Annonceindlæg fra Veritas

Rapport: Cloudrejsen er kostbar, kompleks og ressourcekrævende

Omfattende spørgeundersøgelse blandt store danske organisationer sætter fingeren på centrale udfordringer ved skiftet til cloudbaseret infrastruktur.

Fleksibilitet, skalérbarhed, mobilitet og lettere samarbejde; listen over fordelene ved at lægge infrastrukturen helt eller delvist i public cloud er lang og velkendt.

Men de seneste år har mange organisationer også erkendt, at der følger talrige udfordringer med på rejsen. For eksempel i form af et stærkt varierende og ofte uforudsigeligt uigennemskueligt omkostningsniveau. Dertil kommer øget kompleksitet og ressourceforbrug, når man skal administrere platforme og services på tværs af talrige cloududbydere.

Det er blandt konklusionerne i en storstilet undersøgelse, Veritas gennemførte i forsommeren blandt større danske organisationer og nu kan fremlægge resultaterne af.

 

Cloud blev aldrig en spareøvelse – tværtimod

”Mange af de deltagende beslutningstagere erkender for eksempel, at de ventede økonomiske besparelser ved skiftet til cloud slet ikke har materialiseret sig – men at de tværtimod forventer, at omkostningsniveauet vil stige betydeligt i de kommende år,” konstaterer Caspar Thorup, Principal Presales Specialist fra Veritas om undersøgelsen, hvis resultater du kan læse en sammenfatning af her

Han forventer, at undersøgelsen vil blive læst med interesse i udlandet, da den giver et godt kig ind i den virkelighed, man oplever på et af verdens mest modne cloudmarkeder.

”De danske organisationer er vitterlig meget langt på cloudrejsen sammenlignet med resten af verden, og i snit ligger kun halvdelen af respondenternes data i et klassisk on premise-baseret miljø,” tilføjer Caspar Thorup.

 

Svært at styrke overblik og effektivitet

Men helt problemfri er transitionen mod mere clouddrift altså heller ikke. Særligt udfordrende er det at bevare visibilitet og overblik – samt sikre data og services – på tværs af de stadig flere cloudplatforme, virksomhederne anvender.

For eksempel savner mange virksomheder tværgående visibilitet over deres samlede cloudbaserede infrastruktur, fordi det er så svært at konsolidere viden om dataaftryk og forbrug.

Det udfordrer dels muligheden for at arbejde effektivt med – og dokumentere – compliance og bæredygtighed. Dels øger de talrige grænseflader risikoen for unødig redundans og overprovisionering af cloudbaserede ressourcer, hvilket kan medføre et eskalerende forbrug og omkostningsniveau, der ikke bibringer virksomheden reel værdi.

”Jeg fandt det for eksempel bemærkelsesværdigt, at 60 procent af deltagerne angiver, at der i deres organisation er behov for ”visse” eller ”betydelige” forbedringer, hvis man skal kunne spore virksomhedens dataaftryk – samt for at minimere overflødigt træk på cloudressourcer og det heraf følgende energispild,” siger Caspar Thorup.

 

Rapport: Læs sammenfatning af cloudundersøgelsen her

 

Stigende erkendelse af udfordringens karakter

”Over halvdelen af de adspurgte virksomheder bruger to eller flere cloududbydere – hvoraf særligt Microsoft Azure og AWS er dominerende. Og mange oplever de uens administrative grænseflader som en udfordring, der presser dem på forskellig vis. Både i forhold til sikring og administration af data og services, men også ved at mindske muligheden for at bevare overblikket på tværs af infrastrukturen,” siger Caspar Thorup.

Så selv om langt de fleste virksomhederne har erkendt at de selv skal sørge for at tage backup af data i skyen, så gør kompleksiteten og de uens grænseflader det svært at løfte opgaven i praksis. Derfor er det måske heller ikke så overraskende, at et stort flertal af respondenterne angiver at her er behov for en ny og mere velfungerende backup-strategi.

”Det tyder – ligesom flere andre elementer i undersøgelsen – på at danske virksomheder ikke blot har taget skyen til sig. Men at man også har udviklet en god portion realisme i forhold til de udfordringer, som cloudrejsen fører med sig. Og det er i min optik faktisk ganske positivt,” siger Caspar Thorup.