Artikel top billede

Bog: Sådan mindsker du risikoen for at offentlige projekter kører i grøften

Praktisk programledelse - at etablere, lede og styre transformationer i den offentlige sektor giver programledere en metodeguide til at etablere, lede og styre transformationer i den offentlige sektor.

Det er en yndet og undertiden deprimerende folkesport at udpege offentlige IT-projekter, som kuldsejler eller forsinkes med store økonomiske tab, massivt tidsspilde og frustration til følge.

Men realiteten er også, at projekterne stort set aldrig kun handler om teknologi.

Derimod bør både it-systemer og alle andre forandringer i den offentlige sektor også vurderes på den dybt komplicerede organisatorisk sammenhæng med talrige ubekendte, interessenter og undertiden modstridende interesser, hvori de skal fungere.

Det er nemlig meget ofte her, at kæden for alvor hopper af.

Det er samtidig emnet for den helt nye bog med den sigende titel Praktisk programledelse - at etablere, lede og styre transformationer i den offentlige sektor, der udkom for et par uger siden.

Bogen er skrevet af Helle Falholt, Sine Højdahl og Mikkel Lau, alle ansat i Implement Consulting Group, og tager udgangspunkt i forfatternes erfaringer med programmer og transformationer i den offentlige sektor.

I bogen giver de bud på, hvordan man skaber de bedste forudsætninger for at lykkes med projekter og transformationsprocesser.

Praktisk programledelse - at etablere, lede og styre transformationer i den offentlige sektor har således som sit erklærede mål at give programledere en metodeguide til at etablere, lede og styre transformationer i den offentlige sektor.

Bogen tager udgangspunkt i en række kendte problemstillinger og metoder, der gør det lettere at lykkes. Også når målet måske ikke står krystalklart eller ændrer sig undervejs – måske endda mange gange.

Hvilket i sidste ende gerne skulle resultere i, at flere transformationsprogrammer lykkes. Blandt andet ved at man først sætter projektet i gang, når grundlaget for at lykkes faktisk er til stede.

Samt at man ikke blot knokler på med skyklapper for at blive færdig og komme videre. Men at man hele tiden holder sig for øje, at realiseringen af de ønskede gevinster bliver styrende for programmet.

Titel: Praktisk programledelse - at etablere, lede og styre transformationer i den offentlige sektor / Forfattere: Helle Falholt, Sine Højdahl og Mikkel Lau