Annonceindlæg fra Lenovo

Lille grøn indsats gør en stor forskel – også for virksomhedens klimaaftryk

Det er nemt og populært at stille klimavenligt IT-udstyr til rådighed. Men danskere får sjældnere valget end andre nordiske lønmodtagere.

Langt de fleste større virksomheder har en bæredygtighedsstrategi, og mange har endda etableret en særskilt afdeling med ansvar for at fremme bæredygtighed og CSR. Alligevel går det trægt med at få udbredt grønne IT-produkter i virksomhederne. Det viser en ny undersøgelse fra Lenovo og YouGov.

Således vurderer under ti procent af de danske lønmodtagere, at deres arbejdsgiver gør det muligt at vælge pc eller smartphone med en klimavenlig profil.

 

Behov for større kendskab til grønne valgmuligheder

Ja, faktisk står den grønne dagsorden umiddelbart ikke så stærkt i Danmark i forhold til de øvrige nordiske lande. Hele 63 procent af de adspurgte danskere svarer direkte, at arbejdspladsen ikke gør det muligt at vælge klimavenligt IT-udstyr; det er ca. ti procentpoint mere end i de øvrige nordiske lande.

”Det er lidt overraskende, at så få danske lønmodtagere oplever, at de har miljø- og klimavenlige valgmuligheder, når de skal vælge IT-udstyr på arbejdspladsen. Vi ser nemlig, at mange virksomheder tager grønne valg, men at det halter med at kommunikere indsatsen,” siger Stefan Brechling Larsen, Global Head of Environmental Services, Lenovo.

”Det er også derfor, at vi sammen med kunder tager initiativ til at udvikle grønne løsninger, der kan kommunikeres internt. På den måde kan virksomheder både profilere sig over for medarbejderne og samtidig engagere og inddrage dem i virksomhedens grønne indsats,” siger han.

 

Vi vælger gerne grønt – men virksomheden skal betale

Undersøgelsen er foretaget i efteråret 2021 blandt 3.030 deltagere i alderen 25–55 år fra Norge, Sverige, Danmark og Finland.

Den viser desuden, at kun hver fjerde danske lønmodtager selv er villig til at betale ekstra for elektronik, der er klimakompenseret, eller hvor producenten har tænk bæredygtighed ind i produktets samlede forsyningskæde og livscyklus. Derimod ville hver anden danske lønmodtager uden videre takke ja, hvis arbejdsgiveren gjorde det muligt at vælge IT-produkter med et mindre klimaaftryk, mens 29 procent er i tvivl.

 

Størst effekt når ledelse og IT-afdeling viser vej

”Det er meget positivt, at så mange ville foretrække grønne løsninger. Men samtidig er det sigende, at så relativt mange respondenter er i tvivl. Så her skal virksomhedernes ledelse og ikke mindst IT-afdeling på banen. Dels ved at gøre det muligt at vælge de bæredygtige produkter, dels ved at definere og kommunikere en klar strategi til medarbejderne,” siger Stefan Brechling Larsen.

”Det ville gøre en meget stor forskel i indsatsen for at sikre, at bæredygtige IT-produkter bliver normalen frem for undtagelsen. Samtidig er indsatsen en lavthængende frugt, der giver en betydelig effekt uden ekstra omkostninger eller ressourceforbrug for virksomhederne,” vurderer han.

På et helt lavpraktisk niveau er det tillige virksomhedernes egeninteresse at prioritere klimaet i valget af IT-udstyr. Særligt, hvis virksomheden ikke kun fokuserer på selve produktet, men på hele dets livscyklus.

”Der er mange områder, hvor man kan opnå grønne besparelser, fx valg af transport, produktion eller genanvendelse. Virksomheder skal se på den samlede effekt af de løsninger, som de vælger, og så blive bedre til at kommunikere dem,” siger han.

 

Konkret indsats letter rekruttering

Stefan Brechling Larsen tilføjer således, at flere undersøgelser – bl.a. fra Deloitte – entydigt peger på, at konkrete og synlige initiativer tillægges stor betydning blandt for særligt yngre generationer, der prioriterer arbejdspladser, der harmonerer med deres egne værdier.

”Derfor kan det blive sværere at tiltrække og fastholde talenter fra yngre årgange, hvis de føler, at virksomheden hænger i bremsen på den grønne dagsorden,” siger han.

Endelig er klimavenlige IT-redskaber gerne særdeles veldokumenterede, hvilket gør det nemmere for virksomhederne at udarbejde grønne regnskaber.

”Det har stor betydning at have metodisk udarbejdede, konkrete og troværdige tal at arbejde med, når du skal udarbejde et grønt regnskab. Producenterne har faktisk gjort det hårde arbejde for kunderne. Hermed bliver det nemmere både at gøre en indsats for at reducere CO2-udledninger – og at dokumentere effekten,” siger Stefan Brechling Larsen.

Læs mere her hvis du gerne vil vide mere om, hvordan man kan udligne sit CO2-aftryk