæg fra Novataris

Sådan understøtter Fibias IT-arkitektur deres vækstrejse

Fibias ambitiøse vækststrategi satte nye krav til deres IT-arkitektur, som skulle være i stand til at håndtere den øgede trafikmængde.

I samarbejde med Novataris har Fibia udviklet en effektiv, skalerbar og robust enterprise arkitektur.

 

Arbejdet med IT-arkitektur er et kontinuerligt projekt, og en ændring i forretningsstrategien kan sætte nye krav til arkitekturen.

Det var Fibias situation, da deres ejere (NRGI og Andel) i 2018 offentliggjorde en ambition om, at alle 640.000 husstande i de to selskabers forsyningsområder skulle tilbydes 1 GB/s inden udgangen af 2023.

For at Fibias IT-arkitektur kunne følge med den vækst, krævede det tekniske opgraderinger af deres infrastruktur, som bl.a. talte system- og procesmæssige forbedringer gennem automatiseringer. I den forbindelse valgte de at indgå i et samarbejde med IT-konsulenthuset Novataris i 2018 for at bygge en serviceorienteret og modulær arkitektur, som kunne skalere med deres forretningsplan.

 

Enterprise Service Bus som hjertet i arkitekturen 

Fibia klarlagde fire overordnede principper, der var vigtige for den nødvendige enterprise arkitektur, som skulle være i stand til at understøtte en stigende vækst og gøre det fremtidige arbejde med arkitekturen nemmere. De principper, der blev tænkt ind i opbygningen af arkitekturen, var: best practice, skalerbar, modulær og performance.

”Med Fibias stigende antal kunder er det utrolig vigtigt, at arkitekturen er klar til at håndtere den stigende trafikmængde, der følger med. Vi har derfor haft fokus på en opbygning, der kan håndtere stor vækst, og hvor systemerne i arkitekturen nemt kan vælges til eller fra,” forklarer Mikael Nordgren, Partner i Novataris.

”Vi var specielt meget observante på performance i vores arbejde, og det gælder både ydeevne, og at løsningerne er stabile. Der er mange mennesker, der er afhængige af internettet. Hvis der forekommer driftsproblemer, kan det gå hen og skabe problemer for dem,” siger han.

Mikael fremhæver en ny Enterprise Service Bus, som noget af det første, der blev integreret i Fibias arkitektur. Det er en integrationsløsning, der giver transparens og robusthed i systemlandskabet og muliggør en modulær tilgang.

”Med en Enterprise Service Bus har Fibia nemt ved at skifte systemer ud. De skal kun integreres et sted, før de kan snakke sammen med resten af Fibias systemer. Det gør det nemmere for Fibia at være agile, fordi det er væsentligt nemmere at integrere nye systemer og høste værdien hurtigt.”

Men en Enterprise Service Bus var bare den første af to nye løsninger, der skulle bygges ind i Fibias arkitektur.

 

En handelsplatform sikrer åbenhed på markedet

Den anden vigtige løsning til Fibias arkitektur blev en ny wholesale-platform, som skulle integreres med samme Enterprise Service Bus.

Det er en handelsplatform, der forbinder internetudbydere med de netejere, som sælger adgang til deres net. For slutkunderne giver det en stor frihed i valget af internetudbyder, og netop den frihed var en essentiel del af Fibias strategi.

”I opbygningen af handelsplatformen valgte vi at læne os op ad internationale standarder, standardkomponenter og frameworks fra TM Forum, som vi også gjorde i opbygningen af Enterprise Service Bus” forklarer Mikael.

TM Forum er en association, hvor over 850 teleselskaber er med, og de har specialiseret sig i at udvikle standarder og best practice i telekommunikation og IT-branchen. De har defineret klare retningslinjer og standarder for, hvordan API’er ser ud indenfor telemanagement. Ved at benytte TM Forum og deres frameworks kan Fibia opnå en mere effektiv udveksling af data og funktionalitet mellem deres systemer.

Mikael fortsætter, ”meget af arbejdet med opsætningen af handelsplatformen, kunne vi tage fra tidligere projekter. Det var ikke helt så simpelt som copy-paste, men der er et stort genbrug af TM Forum API brugt på servicebussen, som vi så blot skulle tilpasse til at dække alle wholesale-behov.”

 

Container-teknologi sikrer robust og skalerbar infrastruktur

Med en ny integrationsløsning, handelsplatform og stigende vækst blev det tid til, at Fibias infrastruktur fik en opdatering. Her blev Fibia og Novataris enige om at vælge en container-teknologi med Kubernetes og Docker som henholdsvis orkestreringslag og container-miljø.

Et container-miljø har en lang række fordele, som især er vigtig i et system, hvor nedetid kan betyde at kunder kan stå uden internet. Som Mikael fortæller,

”hver microservice bliver pakket ned i containere, og Kubernetes sørger for, at applikationerne er spredt ud over alle aktive servere. Det gør det nemt at tilføje flere servere til Kubernetes, så infrastrukturen kan følge med den stigende vækst. Dertil er Kubernetes selvhelende. Så hvis en server går ned, kan systemet håndtere det automatisk.”

Med både en Enterprise Service Bus og handelsplatformen lever arkitekturen op til de principper, der blev tænkt ind i opbygningen af arkitekturen fra starten af. Med de nye løsninger, har Fibia fået en arkitektur, der er meget skalerbar, så den kan håndtere den trafik, der følger med deres vækst.

Arbejdet med arkitektur er i konstant forandring, fordi hverken forretningen eller teknikkerne står stille. Derfor er det en fordel med en modulær arkitektur og naturligvis et løbende samarbejde.

 

Begge parter skal have fokus på forretningen. Hvis Fibia lykkes, lykkes alle.

Gennem projekterne har der været, og er der fortsat, et tæt samarbejde.

”En af vores kerneværdier er ”tillid”. Vi tror på en åben og ærlig kommunikation til vores kunder, som vi bygger langsigtede relationer med. Vores arbejde med Fibia bærer netop præg af dette. Vi har fra starten arbejdet som et fælles team, hvor vi tidligt i processen sammen kommer med ideer til løsningsdesign, hvor vi i Novataris fungerer som den tekniske partner. Vi finder i fællesskab frem til den bedste løsning,” siger Mikael.

”Vi er stolte af den høje tilgængelighed vi leverer til Fibia. Vi tager et 24x7x365 ansvar med danske ressourcer, som sikrer at systemerne kører. Vores primære fokus har været på Fibias forretning, og at de skal lykkes.”

Fibias oprindelige vækststrategi fra 2018 kan ses tydeligt i dag. Fibia er blandt landets største fiberselskaber og har lagt fibernet på store dele af Sjælland, Øerne og Østjylland. De leverer fibernet til mere end 600.000 husstande og erhvervsvirksomheder, og har over 280.000 kunder. I 2021 blev Fibia eneejer af internetselskabet Waoo og styrkede dermed ServiceProvider-forretningen på toppen af NetworkProvider-forretningen. Waoo er kåret som Danmarks bedste internetselskab 12 år i træk*.

*Waoo vinder på området ”produktkvalitet” i Loyalty Groups BrancheIndex™ Internet.