Annonceindlæg fra Atea A/S

Strategisk investering gør Open Source moden til anvendelse i storskala

Omfattende sats på opbygningen af Red Hat-kompetencer ruster Atea til at hjælpe nordiske koncerner med at udfolde potentialet ved Open Source.

Open Source-baserede elementer er i dag del af værktøjskassen i langt de fleste virksomheder. Men de har traditionelt også været komplekse at håndtere på en sikker, effektiv og struktureret facon – og særligt i koncernsammenhæng.

”Vi taler ikke sjældent med store virksomheder, der har adskillige hundrede Linux-bokse i drift, men kun én eller ganske få ansatte til at administrere dem. Det gør det alt andet lige svært at overskue, om samtlige elementer er patchet op eller performer optimalt. Forsøger du alligevel at løfte opgaven manuelt, er du reelt dømt til konstant at være på bagkant,” konstaterer Jakob Svan, Senior Manager med ansvar for Open Source hos Atea.

”Gennem de seneste år har vi derfor oplevet en stærkt stigende efterspørgsel på services, der gør det muligt at strukturere, automatisere, dokumentere og supportere driften af Open Source-baseret infrastruktur på enterpriseniveau. Blandt andet derfor investerer vi strategisk i et tæt samarbejde med Red Hat, der gør os i stand til at hjælpe koncerner på præcis de felter,” tilføjer Hans-Henrik Langsted, Senior Vice President, Consulting, Atea.

Vil hjælpe nordiske koncerner med at udfolde potentialet

Open Source-baseret infrastruktur har de seneste fem år gennemgået en hastig modningsproces, der særligt fik vind i sejlene med IBMs opkøb af Red Hat i 2019 til 34 mia. US dollar. Dengang vurderede mange, at det var et lidt flot beløb at betale for en virksomhed med 8.000 ansatte og uden substantielle intellektuelle rettigheder.

Men i mellemtiden er Red Hat-medarbejderstaben vokset til 20.000, og efterspørgslen på professionelle Open Source-kompetencer har aldrig været større.

”IBM satser massivt på Red Hat og demonstrerer på alle tænkelige måder deres vilje til at udvikle markedet på både kort og lang sigt. Det har kunderne taget virkelig godt imod, og set fra vores stol passer et sats på platformen rigtig godt med vores nordiske markedsposition og øvrige kompetencer. Ligesom vi også mener, at Atea har en betydende rolle at spille ved at hjælpe nogle af Nordens største virksomheder med at udfolde potentialet indenfor Open Source,” siger Hans-Henrik Langsted.

Strategisk sats skabte førende Red Hat-afdeling

For halvandet år siden besluttede Atea derfor at bygge en Red Hat-afdeling fra bunden, og arbejdet har båret frugt. I dag er koncernen Red Hat Premier Business Partner og har opnået en kritisk masse af medarbejdere med de højeste tilgængelige certificeringer på teknologiplatformen.

Tilsvarende er man i stand til at hjælpe hele vejen fra planlægning og skalering til implementering, drift, indkøb og support af samtlige elementer indenfor en Red Hat-baseret infrastruktur i fuld skala.

”Typisk indgår vi et samarbejde med kunderne, hvor vi supplerer deres egne specialister og reelt træder ind som ”on demand”-ressourcer, de kan bruge efter behov og evt. på abonnementsbasis. Det giver dem grundlag for at udvikle og vedligeholde selv avancerede tekniske platforme uden behov for kontinuerligt at ansætte flere medarbejdere eller investere tungt i efteruddannelse,” forklarer Jakob Svan.

Automatisering åbner for større leverandøruafhængighed

Desuden har Atea fokuseret på at blive førende indenfor navnlig tre felter; standardisering, automatisering og håndtering af containere.

”Særligt containerdelen er afgørende af to årsager: Dels kan du med rette setup optimere ressourceforbrug – gående mod nul pr. enhed, når den ikke anvendes – og derved lettere nå dine bæredygtighedsmål. Dels kan vi gøre kunderne reelt leverandøruafhængige og med få klik skifte elementer i drift fra én cloudleverandør til en anden. Eller til on-premisebaserede ressourcer, hvis det måtte blive nødvendigt,” siger Jakob Svan.

Nøglen i dén øvelse er et automatiseret setup, der gør det markant nemmere at administrere bl.a. ressourcetildeling, fortløbende patching og sikring af Red Hat-ressourcerne.

Nemmere compliance med nuværende og kommende regelsæt

Samtidig har Atea bygget funktionalitet, der gør det enklere at løfte dokumentationsbyrden ved revision eller myndighedskontrol. Hvilket i sig selv er et helt uomgængeligt element ved valg af infrastruktur i koncernklassen.

”GDPR slog behovet for struktureret dannelse af dokumentation fast med syvtommersøm, og NIS2 og DORA udvider behovet yderligere for mange af vores kunders vedkommende,” konstaterer Hans-Henrik Langsted.

”Det er en opgave, som nu også kan løses på en Open Source-baseret infrastruktur. Men det forudsætter, at arkitekturen er opbygget med struktur og standard in mente – og her kan vi nu også hjælpe virksomhederne med at nå i mål på en god, struktureret og sikker facon,” tilføjer han.