Artikel top billede

Fortalt til: Dan Jensen | (Foto: Dan Jensen)

Mennesker i IT
Udgivet 22. december 2014 kl. 11.02

I 2007 var jeg som R&D-manager i softwarevirksomheden Northmann i gang med en vækstplan, hvor det var et krav fra bestyrelsen, at vi skulle tage aktivt stilling til outsourcing.

I forbindelse med outsourcing-processen benyttede vi os af eksterne konsulenter, og med i konsulentpakken var Bent Jensen fra firmaet BestBrains.

Han udfordrede vores udviklingsmetodik og vores udviklings-model og gav os i den forbindelse et kort scrum-kursus. Her viste han os, hvordan vi kunne styre et offshore-samarbejde, hvordan vi kunne accelerere udviklingen, og hvordan leverance-modellen skulle køre, når nu vi havde valgt at have en offshore- eller en nearshore-model.

Det var dengang helt nyt for os at arbejde efter en så simpel agil model som scrum.

Scrum var jo i virkeligheden en meget simpel, men stadig formel, måde at bygge det op på, som vi alligevel gjorde.

For os betød det et farvel til "instant out of date" GANTT charts og detailspecifikationer.

Med dem af vejen var der pludselig bedre plads til at fokusere på de del- og slutmål, som vi havde i vores projekter. Med scrum faldt brikkerne på plads, og vi opnåede en markant hurtigere leverance på vores projekter. Scrum passede bare ind, og det føltes som hjemme helt fra begyndelsen.

Bent Jensens scrum-kursus ændrede mit syn på udvikling fuldstændigt, og jeg har brugt scrum lige siden.

Det er nok den største øjenåbner, som jeg har haft inden for mit arbejde.

Thor Kristensen, It-chef
Vester Kopi


Flere mennesker i IT Om mennesker i it