Annonceindlæg fra Snowflake

Bryd datasiloerne ned mellem virksomhederne og høst konkurrencefordele og synergieffekter

Cloudbaseret datawarehouseplatform fra Snowflake letter udveksling og konsolidering af data mellem virksomheder uden behov for store investeringer.

”Mange virksomheder arbejder målrettet på at nedbryde de interne datasiloer, og det er stadig et afgørende indsatsområde,” siger Per Falck Jensen, Administrerende direktør hos itelligence Danmark.

 

”Men langt de færreste har endnu taget hul på de betydelige konkurrencefordele, der ligger i at sænke bommen mellem virksomhederne og lade dem udveksle data målrettet og sikkert som ét økosystem. Nok primært fordi det hidtil har været særdeles kostbart og krævet en omfattende projektindsats. Men i dag kan det reelt lade sig gøre med Snowflakes cloudbaserede datawarehouseplatform. Relativt enkelt og uden behov for store investeringer eller ekstra ressourcer,” konstaterer han.

 

itelligence er blandt de største SAP partnere på dansk og nordisk plan og er stolte af at være første og p.t. eneste ”Select” Snowflake partner i Danmark, som viser kompetenceniveau og tæt partnerskab med Snowflake. Både Per Falck Jensen og Snowflakes europæiske CTO, Simon Field, ser et stort potentiale for videre udvikling i den nordiske region.

 

Nordiske koncerner har et solidt udgangspunkt

”Noget af det, der kendetegner nordiske virksomheder på koncernniveau, er et meget højt vidensniveau, en betydelig grad af digital modenhed samt en vilje til at omfavne ny teknologi og rykke fra legacysystemer mod standardbaserede platforme,” siger Simon Field.

 

”Det giver et solidt udgangspunkt for at høste betydelige synergieffekter ved at lade samarbejdende virksomheder konsolidere, forædle og samarbejde om data i fælleskab,” vurderer han.

 

Det kan, nævner Simon Field, eksempelvis være ved at dele IoT-data fra logistik eller produktion. På den led kan producent og aftager af råvarer eller halvfabrikata udveksle eksakt og konstant opdateret detailviden om parametre af betydning for produktionen – allerede mens den enkelte batch er i produktion.

 

Styrk produktion, transparens og bæredygtighed

Et andet oplagt eksempel er landbruget, der står overfor en betydelig transformation med traktorer, høstmateriel og stalde udstyret med sensorer og omfattende digital styring og automatisering.

 

Her vil eksempelvis mejerier eller brødfabrikanter have stor interesse i at automatisere indsamling og konsolidering af data om forbrug af bl.a. vand, gødning og foder fra en lang række kilder.

 

”Du vil kunne få værdifuld viden på hånden, som kan have betydning for optimering af produktion, udbytte eller bæredygtighed. Nogle data kan styrke produktion og lønsomhed eller mindske spild – andet vil man have behov for at dele med forbrugere, myndigheder eller certificeringspartnere. Mulighederne er mange, men fællesnævneren er, at det her er viden, du i langt de fleste tilfælde slet ikke har til rådighed i dag. Og det er bare et lille udsnit af potentialet indenfor ét erhverv. Alle brancher vil kunne drage nytte af de her muligheder,” siger Simon Field.

 

”I itelligence laver vi flere projekter, hvor kunderne har glæde af, at flere virksomheder og institutioner arbejder sammen i økosystemer, hvor man indsamler, deler og analyserer data på tværs i økosystemet. Eksempelvis har vi et projekt om datadrevet turisme på Rømø, hvor datakilderne er IOT data fra sensorer, POS data fra forretningsdrivende, vind- og vejrforhold fra dataudbydere for at nævne nogle. Det giver et overblik over trængsel, ressourcetræk og slid på naturen, og ligeledes giver det de erhvervsdrivende en mulighed for at optimere og planlægge deres forretning - et godt eksempel hvor data bruges af mange på tværs i et økosystem,” tilføjer Per Falck Jensen fra itelligence.

 

Gør op med stramme krav om ensartet datastruktur

En traditionel udfordring ved etablering af datawarehousestrukturer på tværs af organisatoriske skel har været nødvendigheden af en ensartet datastruktur.

 

Ligeledes har det været besværligt at håndtere det sikkerhedsmæssige aspekt, fordi de medvirkende virksomheder naturligt ønsker at sætte nøje grænser for, hvilke data der udveksles. Dertil kommer problematikker omkring skalérbarhed og omkostningsstruktur.

 

”Snowflake udmærker sig her med at kunne håndtere data fra vidt forskellige kilder, ligesom du kan dele præcis de tabeller, der er behov for. Samt nemt trække tilladelser tilbage, når delingen ikke længere er relevant,” siger Per Falck Jensen.

 

”Det er fail fast i en nøddeskal”

”Platformen er desuden særdeles skalérbar og håndterer alt fra få gigabyte til adskillige petabyte, og man betaler kun efter forbrug – som for øvrigt også nemt kan deles mellem flere parter. Hvilket i sig selv er en ret unik omkostningsstruktur. Det gør det nemt at opstille modeller og afprøve hypoteser med minimal omkostning og uden behov for store indledningsvise investeringer. Hvis modellen fungerer, så er det fint. Hvis ikke, så lukker du bare ned igen uden at forpligte dig yderligere. Det er fail fast-filosofien i en nøddeskal og helt igennem transparent,” uddyber Per Falck Jensen.

 

Snowflakes platform bygger på en SQL-baseret brugergrænseflade, hvilket i betydelig grad letter tilgængelighed, konfiguration og administration.

 

”Mange datawarehouseplatforme kræver højt specialiserede ressourcer, som ikke ligefrem hænger på træerne. Derfor opfatter jeg det som en betydelig kvalitet ved Snowflakes teknologi, at du kommer endog meget langt som superbruger. Det øger tilgængelighed, minimerer omkostningsniveau og sikrer forretningen den nødvendige agilitet i rette tid – og gør ganske enkelt en række ganske avancerede muligheder tilgængelige for langt flere virksomheder,” siger Simon Field.

 

Mere om Snowflakes løsninger kan findes her

https://www.snowflake.com/