Annonceindlæg fra Tableau Software

Derfor vokser datadrevne virksomheder hurtigere end andre - fem tips til succes

Nogle mener, at påstanden om, at ”data er den nye olie” allerede er overhypet og fortærsket.

Nogle mener, at påstanden om, at ”data er den nye olie” allerede er overhypet og fortærsket. Men når noget bliver forældet så hurtigt, er der formentlig noget, som er værd at være opmærksom på.  Forskning viser, at vidensdrevne organisationer vil vokse mindst syv gange hurtigere end det globale BNP (Forrester, 2018). Ingen kan derfor stille spørgsmålstegn ved, hvor vigtige data er, når det kommer til at forbedre virksomheder.

Ligesom da olievirksomheder indså, at der lå enorme muligheder i at udvinde og udnytte en værdifuld ressource, forstår de mest succesfulde organisationer i dag, hvor vigtigt det er at skabe et miljø, hvor alle føler sig trygge ved at analysere data for at opnå nye indsigter. Et sådant miljø – også kaldet en datadrevet kultur – kan man kun skabe, når den øverste ledelse har gjort data til noget, der prioriteres i hele virksomheden.


En datadrevet kultur kan man kun skabe, når den øverste ledelse har gjort data til noget, der prioriteres i hele virksomheden.

James Eiloart, Senior Vice President EMEA, Tableau Software


Stor kulturel forandring

Men for mange virksomheder i dag indebærer denne type kultur et stort skifte og et krav om forandring i relation til teknik, indstilling og prioriteringer.

Blandt de organisationer, der har svært ved at overgå til at blive datadrevne, beskriver mange, at det er vanskeligt at få støtte fra de øverste chefer, hvilket således bliver en væsentlig forhindring.

Det, jeg hører igen og igen, når jeg taler med kunder, er, at det kun er muligt at opbygge en datadrevet kultur, hvis det er klart sanktioneret af den øverste ledelse. Det er afgørende. Uden deres støtte bliver det en hård kamp at forandre organisationens kultur på en holdbar og skalerbar måde.


De, som er lykkedes, har gjort det ved at være dristige, ærlige og specifikke omkring de fordele og det afkast, som data kan give.

James Eiloart, Senior Vice President EMEA, Tableau Software

 

Vellykkede eksempler

Så hvordan gør man? Der er ikke én løsning, som passer til alle. Hver virksomhed er unik, og din virksomhed kan være på et andet trin i datarejsen end andre virksomheder, der ligner din. Jeg kan forstå, at de, der er lykkedes, har gjort det ved at være dristige, ærlige og specifikke omkring de fordele og det afkast, som data kan give.

Her er en liste over, hvad jeg anser for at være de fem bedste metoder, der har hjulpet disse kunder med at få støtte fra de øverste chefer.

1. Vælg (nogle) repræsentanter/champions. Næsten alle afdelinger i en organisation genererer data. Det kan virke overvældende og næsten umuligt at få alle interessenter med på datarejsen samtidigt – især hvis du arbejder i en stor virksomhed med mange interessenter. Henvend dig hos en eller to personer i direktionen eller blandt de øverste chefer, der har udtrykt interesse for data eller virker nysgerrige på, hvilke muligheder data kan indebære. Fokuser på, at få disse personer over på din side ved at komme ind på data i jeres daglige samtaler. Det er bedst, hvis det er personlige samtaler, så disse repræsentanter føler sig komfortable med at stille spørgsmål og diskutere emner, som de måske ellers ville undgå at berøre.

2. Lav en opgavebeskrivelse. Tag ansvaret for at udarbejde en opgavebeskrivelse, der tydeligt angiver målet om at blive en datadrevet virksomhed. Det kan lyde enkelt, men ved at placere opgavebeskrivelsen på kontorvæggene og i mailsignaturer og nyhedsbreve, så alle bliver bevidste om det fælles mål, skaber du en positiv stemning i hele virksomheden, samtidig med at du gør cheferne opmærksomme på målet. Desuden har hele arbejdsstyrken jeres mål, så de altid kan se det.

De bedste atleter og sportshold fokuserer på ét enkelt motto, som de hænger op i omklædningsrummet og gentager i praksis. Samme strategi kan anvendes i en virksomhedskontekst til at skabe et fælles mål og få chefernes opmærksomhed.

Læs mere om her, hvordan Tableau hjælper virksomheder med forandringer ved hjælp af data

 3. Begynd med rundbordssamtaler.
Når det handler om, hvordan data opfattes, er det ofte ledelsens holdning, at data er en risiko, der skal reduceres, frem for en mulighed. Det perspektiv er i bedste fald kortsigtet og i værste fald skadeligt for virksomhedens vækst.

Mange af de kunder, jeg har talt med, har kunnet bidrage til en ny tankemåde ved at arrangere uformelle møder eller rundbordssamtaler mellem de øverste beslutningstagere og datachefer i virksomheden, hvor sidstnævnte har præsenteret datadrevne projekter. Rundbordssamtalernes fokus var at se på data sammen og fortælle om indsigter og hvilke beslutninger, de har medført. Da cheferne forlod rundbordssamtalerne, havde de en anden forståelse for, hvordan datadrevne indsigter påvirker virksomheden. Samtidig følte datacheferne sig motiverede af muligheden for at fortælle om deres arbejde og give anbefalinger direkte til virksomhedens øverste chefer.

Regelmæssige samtaler med fokus på data og specifikke forretningsresultater er nøglen til at uddanne ledere om værdien af data og bidrager i sidste ende til et forandret perspektiv.

Skab aha-oplevelser

4. Tid til en datadrevet spørgeleg. Find måder, hvorpå I kan få datadrevne spørgsmål ind i de eksisterende møder. Hav dataindsigter om virksomheden med dig, når du har møder med de øverste ledelsesgrupper og direktionen. Få dem til at stille en masse spørgsmål om forretningsresultaterne og gætte på svarene. For eksempel: Hvad er virksomhedens mest rentable region? I hvilke brancher er væksten højst og lavest? Hvilke af vores produkter sælger bedst?

Det giver lederne mulighed for at lære mere om virksomheden ud fra et datadrevet perspektiv, ved at man gør data til kernen af samtalen. De får endda chancen for at stille opfølgende spørgsmål for at forstå, ”hvorfor” noget sker. Formålet er at skabe aha-oplevelser for lederne ved at etablere en forståelse for ikke bare, hvad data kan vise, men hvordan de kan påvirke virksomhedens retning og beslutninger.

5. Vis, hvad andre virksomheder gør. Fortæl om, hvilken effekt data kan have på virksomheder ved at henvise til virksomheder, der har gode datastrategier. En kunde sendte en liste med FTSE 100-virksomheder til lederne i sin organisation og pointerede, at de, der lå øverst på listen, var datadrevne. Det er en enkelt måde at påvise, hvilken kraft der ligger i data, og at alle virksomheder inden for alle brancher kan kommer derhen.

Cheferne får et bedre billede af, hvordan deres konkurrencefordel ville kunne øges med tiden, fordi du giver dem et tydeligt, realistisk og opnåeligt mål.

James Eiloart, Senior Vice President EMEA, Tableau Software


Denne taktik hjælper dig med at få budskabet om afkast ud til de øverste chefer, samtidig med at du skaber motivation og drive i virksomheden. Cheferne får desuden et bedre billede af, hvordan deres konkurrencefordel ville kunne øges med tiden, fordi du giver dem et tydeligt, realistisk og opnåeligt mål, som burde være attraktivt og bidrage til gennemføre forandringen.  

Som W. Edward Deming sagde: ”Uden data er du bare endnu en person med en mening”.  Men virksomheder vokser ikke af meninger. Det er absolut nødvendigt, at den øverste ledelse forstår, hvor værdifulde data er for at kunne udvikle en holdbar og skalerbar datakultur. Disse metoder kan virke enkle, måske endda overraskende enkle, men de har fungeret for mange kunder i virksomheder, som er førende, fordi de er datadrevne. Så vær modig, prøv noget nyt, og tag det første skridt mod at forandre virksomhedskulturen.

Af James Eiloart, Senior Vice President EMEA, Tableau Software

Øg jeres dataforståelse ved hjælp af Tableau. Læs mere her.