Annonceindlæg fra DXC

Henrik Friis Jespersen, Head of Digital Transformation & Analytics DK hos DXC Technology

Bring data, infrastruktur og mennesker sammen

At blive datadrevet er en ny måde at tænke og arbejde på, hvor viden og erfaring bruges proaktivt og skaber værdi på tværs af forretningen.

Henrik Friis Jespersen er Head of Digital Transformation & Analytics DK hos DXC Technology i Danmark. Han forklarer her, hvordan virksomheder på bedste vis opnår at blive datadrevne.

For de fleste virksomheder er det ikke mangel på data, der er udfordringen. Tværtimod lader de mange digitale værktøjer eller intelligente maskiner virksomheder generere data i overflod.

Udfordringen er tværtimod, at uoverskueligt store mængder data risikerer at ikke blive udnyttet godt nok eller at blive en decideret klods om benet. Hos DXC Technology anbefaler vi derfor at starte med et fokus på at kvalitetssikre og at få mest muligt ud af eksisterende data.

Gå fra ambition til handling

Jeg møder mange virksomheder med forståelige ambitioner om at blive datadrevne. Men jeg har alt for mange gange set denne ambition sande til i et overdrevent fokus på tekniske løsninger. Teknologi er langtfra ligegyldigt, men i flere tilfælde har jeg oplevet, at den rigtige tekniske løsning lige så godt kunne være at udnytte og tilpasse de løsninger og værktøjer, man allerede havde.

Når vi hos DXC Technology hjælper virksomheder med at skulle udnytte data bedre og skabe værdi derfra, går vi igennem fem trin med fokus på mennesker, processer og tankesæt i organisationen, der sammen med den rigtige teknologi kan sætte data i centrum for beslutningsprocesser.

Formålet med de fem trin er at sikre, at nye processer og værktøjer til dels matcher forretningsbehov, men skal også sikre tillid og forståelse på tværs af organisationen.

Der skal være tillid mellem forretningen og IT samt forståelse for hinandens metoder og ambitioner.

Der skal være tillid til den data, I genererer, og de konklusioner, der laves på baggrund af dem.

Og der skal være tillid til, at nye processer og værktøjer vil bidrage positivt til både organisationen som helhed, men også til de enkelte medarbejdere.

En ny måde at arbejde på

At være datadrevet kan lyde højtravende, men i virkeligheden handler det om at komme tættere på kunderne, eller at vide mere om sin produktion.

For nogle virksomheder er skiftet fra at basere beslutninger på data fremfor fornemmelser en blid proces. Men det er ikke altid tilfældet. Intuition og mavefornemmelser styrer ofte, hvor der ikke et fælles tilgængeligt datagrundlag til rådighed. Det er naturligt, da intuition og mavefornemmelser også er en form for data. Erfaring er menneskelig dataindsamling, og intuitionen er det menneskelige systems anbefaling. Udfordringen er, at det i sagens natur er et ekstremt personligt og uigennemskueligt datagrundlag.

Hvis en virksomhed skal blive datadrevet, kræver det en ny måde at tænke på, hvor erfaring og viden ikke er isoleret i enkelte medarbejderes intuition, men kan bruges proaktivt og skabe værdi på tværs af forretningen. Hvis fokus er på den tekniske implementering af nye løsninger fremfor at få medarbejderne om bord på en ny måde at arbejde på, vil ambitionen om at være en datadrevet forretning efter min og DXC Technologys erfaring blive kraftigt udfordret.

Hør mere 31. maj

Vil du høre mere om, hvordan I kan understøtte jeres arbejde med processer, arbejdsmetoder, mindset og teknologi for at blive datadrevet?

Så skal du tilmelde dig Computerworlds digitale event ’Datadrevet forretning 2022’ d. 31/5, hvor jeg er én blandt otte talere. Det hele begynder klokken 9.00, og i mit indlæg fortæller jeg om de fem trin, der bringer data, infrastruktur og mennesker sammen, så din virksomhed kan udnytte data til at træffe strategiske beslutninger baseret på fakta fremfor mavefornemmelser.

Læs mere om eventet og tilmeld dig her