Annonceindlæg fra Cisco (gammel)

NetDesign: It-sikkerheden flytter med forretningen i skyen

Virksomheder flytter stadig flere data op i skyen. Det simplificerer mange virksomheds­processer og gør det muligt at agere mere agilt.

Men når it-afdelingen skal håndtere både et lokalt og et cloud-miljø, stiger kompleksitetsniveauet, og det gør det nødvendigt at gentænke it-sikkerheden. 

Den digitale transformation er i fuld gang i danske virksomheder. Større eller mindre dele af systemer og tjenester flyttes op i skyen, og de steder, hvor ­arbejdet ikke allerede er i gang, er der overvejelser om det.

På it-sikkerhedsfronten giver det helt nye udfordringer for it-afdelingen. Ikke alene skal de kunne håndtere en stigende kompleksitet, de skal også kunne håndtere helt nye trusler, angreb og måder at tænke sikkerhed på.

”Cloudificering af it-miljøet, sker normalt i flere trin, og visse data vil du gerne beholde ­lokalt. Så det er en kompleks proces. ­Samtidig kommer der et helt nyt eksternt trusselsbillede. Vi oplever, at ­sikkerhedsindsatsen i mange af vores kunders it-afdelinger er ­under pres. De skal kunne levere et højere sikkerhedsniveau med en begrænset økonomi, og det udfordrer dem,” forklarer Jørgen Alsing, salgsdirektør hos Net­Design.


It-sikkerhed på ­bestyrelsesniveau

Tendensen er, at truslen øges, fordi de cyberkriminelle bliver mere målrettede. De ændrer metoder fra at skyde med spredehagl til at gå direkte efter specifikke virksomheder.

”Det gør, at hele indsatsen omkring cybersikkerhed flytter fra at være et fokusområde hos få mennesker i it-afdelingen til at rangere højt på agendaen i virksomhedernes bestyrelse. Og det er nødvendigt, for it-sikkerhed er i dag virksomheds­kritisk,” pointerer Jørgen Alsing.


Assess, protect, detect, ­respond

Det betyder, at virksomhederne bliver nødt til at tænke it-sikkerhed anderledes, fordi it-sikkerhed er en cirkulær proces, hvor det handler om at være i stand til at vurdere, beskytte, opdage og reagere, eller på engelsk, ’assess, protect, ­detect, respond’.

”Som det allerførste anbefaler vi altid virksomhederne at udarbejde en grundig vurdering af it-sikkerheden, som afdækker mulighederne for at sikre sig (assess). Dernæst handler det om beskyttelse – helt konkret om at lukke hullerne i forhold til de sårbarheder, man har blotlagt (protect). Herefter kommer vi til den løbende overvågning (detect), som gør det er muligt at reagere hurtigt (respond), hvis man bliver angrebet. Og så starter processen forfra igen,” forklarer Thomas Thomsen Mølgaard, chef for Cyber Security hos NetDesign.


Afdæk it-sikkerheden løbende

På den måde får virksomheden ­afdækket alle it-sikkerhedsaspekterne løbende. Og det er meget vigtigt, for det gør det muligt at komme de it-kriminelle i forkøbet og dermed minimere risikoen for at blive angrebet.

”Det er ikke bare virksomhederne, der udvikler og ændrer sig med tiden – det gør teknologien og trusselsbilledet også. Det betyder, at du aldrig kan være sikker på, at du er 100% sikret. Derfor er det utrolig vigtigt, at virksomhederne igen og igen tager it-sikkerheden op til revision og analyserer den fra forskellige vinkler. Den cirkulære model er dermed et vigtigt rammeværk at have i baghovedet, så du hurtigt kan handle på det, du opdager,” siger Thomas Thomsen Mølgaard.

Brug specialister

Det er en stor og kompliceret ­opgave for en it-afdeling at ­skulle håndtere it-sikkerheden, ikke mindst i et mere og mere fragmenteret miljø, der i stigende grad flytter op i skyen. En løsning er at lade specialister håndtere sikkerheden, så it-afdelingen kan fokusere på at udvikle forretningen i stedet for at holde øje med sikkerhedstrusler.

”Hos NetDesign designer vi sikkerhedsløsninger til vores kunder, baseret på en Cisco-platform. Det betyder, at vi kan drifte og vedligeholde vores kunders firewall i forhold til deres perimeter. Vi kan overtage styringen og rådgive dem om alle forhold vedrørende virksomhedens it-sikkerhed,” forklarer Thomas Thomsen Mølgaard.

På den måde kan der skabes et helhedsoverblik for kunderne, både ved lokale løsninger, ved rene cloud-løsninger og ved hybridløsninger.

”Det giver også den fordel, at hvor mange i dag har et klude­tæppe af løsninger, så bliver de tjekket igennem og får på den måde den helt rigtige løsning,” slutter Thomas Thomsen Mølgaard.


OM NETDESIGN

  • NetDesign er eksperter i at hjælpe danske virksomheder og offentlige organisationer med deres forretningskritiske it-­systemer.
  • Virksomheden design­er løsninger inden for områder som ­Cyber Security, Digital Infrastructure, Collaboration og ­Customer Engagement.
  • NetDesign har 340 medarbejdere og er en del af TDC ­Erhverv og Nuuday.
    www.netdesign.dk

Kontaktinfo:

Cisco Systems Danmark ApS (gammel)

Lautrupsgade 7

2100 København

https://www.cisco.dk

Våbenkapløbet er bestemt ikke tabt

De it-kriminelle er snedige. Men med rettidig omhu er det muligt at holde dem fra døren. Værktøjerne findes. De skal blot implementeres rigtigt.

Conscia: Har du talt med din risikoprofil i dag…?

Sikkerhedsværktøjer i løs vægt er ikke nok til at undgå truslerne i cyberspace. Dagens trusselsbillede kræver samspil og integration.

Wingmen: Netværkssikkerheden udfordres af eksterne samarbejdspartnere og IOT-udstyr

I dag er det mere ­reglen end undtagelsen at have flere leverandører inde på virksomhedens ­netværk.

Netteam: Det digitale dilemma: Balancegangen mellem sikkerhed og fleksibilitet

Det er nemt at give virksomhedens medarbejdere adgang til netværket med deres egne enheder. Hvordan undgår man, at it-sikkerheden sættes over styr?

Paraderne skal være oppe hele tiden

Blot et øjebliks uopmærksomhed kan være katastrofalt. De it-kriminelle lurer nemlig lige uden for både din virksomheds hoveddør og bagdør.

Alt for mange virksomheder er bagud med it-sikkerheden

Det går ikke hurtigt nok for danske virksomheder med at få etableret forsvar mod cybertrusler. Det påpeger ekspert fra Dansk Erhverv.

Den moderne firewall giver indblik i netværket

Firewallen er gået fra at være en enhed, der gav begrænsninger, til at være en mangfoldig enhed, der skaber ­muligheder.

Hackede brugerlogins er den helt store trussel mod virksomheders it-sikkerhed

Næsten 80% af alle sikkerhedsbrud sker, fordi brugerlogins knækkes eller lækkes. Det er et ­kæmpe ­problem for store som små virksomheder.

Tag kompleksiteten ud af it-sikkerhed

Det er en udfordring for mange virksomheder at holde trit med onlinetrusler. De skal have adgang til et værktøj, der giver dem maksimal beskyttelse.

Automatisering og værktøjerne gør forskellen

Den jydske Haandværkerskole er godt klar over, hvor vigtig it-sikkerhed er. De oplever nemlig tit, at udefrakommende prøver at komme på deres netværk.

E-mails: Gamle hackertricks virker stadig

Lidt lækker e-mail lokkemad til medarbejderne kan udløse it-katastrofen. Men med de rigtige værktøjer og omtanke kan I sagtens ­beskytte ­virksomheden

Sikkerhed skal integreres i alt

Med et stadigt mere fragmenteret it-landskab er det afgørende, at sikkerhed integreres i alle produkter, der er koblet til netværket.

Se flere indlæg

Se alle annonceindlæg