Avatar billede lineriber Praktikant
27. juni 2008 - 17:51 Der er 16 kommentarer og
1 løsning

Antivirus 2009 - hvad er det

Hejsa

Ligepludselig får jeg en pop-up fra "Antivirus 2009 - Threats detected" som advarer mod at jeg har 37 infektioner!!

Hvad er det for et program??

Jeg bruger AVG antivirus og kender ikke noget til et Antivirus 2009 program ??

Når jeg går på nettet er min startside Google som lige pludselig skriver:
"Google has detected unregistered Antivirus 2009 copy on your computer. Google recommends you to activate Antivirus 2009 to protect your PC from malicious intrusions from the Internet. "

Og når øverst i vinduet står der:
"The page you are opening is probably contains spyware, adware, etc.. Your system might be at risk, Click here to protect your system with Antivirus 2009."
og hjemmesidernes opsætning/design bliver ændret!!

HJÆÆÆÆÆLP !!!

Mvh
Line
Avatar billede lineriber Praktikant
27. juni 2008 - 17:54 #1
Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 17:54:11, on 27-06-2008
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16674)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\ibmpmsvc.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Programmer\ThinkPad\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
C:\Programmer\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Programmer\ThinkPad\ConnectUtilities\AcPrfMgrSvc.exe
C:\Programmer\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkService.exe
C:\Programmer\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Programmer\Fælles filer\InterVideo\RegMgr\iviRegMgr.exe
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\Programmer\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
c:\programmer\lenovo\system update\suservice.exe
C:\Programmer\Fælles filer\Lenovo\tvt_reg_monitor_svc.exe
C:\WINDOWS\System32\TPHDEXLG.exe
C:\Programmer\Lenovo\Rescue and Recovery\rrpservice.exe
C:\Programmer\Lenovo\Rescue and Recovery\rrservice.exe
c:\Programmer\Fælles filer\Lenovo\Scheduler\tvtsched.exe
C:\Programmer\Lenovo\Rescue and Recovery\ADM\IUService.exe
C:\Programmer\ThinkPad\ConnectUtilities\AcSvc.exe
C:\Programmer\Fælles filer\Lenovo\Logger\logmon.exe
C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe
C:\Programmer\ThinkPad\ConnectUtilities\SvcGuiHlpr.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Programmer\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
C:\Programmer\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
C:\Programmer\Lenovo\NPDIRECT\TPFNF7SP.exe
C:\Programmer\Lenovo\HOTKEY\TPOSDSVC.exe
C:\WINDOWS\system32\TpShocks.exe
C:\PROGRA~1\ThinkPad\UTILIT~1\EzEjMnAp.Exe
C:\Programmer\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe
C:\Programmer\Fælles filer\Lenovo\Scheduler\scheduler_proxy.exe
C:\Programmer\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe
C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
C:\WINDOWS\System32\DLA\DLACTRLW.EXE
C:\Programmer\Fælles filer\InstallShield\UpdateService\issch.exe
C:\PROGRA~1\THINKV~1\PrdCtr\LPMGR.exe
C:\PROGRA~1\THINKV~1\AMSG\amsg.exe
C:\Programmer\Lenovo\Client Security Solution\cssauth.exe
C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
C:\Programmer\Lenovo\HOTKEY\TPONSCR.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Programmer\Lenovo\Zoom\TpScrex.exe
C:\Programmer\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
C:\Programmer\Antivirus 2009\av2009.exe
C:\Programmer\ThinkPad\Bluetooth Software\BTTray.exe
C:\Programmer\Digital Line Detect\DLG.exe
C:\PROGRA~1\ThinkPad\BLUETO~1\BTSTAC~1.EXE
C:\Programmer\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkIcon.exe
C:\Programmer\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Programmer\Fælles filer\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe
C:\Documents and Settings\Line & Kenneth\Skrivebord\Ny mappe\HiJackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.dk/webhp?hl=da&btnG=Google-s%C3%B8gning&lr=lang_da
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://lenovo.live.com
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Hyperlinks
O2 - BHO: &Research - {037C7B8A-151A-49E6-BAED-CC05FCB50328} - C:\WINDOWS\system32\winsrc.dll
O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Programmer\Fælles filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\System32\DLA\DLASHX_W.DLL
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Programmer\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
O2 - BHO: Hjælp til tilmelding til Windows Live - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Programmer\Fælles filer\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Programmer\Windows Live Toolbar\msntb.dll
O2 - BHO: PDFCreator Toolbar Helper - {C451C08A-EC37-45DF-AAAD-18B51AB5E837} - C:\Programmer\PDFCreator Toolbar\v3.3.0.1\PDFCreator_Toolbar.dll
O2 - BHO: ThinkVantage Password Manager - {F040E541-A427-4CF7-85D8-75E3E0F476C5} - C:\Programmer\Lenovo\Client Security Solution\tvtpwm_ie_com.dll
O3 - Toolbar: Windows Live Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Programmer\Windows Live Toolbar\msntb.dll
O3 - Toolbar: PDFCreator Toolbar - {31CF9EBE-5755-4A1D-AC25-2834D952D9B4} - C:\Programmer\PDFCreator Toolbar\v3.3.0.1\PDFCreator_Toolbar.dll
O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] C:\Programmer\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Programmer\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
O4 - HKLM\..\Run: [PWRMGRTR] rundll32 C:\PROGRA~1\ThinkPad\UTILIT~1\PWRMGRTR.DLL,PwrMgrBkGndMonitor
O4 - HKLM\..\Run: [BLOG] rundll32 C:\PROGRA~1\ThinkPad\UTILIT~1\BatLogEx.DLL,StartBattLog
O4 - HKLM\..\Run: [TPFNF7] C:\Programmer\Lenovo\NPDIRECT\TPFNF7SP.exe /r
O4 - HKLM\..\Run: [TPHOTKEY] C:\Programmer\Lenovo\HOTKEY\TPOSDSVC.exe
O4 - HKLM\..\Run: [TpShocks] TpShocks.exe
O4 - HKLM\..\Run: [EZEJMNAP] C:\PROGRA~1\ThinkPad\UTILIT~1\EzEjMnAp.Exe
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] C:\Programmer\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAX] C:\Programmer\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe /tray
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /installquiet /keeploaded /nodetect
O4 - HKLM\..\Run: [TVT Scheduler Proxy] C:\Programmer\Fælles filer\Lenovo\Scheduler\scheduler_proxy.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Programmer\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe
O4 - HKLM\..\Run: [DLA] C:\WINDOWS\System32\DLA\DLACTRLW.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] C:\PROGRA~1\FLLESF~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup
O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Programmer\Fælles filer\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start
O4 - HKLM\..\Run: [LPManager] C:\PROGRA~1\THINKV~1\PrdCtr\LPMGR.exe
O4 - HKLM\..\Run: [AMSG] C:\PROGRA~1\THINKV~1\AMSG\amsg.exe
O4 - HKLM\..\Run: [DiskeeperSystray] "C:\Programmer\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkIcon.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [cssauth] "C:\Programmer\Lenovo\Client Security Solution\cssauth.exe" silent
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Programmer\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [85075765492458809151971745728395] C:\Programmer\Antivirus 2009\av2009.exe
O4 - HKCU\..\Run: [ieupdate] "C:\WINDOWS\system32\ieupdates.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Programmer\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJENESTE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETVÆRKSTJENESTE')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?
O4 - Global Startup: Digital Line Detect.lnk = C:\Programmer\Digital Line Detect\DLG.exe
O8 - Extra context menu item: &Windows Live Search - res://C:\Programmer\Windows Live Toolbar\msntb.dll/search.htm
O8 - Extra context menu item: E&ksporter til Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Send til &Bluetooth-enhed... - C:\Programmer\ThinkPad\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm
O9 - Extra button: (no name) - {0045D4BC-5189-4b67-969C-83BB1906C421} - C:\Programmer\Lenovo\Client Security Solution\tvtpwm_ie_com.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: ThinkVantage Password Manager... - {0045D4BC-5189-4b67-969C-83BB1906C421} - C:\Programmer\Lenovo\Client Security Solution\tvtpwm_ie_com.dll
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Programmer\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Programmer\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Programmer\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Programmer\Messenger\msmsgs.exe
O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1206955798272
O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
O16 - DPF: {D821DC4A-0814-435E-9820-661C543A4679} (CRLDownloadWrapper Class) - http://drmlicense.one.microsoft.com/crlupdate/en/crlocx.ocx
O20 - Winlogon Notify: ACNotify - ACNotify.dll (file missing)
O23 - Service: Ac Profile Manager Service (AcPrfMgrSvc) - Lenovo  - C:\Programmer\ThinkPad\ConnectUtilities\AcPrfMgrSvc.exe
O23 - Service: Access Connections Main Service (AcSvc) - Lenovo  - C:\Programmer\ThinkPad\ConnectUtilities\AcSvc.exe
O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Programmer\ThinkPad\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
O23 - Service: Diskeeper - Diskeeper Corporation - C:\Programmer\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkService.exe
O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Event Log (EvtEng) - Intel Corporation - C:\Programmer\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe
O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Programmer\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: ThinkPad PM Service (IBMPMSVC) - Lenovo - C:\WINDOWS\system32\ibmpmsvc.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Programmer\Fælles filer\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: IPS Core Service (IPSSVC) - Lenovo Group Limited - C:\WINDOWS\system32\IPSSVC.EXE
O23 - Service: IviRegMgr - InterVideo - C:\Programmer\Fælles filer\InterVideo\RegMgr\iviRegMgr.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Registry Service (RegSrvc) - Intel Corporation - C:\Programmer\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe
O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Service (S24EventMonitor) - Intel Corporation  - C:\Programmer\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe
O23 - Service: System Update (SUService) -  - c:\programmer\lenovo\system update\suservice.exe
O23 - Service: ThinkVantage Registry Monitor Service - Lenovo Group Limited - C:\Programmer\Fælles filer\Lenovo\tvt_reg_monitor_svc.exe
O23 - Service: ThinkPad HDD APS Logging Service (TPHDEXLGSVC) - Lenovo. - C:\WINDOWS\System32\TPHDEXLG.exe
O23 - Service: TSS Core Service (TSSCoreService) - IBM - C:\Programmer\Lenovo\Client Security Solution\tvttcsd.exe
O23 - Service: TVT Backup Protection Service - Unknown owner - C:\Programmer\Lenovo\Rescue and Recovery\rrpservice.exe
O23 - Service: TVT Backup Service - Lenovo Group Limited - C:\Programmer\Lenovo\Rescue and Recovery\rrservice.exe
O23 - Service: TVT Scheduler - Lenovo Group Limited - c:\Programmer\Fælles filer\Lenovo\Scheduler\tvtsched.exe
O23 - Service: tvtnetwk - Unknown owner - C:\Programmer\Lenovo\Rescue and Recovery\ADM\IUService.exe

--
End of file - 12274 bytes
27. juni 2008 - 18:59 #2
Den bør (=skal) du komme af med NU NU NU ->

Afinstaller
* Antivirus 2009
via
[Start][Indstilninger][Kontrolpanel][Tilføj/fjern programmer]

Genstart for at fuldføre afinstalationen...

---------------------------------------

Og en ny Log derefter !!!
27. juni 2008 - 18:59 #3
(Der er mere end det; Det bliver i næste step...)
Avatar billede lineriber Praktikant
27. juni 2008 - 19:23 #4
kan ikke finde program i tiføj/fjern programmer
alle hjemmesider er nu blokkeret når jeg forsøger at gå på nettet
har forsøgt at slette program via stifinder, men jeg er nægtet adgang til filen av 2009.exe
hvad gør jeg (dette er sendt fra anden computer da jeg ikke længere kan komme på nettet)
Avatar billede lineriber Praktikant
27. juni 2008 - 20:13 #5
Jeg bliver nød til at smutte for et par timer.
Men jeg har Nu fået lov at slette filen av2009.exe ved først at stoppe den i joblistens fane "processer" og derefter slette den i stifinder. Jeg har søgt på hele computeren for filer med navnet "antivirus" og "2009" og slettet alt. MEN jeg bliver stadig blokkeret i min browser!!

Hvad skal jeg gøre ??
27. juni 2008 - 21:04 #6
(Sorry forsinkelsen - ligner ikke mg *S* )

-- Hent Avenger her:
http://swandog46.geekstogo.com/avenger.zip

-- Pak Avenger-programmet ud og dobbeltklik på avenger.exe

-- Der dukker et vindue op, hvor du skal kopiere indholdet mellem ~~~ skrift ind:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Files to delete:
C:\WINDOWS\system32\winsrc.dll
C:\WINDOWS\system32\ieupdates.exe

Folders to delete:
C:\Programmer\Antivirus 2009\
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

--- Klik på EXECUTE - og la' PC'en selv genstarte.

-- Efter genstarten vil der dukke et notepad-vindue op, med en log for Avengers handlinger. Den må du gerne lægge ind i dit næste svar.

-- Kør Hijackthis, vælg "Do a system scan only", sæt flueben ved linierne listet her, luk alle vinduer undtaget Hijackthis, klik på fix checked.

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.dk/webhp?hl=da&btnG=Google-s%C3%B8gning&lr=lang_da
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://lenovo.live.com
O2 - BHO: &Research - {037C7B8A-151A-49E6-BAED-CC05FCB50328} - C:\WINDOWS\system32\winsrc.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Programmer\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Programmer\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKCU\..\Run: [85075765492458809151971745728395] C:\Programmer\Antivirus 2009\av2009.exe
O4 - HKCU\..\Run: [ieupdate] "C:\WINDOWS\system32\ieupdates.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Programmer\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

Genstart computeren, og lav en ny log med Hijackthis, som du lægger herind sammen med loggen fra Avenger.
Avatar billede lineriber Praktikant
27. juni 2008 - 23:12 #7
Log fra Avenger:

Logfile of The Avenger Version 2.0, (c) by Swandog46
http://swandog46.geekstogo.com

Platform:  Windows XP

*******************

Script file opened successfully.
Script file read successfully.

Backups directory opened successfully at C:\Avenger

*******************

Beginning to process script file:

Rootkit scan active.
No rootkits found!

File "C:\WINDOWS\system32\winsrc.dll" deleted successfully.
File "C:\WINDOWS\system32\ieupdates.exe" deleted successfully.

Error:  folder "C:\Programmer\Antivirus 2009" not found!
Deletion of folder "C:\Programmer\Antivirus 2009" failed!
Status: 0xc0000034 (STATUS_OBJECT_NAME_NOT_FOUND)
  --> the object does not exist


Completed script processing.

*******************

Finished!  Terminate.
Avatar billede lineriber Praktikant
27. juni 2008 - 23:19 #8
HiJackthis log:
Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 23:18:37, on 27-06-2008
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16674)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\ibmpmsvc.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Programmer\ThinkPad\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
C:\Programmer\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Programmer\ThinkPad\ConnectUtilities\AcPrfMgrSvc.exe
C:\Programmer\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkService.exe
C:\Programmer\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Programmer\Fælles filer\InterVideo\RegMgr\iviRegMgr.exe
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\Programmer\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
c:\programmer\lenovo\system update\suservice.exe
C:\Programmer\Fælles filer\Lenovo\tvt_reg_monitor_svc.exe
C:\WINDOWS\System32\TPHDEXLG.exe
C:\Programmer\Lenovo\Rescue and Recovery\rrpservice.exe
C:\Programmer\Lenovo\Rescue and Recovery\rrservice.exe
c:\Programmer\Fælles filer\Lenovo\Scheduler\tvtsched.exe
C:\Programmer\Lenovo\Rescue and Recovery\ADM\IUService.exe
C:\Programmer\ThinkPad\ConnectUtilities\AcSvc.exe
C:\Programmer\Fælles filer\Lenovo\Logger\logmon.exe
C:\Programmer\ThinkPad\ConnectUtilities\SvcGuiHlpr.exe
C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Programmer\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
C:\Programmer\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
C:\Programmer\Lenovo\NPDIRECT\TPFNF7SP.exe
C:\Programmer\Lenovo\HOTKEY\TPOSDSVC.exe
C:\WINDOWS\system32\TpShocks.exe
C:\PROGRA~1\ThinkPad\UTILIT~1\EzEjMnAp.Exe
C:\Programmer\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe
C:\Programmer\Fælles filer\Lenovo\Scheduler\scheduler_proxy.exe
C:\WINDOWS\System32\DLA\DLACTRLW.EXE
C:\Programmer\Fælles filer\InstallShield\UpdateService\issch.exe
C:\PROGRA~1\THINKV~1\PrdCtr\LPMGR.exe
C:\Programmer\Lenovo\HOTKEY\TPONSCR.exe
C:\PROGRA~1\THINKV~1\AMSG\amsg.exe
C:\Programmer\Lenovo\Client Security Solution\cssauth.exe
C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
C:\Programmer\Lenovo\Zoom\TpScrex.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Programmer\ThinkPad\Bluetooth Software\BTTray.exe
C:\Programmer\Digital Line Detect\DLG.exe
C:\PROGRA~1\ThinkPad\BLUETO~1\BTSTAC~1.EXE
C:\Documents and Settings\Line & Kenneth\Skrivebord\Ny mappe\HiJackThis.exe
C:\Programmer\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkIcon.exe
C:\Programmer\Internet Explorer\iexplore.exe

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Hyperlinks
O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Programmer\Fælles filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\System32\DLA\DLASHX_W.DLL
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Programmer\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
O2 - BHO: PDFCreator Toolbar Helper - {C451C08A-EC37-45DF-AAAD-18B51AB5E837} - C:\Programmer\PDFCreator Toolbar\v3.3.0.1\PDFCreator_Toolbar.dll
O2 - BHO: ThinkVantage Password Manager - {F040E541-A427-4CF7-85D8-75E3E0F476C5} - C:\Programmer\Lenovo\Client Security Solution\tvtpwm_ie_com.dll
O3 - Toolbar: PDFCreator Toolbar - {31CF9EBE-5755-4A1D-AC25-2834D952D9B4} - C:\Programmer\PDFCreator Toolbar\v3.3.0.1\PDFCreator_Toolbar.dll
O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] C:\Programmer\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Programmer\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
O4 - HKLM\..\Run: [PWRMGRTR] rundll32 C:\PROGRA~1\ThinkPad\UTILIT~1\PWRMGRTR.DLL,PwrMgrBkGndMonitor
O4 - HKLM\..\Run: [BLOG] rundll32 C:\PROGRA~1\ThinkPad\UTILIT~1\BatLogEx.DLL,StartBattLog
O4 - HKLM\..\Run: [TPFNF7] C:\Programmer\Lenovo\NPDIRECT\TPFNF7SP.exe /r
O4 - HKLM\..\Run: [TPHOTKEY] C:\Programmer\Lenovo\HOTKEY\TPOSDSVC.exe
O4 - HKLM\..\Run: [TpShocks] TpShocks.exe
O4 - HKLM\..\Run: [EZEJMNAP] C:\PROGRA~1\ThinkPad\UTILIT~1\EzEjMnAp.Exe
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] C:\Programmer\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAX] C:\Programmer\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe /tray
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /installquiet /keeploaded /nodetect
O4 - HKLM\..\Run: [TVT Scheduler Proxy] C:\Programmer\Fælles filer\Lenovo\Scheduler\scheduler_proxy.exe
O4 - HKLM\..\Run: [DLA] C:\WINDOWS\System32\DLA\DLACTRLW.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] C:\PROGRA~1\FLLESF~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup
O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Programmer\Fælles filer\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start
O4 - HKLM\..\Run: [LPManager] C:\PROGRA~1\THINKV~1\PrdCtr\LPMGR.exe
O4 - HKLM\..\Run: [AMSG] C:\PROGRA~1\THINKV~1\AMSG\amsg.exe
O4 - HKLM\..\Run: [DiskeeperSystray] "C:\Programmer\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkIcon.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [cssauth] "C:\Programmer\Lenovo\Client Security Solution\cssauth.exe" silent
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJENESTE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETVÆRKSTJENESTE')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?
O4 - Global Startup: Digital Line Detect.lnk = C:\Programmer\Digital Line Detect\DLG.exe
O8 - Extra context menu item: E&ksporter til Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Send til &Bluetooth-enhed... - C:\Programmer\ThinkPad\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm
O9 - Extra button: (no name) - {0045D4BC-5189-4b67-969C-83BB1906C421} - C:\Programmer\Lenovo\Client Security Solution\tvtpwm_ie_com.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: ThinkVantage Password Manager... - {0045D4BC-5189-4b67-969C-83BB1906C421} - C:\Programmer\Lenovo\Client Security Solution\tvtpwm_ie_com.dll
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Programmer\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Programmer\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Programmer\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Programmer\Messenger\msmsgs.exe
O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1206955798272
O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
O16 - DPF: {D821DC4A-0814-435E-9820-661C543A4679} (CRLDownloadWrapper Class) - http://drmlicense.one.microsoft.com/crlupdate/en/crlocx.ocx
O20 - Winlogon Notify: ACNotify - ACNotify.dll (file missing)
O23 - Service: Ac Profile Manager Service (AcPrfMgrSvc) - Lenovo  - C:\Programmer\ThinkPad\ConnectUtilities\AcPrfMgrSvc.exe
O23 - Service: Access Connections Main Service (AcSvc) - Lenovo  - C:\Programmer\ThinkPad\ConnectUtilities\AcSvc.exe
O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Programmer\ThinkPad\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
O23 - Service: Diskeeper - Diskeeper Corporation - C:\Programmer\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkService.exe
O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Event Log (EvtEng) - Intel Corporation - C:\Programmer\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe
O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Programmer\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: ThinkPad PM Service (IBMPMSVC) - Lenovo - C:\WINDOWS\system32\ibmpmsvc.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Programmer\Fælles filer\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: IPS Core Service (IPSSVC) - Lenovo Group Limited - C:\WINDOWS\system32\IPSSVC.EXE
O23 - Service: IviRegMgr - InterVideo - C:\Programmer\Fælles filer\InterVideo\RegMgr\iviRegMgr.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Registry Service (RegSrvc) - Intel Corporation - C:\Programmer\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe
O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Service (S24EventMonitor) - Intel Corporation  - C:\Programmer\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe
O23 - Service: System Update (SUService) -  - c:\programmer\lenovo\system update\suservice.exe
O23 - Service: ThinkVantage Registry Monitor Service - Lenovo Group Limited - C:\Programmer\Fælles filer\Lenovo\tvt_reg_monitor_svc.exe
O23 - Service: ThinkPad HDD APS Logging Service (TPHDEXLGSVC) - Lenovo. - C:\WINDOWS\System32\TPHDEXLG.exe
O23 - Service: TSS Core Service (TSSCoreService) - IBM - C:\Programmer\Lenovo\Client Security Solution\tvttcsd.exe
O23 - Service: TVT Backup Protection Service - Unknown owner - C:\Programmer\Lenovo\Rescue and Recovery\rrpservice.exe
O23 - Service: TVT Backup Service - Lenovo Group Limited - C:\Programmer\Lenovo\Rescue and Recovery\rrservice.exe
O23 - Service: TVT Scheduler - Lenovo Group Limited - c:\Programmer\Fælles filer\Lenovo\Scheduler\tvtsched.exe
O23 - Service: tvtnetwk - Unknown owner - C:\Programmer\Lenovo\Rescue and Recovery\ADM\IUService.exe

--
End of file - 10626 bytes
Avatar billede lineriber Praktikant
27. juni 2008 - 23:21 #9
Nu kan jeg uden problemer komme på internettet og den underlige besked på Google er væk :-)

Hvordan kunne mit antivirus program AVG ligepludselig forsvinde ?? Og hvordan kan sådan en "djævel" komme ind i min computer ??
28. juni 2008 - 11:26 #10
"...Og hvordan kan sådan en "djævel" komme ind i min computer ??..." - Tja de 'banditter' bliver mere og mere smarte *S*

Din AVG8 bør du (gen)install NU ->
http://www.grisoft.cz/filedir/inst/avg_free_stf_all_8_101a1327.exe

Husk M$ ServicePack3 til XP -> http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=5b33b5a8-5e76-401f-be08-1e1555d4f3d4&displaylang=da (Download til en passende placering og DERFRA install pakken...)
28. juni 2008 - 11:27 #11
Der er ikke mere 'snavs' ifølge din Log...

Du er velkommen en anden gang...

Du bør rense temp med denne fil, det tager kun få sek.
http://www.spywareinfo.dk/download/cleantempxp2k.bat

Efter sådan en tur er det altid en god ide og rydde op i systemgendannelsesfilerne.
Deaktiver systemgendannelse -> http://www.spywareinfo.dk/#/tip-og-tricks/deaktiver_systemgendannelse.htm
Genstart din computer - aktiver systemgendannelse. Dette gøres samme sted, hvor du deaktiverede, denne gang skal du blot aktivere.
Det vil også være en god idé manuelt at oprette et nyt punkt, som du kan navngive, og vende tilbage til, hvis du skulle få problemer af nogen art.

Et par artikler om sikker surfing finder du her:
http://www.spywarefri.dk/forum/topic.asp?TOPIC_ID=14414

Safe Surfing...

--------------

Også en tur med nævnte CCleaner...
Avatar billede lineriber Praktikant
28. juni 2008 - 14:17 #12
TUSINDE TAK FOR HJÆLPEN

Jeg har geninstalleret AVG8, installeret SP3, renset temp og deaktiveret og efterfølgende aktiveret systemgendannelse + oprettet nyt punkt - det var vist det hele :-)

Jeg må prøve at være mere forsigtig på nettet fremover......

Endnu engang tak for hjælpen - jeg ved simpelthen ikke hvad jeg skulle gøre uden eksperten.dk :-)
28. juni 2008 - 17:04 #13
Taker for P.
Avatar billede kazhmort Nybegynder
28. august 2008 - 23:26 #14
Har samme problem som Line... hvad gør jeg nu?

Logfile of The Avenger Version 2.0, (c) by Swandog46
http://swandog46.geekstogo.com

Platform:  Windows XP

*******************

Script file opened successfully.
Script file read successfully.

Backups directory opened successfully at C:\Avenger

*******************

Beginning to process script file:

Rootkit scan active.
No rootkits found!


Error:  file "C:\WINDOWS\system32\winsrc.dll" not found!
Deletion of file "C:\WINDOWS\system32\winsrc.dll" failed!
Status: 0xc0000034 (STATUS_OBJECT_NAME_NOT_FOUND)
  --> the object does not exist


Error:  file "C:\WINDOWS\system32\ieupdates.exe" not found!
Deletion of file "C:\WINDOWS\system32\ieupdates.exe" failed!
Status: 0xc0000034 (STATUS_OBJECT_NAME_NOT_FOUND)
  --> the object does not exist


Error:  folder "C:\Programmer\Antivirus 2009" not found!
Deletion of folder "C:\Programmer\Antivirus 2009" failed!
Status: 0xc0000034 (STATUS_OBJECT_NAME_NOT_FOUND)
  --> the object does not exist
29. august 2008 - 07:54 #15
<kazhmort>: Du skal oprette din egen tråd med dit problem !!!
Avatar billede benjaminnice Nybegynder
27. oktober 2008 - 17:41 #16
Hej
Jeg havde samme problem som Line (antivirus 2009) og fik has på det som beskrevet ovenfor ved at køre avenger, og dernæst hijack 2. TUSIND TAK so far!

Nu er jeg lidt i tvivl om der er ryddet ordentlig op, så her er loggen fra endnu en hijack kørsel:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 17:39:10, on 27-10-2008
Platform: Windows Vista  (WinNT 6.00.1904)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16757)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\Windows\system32\Dwm.exe
C:\Windows\Explorer.EXE
C:\Windows\RtHDVCpl.exe
C:\Windows\System32\rundll32.exe
C:\Windows\System32\ico.exe
C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatchTray9.exe
C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe
C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe
C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
C:\Program Files\GameSpy\Comrade\Comrade.exe
C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
C:\Program Files\Steam\Steam.exe
C:\Program Files\Common Files\Adobe\Updater5\AdobeUpdater.exe
C:\Windows\System32\rundll32.exe
C:\Windows\System32\Pmxmiced.exe
C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe
C:\Windows\System32\mobsync.exe
C:\Windows\system32\taskeng.exe
C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\CPSHelpRunner.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\ieuser.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\PROGRA~1\mcafee\msc\mcshell.exe
C:\Windows\system32\wuauclt.exe
C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil9f.exe
C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe
C:\Windows\system32\WerCon.exe

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.google.dk/ig/dell?hl=da&client=dell-row&channel=dk&ibd=0080304
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Internet Explorer leveret af Dell
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
O1 - Hosts: ::1 localhost
O2 - BHO: (no name) - {037C7B8A-151A-49E6-BAED-CC05FCB50328} - C:\Windows\System32\winsrc.dll (file missing)
O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: McAntiPhishingBHO - {377C180E-6F0E-4D4C-980F-F45BD3D40CF4} - c:\PROGRA~1\mcafee\msk\mcapbho.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - c:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\ssv.dll
O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - C:\Program Files\McAfee\VirusScan\scriptsn.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\4.1.805.4472\swg.dll
O2 - BHO: Browser Address Error Redirector - {CA6319C0-31B7-401E-A518-A07C3DB8F777} - C:\Program Files\Dell\BAE\BAE.dll
O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide
O4 - HKLM\..\Run: [ECenter] C:\Dell\E-Center\EULALauncher.exe
O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NvSvc] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\nvsvc.dll,nvsvcStart
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [PMX Daemon] ICO.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start
O4 - HKLM\..\Run: [RoxWatchTray] "C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatchTray9.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Google Desktop Search] "C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" /startup
O4 - HKLM\..\Run: [mcagent_exe] C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe /runkey
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [AppleSyncNotifier] C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleSyncNotifier.exe
O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [Comrade.exe] C:\Program Files\GameSpy\Comrade\Comrade.exe
O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Steam] "C:\Program Files\Steam\Steam.exe" -silent
O4 - HKCU\..\Run: [AdobeUpdater] C:\Program Files\Common Files\Adobe\Updater5\AdobeUpdater.exe
O4 - HKCU\..\Run: [MSFox] C:\Users\Benjamin\AppData\Local\Temp\xxx9639.exe
O4 - Global Startup: hpzrcv01.LNK = ?
O8 - Extra context menu item: E&ksporter til Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - c:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\npjpi160.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - c:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\npjpi160.dll
O9 - Extra button: Opslag - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O13 - Gopher Prefix:
O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~2\GOEC62~1.DLL
O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
O23 - Service: BoneXperStoreSCP - emstar - C:\Program Files\Visiana\BoneXpert\BoneXpertStoreSCP.exe
O23 - Service: Bonjour-tjeneste (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
O23 - Service: GoogleDesktopManager - Google - C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe
O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: iPod-tjeneste (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
O23 - Service: McAfee Services (mcmscsvc) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcmscsvc.exe
O23 - Service: McAfee Network Agent (McNASvc) - McAfee, Inc. - c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mna\mcnasvc.exe
O23 - Service: McAfee Scanner (McODS) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcods.exe
O23 - Service: McAfee Proxy Service (McProxy) - McAfee, Inc. - c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mcproxy\mcproxy.exe
O23 - Service: McAfee Real-time Scanner (McShield) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcshield.exe
O23 - Service: McAfee SystemGuards (McSysmon) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcsysmon.exe
O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service (MpfService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\MPF\MPFSrv.exe
O23 - Service: McAfee Anti-Spam Service (MSK80Service) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\MSK\MskSrver.exe
O23 - Service: RoxMediaDB9 - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxMediaDB9.exe
O23 - Service: Roxio Hard Drive Watcher 9 (RoxWatch9) - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatch9.exe
O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files\Common Files\Steam\SteamService.exe
O23 - Service: stllssvr - MicroVision Development, Inc. - C:\Program Files\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe

--
End of file - 7893 bytes

Mange hilsner
Benjamin
29. oktober 2008 - 19:44 #17
<benjaminnice>: Du skal OGSÅ oprette din egen tråd med dit spm. ...
Avatar billede Ny bruger Nybegynder

Din løsning...

Tilladte BB-code-tags: [b]fed[/b] [i]kursiv[/i] [u]understreget[/u] Web- og emailadresser omdannes automatisk til links. Der sættes "nofollow" på alle links.

Loading billede Opret Preview

Log ind eller opret profil

Hov!

For at kunne deltage på Computerworld Eksperten skal du være logget ind.

Det er heldigvis nemt at oprette en bruger: Det tager to minutter og du kan vælge at bruge enten e-mail, Facebook eller Google som login.

Du kan også logge ind via nedenstående tjenester