Artikel top billede

Lad os nu få digital transformation ned i øjenhøjde - det er slet ikke så svært

Klumme Vi bør omgående ændre retorikken omkring digital transformation. Vi skal have digital transformation ned i øjenhøjde. Vi skal sprede det budskab, at det er muligt at komme hurtigt fra idé til handling. For det er det. Se her hvordan.

Denne klumme er et debatindlæg og er alene udtryk for skribentens synspunkter.

Stadig mange danske virksomhedsledere bliver fjerne i blikket og får dybe panderynker, når talen falder på digital transformation.

Nyhedsoverskrifter som ”Derfor fejler digital transformation”, ”Talentmangel truer digital transformation” og ”Kultur er den største barriere for digital transformation” kan da også tage modet fra enhver, der overvejer en eller anden form for digitalisering af virksomhedens processer og produkter.

Ofte bliver digital transformation fremstillet som en omfattende omvæltning af hele organisationen, som kræver gennemgribende forandringer af infrastruktur, optimering af it-systemer, nye kompetencer og store investeringer.

Ikke sjældent præsterer it-chefen endnu dybere panderynker end virksomhedslederen ved tanken om at digitalisere og dermed ændre den måde, man gør tingene på. Og hvis it-chefen virker vrangvillig, er idéen om digital transformation måske skudt over mål?

Svaret er et klokkeklart nej. Digital transformation er for alle.

Vi skal ændre retorikken

Digital transformation favner hver og én, lille som stor virksomhed.

Det er ikke kun for store virksomheder eller virksomheder i it-branchen eller særligt innovative virksomheder, men alle virksomheder.

Og den gode nyhed er, at selvom mange - især mindre - virksomheder ikke for tiden investerer i digitalisering og derfor kan betegnes som digitalt umodne, har de alle mulighed for at foretage et teknologisk tigerspring og komme hurtigt og effektivt i gang med forretningstransformationen.

Det er præcist det, de nye teknologier som big data analytics, Internet of Things, 3D-print, robotics og kunstig intelligens kan.

Derfor skal vi først og fremmest ændre retorikken omkring digital transformation. Vi skal have digital transformation ned i øjenhøjde. Vi skal sprede det budskab, at det er muligt at komme hurtigt fra idé til handling.

Dernæst skal hele forretningen forstå, at digitalisering handler om mere og andet end optimering af forretningsprocesser.

Digitalisering bliver grundstammen i enhver virksomheds produktudvikling. Med smart products og servitization, det vil sige digitale produkter og servicebasserede forretningsmodeller, kan virksomheder differentiere deres fysiske produkter fra konkurrenternes.

Fire vigtige faser i den digitale transformation

Hvordan kommer man i gang, og hvad skal man prioritere?

Det er vigtigt, at man læner sig op ad værktøjer, som understøtter den eksperimentelle tankegang.

Design thinking har den fordel, at man med denne metode hurtigt og effektivt kan studere og analysere virksomhedens udfordring fra en række forskellige stakeholdervinkler og ditto idegenerere fra forskellige stakeholdervinkler på blot et par dage.

Herefter kan man træffe en strategisk beslutning om, hvor det digitale krudt skal affyres.

De fire faser er:

- Mikrorealisering: Find nogle områder, hvor I kan realisere værdi på den ultrakorte bane, det vil sige i løbet af få uger. Dette kan typisk være inden for automatisering (Robotic Process Automation) eller churn prediction, hvor business casen ofte er meget nem at identificere og efterprøve.

I denne fase skal man være villig til at eksperimentere og få skabt læring og modning i organisationen.

- Geninvestering: Geninvester den værdi (tid/penge), der realiseres i step 1, til det næste projekt og så fremdeles.

Da der er tale om en geninvestering af allerede realiserede gevinster, minimeres risikoen og således også mange af de naturlige barrierer.

- Take off: Efter I har gennemført en række mindre projekter - gerne på tværs af forretningsområder - og på den måde har opbygget læring i organisationen og tillid hos ledelsen, er det nu tid til at kigge på større transformative tiltag med afsæt i erfaringerne fra step 1 og 2.

Dette kunne ofte ende ud i et egentligt automatiseringsprogram, smart product design, Industry 4.0 tiltag eller lignende.

Det digitale mindset: De digitale frø har nu slået rødder i virksomheden, og det er tid til at tænke digital omstilling ind som en naturlig del af virksomhedens strategi, forretningsudvikling, kultur og organisering.

Det er nu, at virksomheden skal jagte de store gevinster, som virksomhedens nye ”digitale DNA” bringer med sig – alt fra hastighed, skalerbarhed og datadrevne beslutninger til nye forretningsmodeller og ydelser.

Vi har brug for det

Vi har sandt for dyden brug for et digitaliseringsboost. Ifølge en opgørelse fra Det Digitale Vækstpanel har 75 procent af landets største virksomheder en avanceret grad af digitalisering, mens tallet kun er 30 procent for Danmarks mindre virksomheder.

Det vanskeligste ved den digitale transformation er uden tvivl at dyrke og nære innovationskulturen i virksomheden og forankre et nyt mindset.

Men netop fordi det er væsentlig nemmere i små og mellemstore virksomheder at perforere en konservativ ledelsesstil og bureaukratilagene, har disse virksomheder enormt potentiale for hurtig transformation, udvikling og vækst.

Klummer er læsernes platform på Computerworld til at fortælle de bedste historier, og samtidig er det vores meget populære og meget læste forum for videndeling.

Har du en god historie eller har du specialviden, som du synes trænger til at blive delt?

Læs vores klumme-guidelines og send os noget tekst, så kontakter vi dig - måske bliver du en del af vores hurtigt voksende korps af klummeskribenter.