Annonceindlæg fra Barry Danmark

Ny el-leverandør giver kunderne kontrol over deres strømforbrug – CWs læsere inviteres med

Det nye elselskab Barry udfordrer de traditionelle elleverandører ved at give kunderne direkte indsigt i realtidsdata fra partnere og elbørs.

Det nye elselskab Barry udfordrer de traditionelle elleverandører ved at give kunderne direkte indsigt i realtidsdata fra partnere og elbørs. Det gør det lettere at spare på elregningen eller at vente med at tænde for tørretumbleren, når strømmen stammer fra bæredygtige energikilder.

Der installeres i disse år digitale elmålere i både Danmark og hele Norden. De store datamængder, som målerne producerer, giver elleverandørerne viden om kundernes forbrugsmønster og gør det billigere at udskrive regninger. Derimod har kunderne i almindelighed ikke mærket den store forskel. Det vil et nyt elselskab lave om på.

”Mange kunder vil gerne have bedre kontrol over deres elforbrug. Enten med henblik på at prioritere elforbruget, når der er overskud af ”grøn” strøm fra f.eks. vindmøller – eller for at spare penge ved at købe og bruge el, når den er billigst. Men den indsigt er ikke nem at opnå,” siger Christophe Lephilibert, CMO fra det nye elselskab Barry.

”Derfor har vi valgt en ny tilgang, hvor vi kombinerer data fra husstandenes målere med realtidsdata fra bl.a. elmarkedet. Det bruger vi til at give vores kunder realtidsbaseret indsigt i eget forbrug samt mulighed for at planlægge og prioritere strømforbruget i langt højere grad,” forklarer han.

Konkret tilbyder Barry sine kunder at følge forbruget time for time, at købe strøm til indkøbspris samt at betale elregningen løbende. Det gør det muligt at reagere, hvis elforbruget i hjemmet f.eks. stiger pludseligt.

Barry tilbyder Computerworlds læsere gratis prøveperiode i 2 måneder. Prøv det nu.

 

Indsigt giver stor værdi i dagligdagen

Den dansk-finske el-leverandør og startup er udsprunget af det finske energiselskab Fortum og adskiller sig fra andre elselskaber ved at gøre det let for kunderne at overvåge strømforbruget via en app. Her kan man dels se realtidsdata om strømprisen, dels få viden om, hvornår strømmen kommer fra vedvarende energikilder.

De informationer, Barry stiller til rådighed i app’en, trækkes fra ElectricityMap, Nord Pool, den nordiske el-børs samt Energinet. Slår kunderne notifikationer til på Barrys app, giver den løbende information om, hvornår energien er grønnest og/eller billigst.

”Du får helt basalt at vide, hvornår det bedst kan betale sig at oplade el-bilen, tænde opvaskemaskinen eller sætte tørretumbleren i gang. Mange bliver overrasket over, hvor stor en forskel det gør at forskyde forbruget af særligt strømslugende aktiviteter blot en time eller to. Den indsigt vil vi rigtig gerne være med til at udbrede,« siger Christophe Lephilibert.

Se kort video om app'en her

Abonnementsbaseret model skal gøre elforbruget grønnere

Barrys kunder køber desuden el til markedsprisen uden ekstra afgifter, da virksomhedens indtægtsgrundlag bygger på det månedlige abonnement på 29 kroner, kunderne betaler for adgang til platform og de tilhørende dataservices.

Med tiden er målet at flytte danskernes elforbrug til tidspunkter på dagen, hvor strømmen i stikkontakten er grønnest.

”Hvis blot vi kan flytte fem procent af forbruget, så kan det gøre en forskel for klimaet. Så vi tror, at Barry og vores brugere kan bidrage aktivt til den grønne omstilling,” siger Christophe Lephilibert.

”Groft sagt skal vi ikke tjene penge på strøm. Vores forretning bygger på at give den bevidste forbruger indsigt, der gør det nemt at tage aktiv stilling og prioritere sit elforbrug til gavn for både klima og privatøkonomi,” siger han.

Med Barry kan du:

  • Se, om strømmen i stikkontakten er grøn eller sort lige nu og de næste 36 timer
  • Gennemskue, hvornår strømmen er billigst det næste døgn
  • Få notifikationer, så du kan flytte forbrug til de tidspunkter, hvor strømmen kommer fra vedvarende energikilder.
  • Følge dit strømforbrug time for time, dag for dag og måned for måned
  • Få et overskueligt indblik i dit forbrugsmønster
  • Betale løbende for dit strømforbrug
  • Få en notifikation, når strømprisen er lav/høj
  • Glemme alt om binding, gebyrer, aconto betalinger og estimater

Teknisk: Bag om Barrys app

Barrys teknologistack består af en mobilklient skrevet i ReactNative, som kommunikerer gennem JSON-RPC med en stateless Java-backend.  Alle data er immutable og forbrugsdata persisteres bitemporalt i MongoDB.  Målarkitekturen er et FaaS miljø i AWS med Lambda og Step-functions og orkestrering gennem Serverless frameworket.  Alle eksterne libraries og systemkomponenter er FOSS.

Barry tilbyder Computerworlds læsere gratis prøveperiode i 2 måneder. Prøv det nu.