Annonceindlæg fra Informatica

Sådan kan en CDO lave data om til guld

Når en CDO melder sig på banen, burde budskabet være: Alle skal med!

Den opgave, der er forbundet med at skabe værdi ud fra en virksomheds samlede datamængde, kræver nemlig den rette virksomhedskultur. En kultur, som præges af en vilje til konstant at gøre mere for kunden ved hjælp af smarte analyser.

Utilfredsheden hos kunderne voksede. Fejlfrekvensen i det udstyr, virksomheden leverede, var for høj. Organisationen kunne ikke finde årsagen til den manglende kvalitet. Troede man.

Først da COO’en skabte kontakt mellem områdecheferne og virksomhedens Chief Data Officer, CDO’en, fandt man frem til værdifuld viden. Ved at analysere en mængde data, som man aldrig tidligere havde beskæftiget sig med, og lade forretningsenhederne bidrage med deres kompetence på området, fandt man årsagen til manglerne.

Det er Juan Riojas, CDO hos Informatica, der fortæller om situationen, som opstod hos en tidligere arbejdsgiver, men som belyser den afgørende rolle, en CDO kan have.

– Baseret på vores analyser udviklede vi en metode, som reducerede fejlraten med 90 procent, siger han.

Rollen som CDO er en forholdsvis ny stilling, som derfor er under hastig udvikling. Juan opsummerer en CDO’s opgaver således:

– En CDO er en slags ambassadør for den vision, ledelse, forretningsværdi og det resultat, som en effektiv, værdiskabende håndtering og anvendelse af data giver. CDO’en opbygger og udvikler også strategien for, hvordan dette skal ske.

Deltag I Deloitte og Informaticas survey om CDO’ens rolle

Forskellen mellem en CIO og en CDO er i princippet, at en CIO er mere fokuseret på at håndtere data, mens CDO’ens primære opgave er at omdanne dataene til værdi, herunder at forankre nøgleprincipper og skabe en datakultur, som sikrer, at dataene bevarer deres værdi over tid.

Den overordnede udfordring for en CDO er i bund og grund at skabe tillid. Selvom de færreste vil sætte spørgsmålstegn ved det fornuftige i at skabe værdi ved hjælp af den information, der allerede ligger i virksomheden, kan det være vanskeligere at overbevise organisationen om, at CDO’ens metoder kan sikre dette. Juan Riojas forklarer:

– For atdu som CDO hurtigt kan få accept fra virksomheden, skal du finde metoder til at nå resultater indenfor et bestemt område. Vælg et område, som er særligt vigtigt for virksomheden, og sørg for hurtigt at få skabt værdi der. Det er også vigtigt løbende at samarbejde med de områdeansvarlige for at forstå, hvordan virksomheden bedre kan servicere sine kunder.

Juan Riojas tilføjer, at fokus altid skal være på kunderne, både internt og eksternt, idet dette medvirker til at øge organisationens tillid til data og udvikler virksomheden hen mod at blive mere datadrevet. En af de væsentligste årsager til, at det er så vigtigt at få resten af organisationen med på vognen, er, at virksomheden formentlig skal gennemgå en kulturel forandring. Meget af arbejdet handler ganske vist i høj grad om teknik og strategier for, hvordan data kan samles, gøres tilgængelige, analyseres og udnyttes. Men hvis kulturen ikke bliver det, Juan Riojas kalder datadrevet, har det øvrige ingen særlig betydning:

– Det handler om at gøre organisationens medarbejdere bevidste om, hvordan de kan bruge og analysere data som en naturlig del af arbejdsmetoderne til at udvikle forretningen.

Hans råd er at starte forandringen oppefra, hos virksomhedens øvrige ledelse, og derefter arbejde sig ud i organisationen. Man kommer langt med kurser og workshops, understreger han.

Deltag I Deloitte og Informaticas survey om CDO’ens rolle

Blandt de mere teknikrelaterede udfordringer nævner Juan Riojas store og hurtigt voksende datamængder, øget brug af data samt stadig mere heterogene data. Datamængderne vokser i dag betydeligt hurtigere, end de fleste budgetter har taget højde for, mener han. Det betyder naturligvis, at omkostninger og kompleksitet skal holdes op mod tilgængelighed for medarbejderne.

I takt med at flere og flere medarbejdere forventer at kunne anvende en stigende mængde information indenfor flere og flere områder, opstår der udfordringer omkring sikkerhed og integritet, som skal afvejes i forhold til fleksibilitet og tilgængelighed.

At den stigende datamængde desuden bliver mere og mere heterogen - hvilket vil sige, at den indeholder et stigende antal forskellige datatyper - betyder, at en CDO skal kunne forstå, hvordan disse data skal struktureres og samles for at skabe værdi. Det drejer sig om data, som skabes i et væld af sociale medier, IoT-enheder og mobile enheder.

– En del af det, man vil kunne opnå med effektiv datahåndtering, er at kunne sammenføre data fra mange forskellige kilder og dermed opnå en dyb forståelse for kunden eller produktionen, siger Juan Riojas.

Af og til sker dette med henblik på at løse et konkret problem som i Juan Riojas indledende eksempel. Men det er endnu bedre, hvis det sker med henblik på at forbedre en allerede velfungerende virksomhed og på denne måde skabe et forspring – eller øge et allerede eksisterende – på markedet.

Deltag I Deloitte og Informaticas survey om CDO’ens rolle