Derfor crasher lufthavne og it-systemer:Opdatering fra Crowdstrike har ramt Microsofts systemer i hele verden

Annonceindlæg fra Tableau Software

Tre ting, der forener datadrevne virksomheder

Uanset hvor du vender blikket i dag, udfordres sandhedsbegrebet af en understrøm af ”alternative fakta” og fake news.

Uanset hvor du vender blikket i dag, udfordres sandhedsbegrebet af en understrøm af ”alternative fakta” og fake news, selv når sandhedsopfattelsen bygger på videnskabelige beviser, der for længst er etableret. Kritisk tænkning har aldrig været vigtigere end nu.

Undervisere over hele verden arbejder for at imødekomme dette behov med kurser, der specifikt har til formål at lære deltagerne at identificere tegn på manipulation og propaganda.

Samme principper er særdeles relevante i den kommercielle verden. Virksomheder genererer enorme mængder data, samtidig med at flere medarbejdere har adgang til disse data og forventes at bruge dem til at udvikle nye forretningsindsigter. Fordelene ved at være datadrevet er tydelige – en rapport fra Forrester viser, at virksomheder, der er datadrevne i hele virksomheden, vokser med gennemsnitligt mere end 30 procent hvert år. Alligevel viser en rapport fra McKinsey, at blot 8 procent af virksomhederne lykkes med deres analyser. 


Hvor du end vender blikket i dag, udfordres sandhedsbegrebet af en understrøm af ”alternative fakta”. Kritisk tænkning har aldrig været vigtigere end nu.

James Eiloart, Senior Vice President for EMEA, Tableau Software


Hvorfor så få?

Svaret er, at organisationer har svært ved at skabe en datadrevet kultur. Det er lettere sagt end gjort. Mennesker er generelt ikke forandringsvillige, så hvad skal der til, hvis du vil fremme en tydelig organisationsforandring?  Vi kan lære meget af at se på antropologien og de centrale kendetegn for, hvordan succesfulde kulturer har vokset og udviklet sig. Da jeg undersøgte vores fortid, kunne jeg identificere tre vigtige kendetegn:


1. At etablere et fælles sprog

At gøre medarbejderne i stand til at læse data er afgørende for at få succes, mener James Eiloart, Senior Vice President for EMEA, Tableau Software.

Et fælles sprog er grundstenen for den menneskelige kultur. Et fælles sprog hjalp os med at jage og samle og advare den store gruppe mod farer. Det gjorde, at vi kunne arbejde sammen om at nå et fælles mål.

Der er ganske vist nogle virksomheder, der formår at opnå enorm forretningssucces, fordi de taler et fælles datasprog, men mange har endnu ikke knækket koden.
At gøre medarbejderne i stand til at læse data og trygge med datasproget er afgørende for at få succes. Ifølge Gartners fjerde årlige undersøgelse blandt datachefer er dårlige datalæsefærdigheder den største forhindring for at skabe en datadrevet kultur og opnå succes.

2. En fælles fortælling

Det andet antropologiske kendetegn er vigtigheden af fortællinger for at skabe succesrige og holdbare kulturer. Den fælles fortælling hjælper os med at udveksle indsigter og værdier i en gruppe, hvilket betyder, at vi bliver til et inspireret fællesskab.

Virksomheder, der udvikler et engageret fællesskab af datatænkere, er centrale, når det kommer til at opbygge en datakultur, der skaber forretningsværdi og vækker en fælles interesse for data. Hvordan opnår de det? Ganske enkelt ved at opmuntre til et miljø, hvor man deler og udveksler med hinanden – selv frokostmøder omkring udvikling, konkurrencer i datavisualisering og interne brugergrupper, hvor man kan diskutere dataudfordringer og løsninger, kan have en stor effekt.


3. En balance mellem frihed og kontrol

Det sidste kendetegn handler om balancen mellem fleksibilitet og kontrol. Da nye tænkemåder og innovative metoder begyndte at udfordre traditionerne, indså man hurtigt, at der var brug for at lave fælles love, som skulle styre og beskytte, samtidigt med at de gav plads til fleksibilitet og frihed.

Det gælder også for moderne organisationer i dag. Hvis virksomhederne giver medarbejderne for meget frihed, risikerer de at skabe et kaotisk miljø, men hvis de kontrollerer for meget, hæmmer de innovationen.

Organisationer, der har formået at skabe en datakultur i hele virksomheden, har den rigtige ledelsesstruktur, som resulterer i en balance mellem kontrol og frihed. Når det gøres på den rigtige måde, giver balancen medarbejderne den sikkerhed, som skal til for at finde nye indsigter, muligheder og i sidste ende drive virksomheden fremad.


Nu kan vi lægge data i hænderne på mennesker, som ved, at der ikke er nogen grænser for, hvilke innovationer der kan skabes

James Eiloart, Senior Vice President for EMEA, Tableau Software

Det er bare begyndelsen.

Når vi kigger på vores historie, kan vi se, hvordan den hurtige innovationsudvikling har formet vores samfund gennem hundredvis af år. Men hvis du undersøger historien frem til i dag, vil du se en spredning af innovationer, der er stærkt knyttet til demokratiseringen af information.

Og når det gælder demokratiseringen af data, er vi kun i begyndelsen.
Nu kan vi lægge data i hænderne på mennesker, som ved, at der ikke er nogen grænser for, hvilke innovationer der kan skabes. Men det er kun muligt at fremme en succesfuld datadrevet kultur, når organisationer skaber et fælles datasprog, et fællesskab, hvor man deler, og den rette ledelsesstruktur, der opfordrer til innovation, samtidig med at man beskytter virksomheden.

Af James Eiloart, Senior Vice President for EMEA, Tableau Software.