Annonceindlæg fra Hitachi

Storage: Central aktør skifter fokus med skarpt blik på AI

På Hitachi Vantara Forum 2024 gav selskabets topledelse 200 kunder, partnere og medarbejdere fra hele Nordeuropa indsigt i markant kursændring.

IT-branchen er katalysator for mange af de processer, der i disse år er med til at effektivisere og forandre samfundet. Men den ekstremt hastige udvikling af generativ AI får også de tektoniske plader til at flytte sig under fødderne på IT–branchens egne aktører, og så må man tage konsekvensen.

Det er den primære baggrund for det radikale strategiskift, som Hitachi Vantara er ved at gennemføre og som bl.a. indebærer øget fokus på storage.  Selskabet udskiller en række digitale services og aktiviteter indenfor bl.a. IoT, cloud og analytics, som drives videre i et andet regi.

”Nogle gange er man simpelthen – som Newton i sin tid konstaterede – nødt til at efterlade nogle ting for at kunne komme videre,” som koncernens Senior Vice President Michael Hay konstaterede på det netop overståede Hitachi Vantara Forum 2024 i København.

Her var partnere, kunder og medarbejdere fra hele Nordeuropa samlet for både at drøfte aktuelle projekter og indsatsområder samt for at få indsigt i, hvad strategiskiftet konkret betyder for dem.

Overblik letter håndteringen af enorme datamængder

På eventet gennemgik bl.a. Michael Hay og andre fra Hitachi Vantaras topledelse en række af de strategiske implikationer af selskabets langt mere målrettede fokus på storage.

”Der er i min optik ingen tvivl om, at vi med introduktionen af hybrid-cloud dataplatformen Hitachi Virtual Storage Platform One står markant stærkere rustet end tidligere, hvor vi måske prøvede at være gode til lidt for mange ting på én gang,” konstaterede han blandt andet.

”Allerede i dag er AI med til at skabe en eksplosion i mængden af data, som virksomheder skal håndtere. Den udvikling kommer formentlig til at accelerere med eksponentiel stigende hastighed fremover. Og med VSP One, som vores nye dataplatform kaldes i daglig tale, bliver det langt nemmere at konsolidere overblikket og administrationen af virksomhedens data. Hvilket mere end noget andet er det, vores kunder har efterlyst,” tilføjede Michael Hay.

Dansk direktør: Tilbage til rødderne

VSP One repræsenterer således en forenklet tilgang til at håndtere og skalere virksomhedskritiske processer. Samtidig bringer strategiskiftet på organisatorisk plan de lokale og regionale dele af Hitachi Vantara tættere på nogle af de centrale udviklingsindsatser, der blandt andet foregår i den japanske del af koncernen.

”Set fra et dansk synspunkt er både skiftet i strategi og markant øget fokus på storage et entydigt gode. Både for os og for vores kunder og samarbejdspartnere. Vi er populært sagt vendt tilbage til vores rødder og til den tekniske disciplin, vi er allerbedst til,” siger adm. dir. Marianne Groth, Hitachi Vantara Danmark.

”Når kunderne efterlyser øget overblik – eller viden om, hvordan de rent fysisk nemt kan placere deres data, så de er compliant med f.eks. AI Act, GDPR, NIS2 eller DORA – så kan vi give dem et krystalklart svar. Og når man ser på den enorme opbakning til Hitachi Vantara Forum 2024 og antallet af deltagere, så er der absolut heller ikke tvivl om at det er budskaber, som falder i god jord hos både vores kunder og partnere,” konstaterer hun