Artikel top billede

Fortalt til: Henrik Rasch | Foto: Ulrik Jantzen (Foto: JANTZEN /)

Mennesker i IT
Udgivet 16. september 2015 kl. 12.30

For mig er de kommunale it-chefer hverdagens virkelige helte.

Hvis du vidste, hvad de skal forholde sig til - kompleksiteten i deres it-porteføjle er overvældende og spænder meget bredt.

De skal sikre, at alle de kommunale fagsystemer spiller og spiller med de øvrige systemer - samtidig med, at flere af dem løbende skal skiftes ud.

De håndterer alt fra projektstyring til implementering og integration af nye løsninger til det eksisterende set-up.

De skal forholde sig til ny lovgivning, De skal drifte systemer og hele tiden afstemme det med de økonomiske rammer, de får udstukket af deres politiske chefer.

Samtidig skal de så holde styr på 2-300 leverandørkontrakter og servicere hele den kommunale forretning, - hver eneste kommune er jo en ganske betragtelig arbejdsplads.

Jeg er virkelig imponeret over, hvordan langt de fleste formår at holde et strategisk fokus på, hvordan it kan understøtte den kommunale forretning og skabe løsninger, der hjælper borgerne og effektiviserer forvaltningen.

Når jeg kigger på den portefølje, de sidder med og sammenligner med private virksomheder, så er det også slående, at de får væsentligt mindre i løn - men de klager ikke.

De fleste, jeg har mødt, brænder for deres arbejde. Det gør dem til hverdagens helte!

Signe Lynggard Madsen, Administrerende direktør, Statens og Kommunernes Indkøbs Service (SKI)


Flere mennesker i IT Om mennesker i it