Avatar billede lowas Nybegynder
02. januar 2015 - 19:55 Der er 12 kommentarer og
1 løsning

Hjælp med hijackthis - PC fyldt med reklamer og er langsom

Hej.
Skal bruge en hjælpende hånd til at få min pc fri af disse reklamer osv. der hærger. Pcen er langsom og jeg har vigtige opgaver at udfører til eksamen.

Håber på hurtig hjælp, please.

På Forhånd TAK
Avatar billede lowas Nybegynder
02. januar 2015 - 19:58 #1
Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.5
Scan saved at 19:56:19, on 02-01-2015
Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)
MSIE: Internet Explorer v11.0 (11.00.9600.17496)


Boot mode: Normal

Running processes:
C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\Update Core\NvBackend.exe
D:\Programmer\DAEMON Tools Pro\DTShellHlp.exe
C:\Users\YAD\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe
C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver\Application\iusb3mon.exe
C:\Program Files (x86)\XFastUSB\XFastUsb.exe
C:\Program Files (x86)\D-Link\DWA-140 revB\AirNCFG.exe
C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
C:\Program Files (x86)\Cisco\Cisco AnyConnect Secure Mobility Client\vpnui.exe
C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 11.0\Acrobat\acrotray.exe
C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe
C:\Users\YAD\Downloads\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.tv2.dk/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe,
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_25\bin\ssv.dll
O2 - BHO: uNiisALees - {9c744dd7-3cf2-4efb-b125-6b57975eaecc} - C:\Program Files (x86)\uNiisALees\SamGcyTAONTa6m.dll
O2 - BHO: Adobe Acrobat Create PDF Helper - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\WCIEActiveX\AcroIEFavClient.dll
O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office15\URLREDIR.DLL
O2 - BHO: Microsoft SkyDrive Pro Browser Helper - {D0498E0A-45B7-42AE-A9AA-ABA463DBD3BF} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office15\GROOVEEX.DLL
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_25\bin\jp2ssv.dll
O2 - BHO: SmartSelect - {F4971EE7-DAA0-4053-9964-665D8EE6A077} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\WCIEActiveX\AcroIEFavClient.dll
O3 - Toolbar: Adobe Acrobat Create PDF Toolbar - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\WCIEActiveX\AcroIEFavClient.dll
O4 - HKLM\..\Run: [IAStorIcon] C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorIconLaunch.exe "C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe" 60
O4 - HKLM\..\Run: [USB3MON] "C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver\Application\iusb3mon.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [XFastUSB] "C:\Program Files (x86)\XFastUSB\XFastUsb.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [D-Link D-Link DWA-140] C:\Program Files (x86)\D-Link\DWA-140 revB\AirNCFG.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [ADSKAppManager] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\AppManager\R1\AdAppMgr.exe" -showminimized -checkautorun
O4 - HKLM\..\Run: [SwitchBoard] C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe
O4 - HKLM\..\Run: [AdobeCS6ServiceManager] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\CS6ServiceManager\CS6ServiceManager.exe" -launchedbylogin
O4 - HKLM\..\Run: [Cisco AnyConnect Secure Mobility Agent for Windows] "C:\Program Files (x86)\Cisco\Cisco AnyConnect Secure Mobility Client\vpnui.exe" -minimized
O4 - HKLM\..\Run: [Acrobat Assistant 8.0] "C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 11.0\Acrobat\Acrotray.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [CCleaner Monitoring] "C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe" /MONITOR
O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Pro Agent] "D:\Programmer\DAEMON Tools Pro\DTAgent.exe" -autorun
O4 - HKCU\..\Run: [RESTART_STICKY_NOTES] C:\Windows\System32\StikyNot.exe
O4 - Startup: Dropbox.lnk = YAD\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe
O4 - Startup: Send to OneNote.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\ONENOTEM.EXE
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office15\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Se&nd to OneNote - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office15\ONBttnIE.dll/105
O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\ONBttnIE.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Se&nd to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\ONBttnIE.dll
O9 - Extra button: OneNote Lin&ked Notes - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\ONBttnIELinkedNotes.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: OneNote Lin&ked Notes - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\ONBttnIELinkedNotes.dll
O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics
O16 - DPF: {538793D5-659C-4639-A56C-A179AD87ED44} (Cisco AnyConnect Secure Mobility Client Web Control) - https://vpn.eal.dk/CACHE/stc/1/binaries/vpnweb.cab
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{B819A35E-E7C2-4A1B-89C0-F3A1FEFEAD9B}: NameServer = 208.67.222.222,208.67.220.220
O18 - Protocol: osf - {D924BDC6-C83A-4BD5-90D0-095128A113D1} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\MSOSB.DLL
O18 - Filter hijack: text/xml - {807583E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE15\MSOXMLMF.DLL
O23 - Service: Autodesk Application Manager Service (AdAppMgrSvc) - Autodesk Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\AppManager\R1\AdAppMgrSvc.exe
O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe
O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)
O23 - Service: D_Link_DWA-140_WPS Service (D_Link_DWA-140_WPS) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\D-Link\DWA-140 revB\ANIWConnService.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)
O23 - Service: FlexNet Licensing Service 64 - Flexera Software LLC - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FlexNet Publisher\FNPLicensingService64.exe
O23 - Service: NVIDIA GeForce Experience Service (GfExperienceService) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\GeForce Experience Service\GfExperienceService.exe
O23 - Service: Google Update Tjeneste (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: Google Update Tjeneste (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: Intel(R) Rapid Storage Technology (IAStorDataMgrSvc) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ieetwcollectorres.dll,-1000 (IEEtwCollectorService) - Unknown owner - C:\Windows\system32\IEEtwCollector.exe (file missing)
O23 - Service: Canon Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program (IJPLMSVC) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Canon\IJPLM\IJPLMSVC.EXE
O23 - Service: Intel(R) Capability Licensing Service Interface - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Intel\iCLS Client\HeciServer.exe
O23 - Service: Intel(R) ME Service - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\FWService\IntelMeFWService.exe
O23 - Service: Intel(R) Update Manager (iumsvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Update Manager\bin\iumsvc.exe
O23 - Service: Intel(R) Dynamic Application Loader Host Interface Service (jhi_service) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\DAL\jhi_service.exe
O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: Intel(R) Management and Security Application Local Management Service (LMS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\LMS\LMS.exe
O23 - Service: MBAMScheduler - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware\mbamscheduler.exe
O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware\mbamservice.exe
O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: NVIDIA Network Service (NvNetworkService) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NetService\NvNetworkService.exe
O23 - Service: NVIDIA Streamer Service (NvStreamSvc) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\nvstreamsvc.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)
O23 - Service: NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service (Stereo Service) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe
O23 - Service: SwitchBoard - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)
O23 - Service: Intel(R) Management and Security Application User Notification Service (UNS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\UNS\UNS.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)
O23 - Service: Cisco AnyConnect Secure Mobility Agent (vpnagent) - Cisco Systems, Inc. - C:\Program Files (x86)\Cisco\Cisco AnyConnect Secure Mobility Client\vpnagent.exe
O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)
O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)
O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--
End of file - 12758 bytes
Avatar billede 220661 Ekspert
03. januar 2015 - 00:03 #2
Hent og gennemfør denne pakke:

Hent og instalér CCleaner free  https://www.piriform.com/ccleaner
http://www.spywarefri.dk/manualer/manual-for-installation-og-brug-af-ccleaner/
Lad programmet foretage en oprydning...


Hent Malwarebytes Anti-Malware herfra:
http://downloads.malwarebytes.org/mbam-download.php
http://www.eksperten.dk/guide/1605
For du en error code når du installerer så kig lige på denne tråd:
https://forums.malwarebytes.org/index.php?/topic/149048-internal-error-expression-error-runtime-error-at-79177-external-exeption-e06d763/

Prøv at hente AdwCleaner her:
http://general-changelog-team.fr/fr/downloads/finish/20-outils-de-xplode/2-adwcleaner
Start programmet, og når det er startet trykker du på [Scan]
Pc scannes, og ved endt scanning skal du trykke på [Clean].
Og derefter (automatisk) genstart...
Tilbage fra genstart kommer en log, som du gerne må kopiere herind.
Mht.: Vista og Windows 7/8 - Højreklik på filen - Kør som Administrator.
Avatar billede 220661 Ekspert
03. januar 2015 - 00:25 #3
Jeg tror dette er noget skidt du har på din computer:

O2 - BHO: uNiisALees - {9c744dd7-3cf2-4efb-b125-6b57975eaecc} - C:\Program Files (x86)\uNiisALees\SamGcyTAONTa6m.dll 

Når jeg søger på det og vil gå ind på siden brokker mit antivirusprogram sig. Måske programmerne jeg linker til fjerner det. Må vi se i log når du kommer med dem.
Læg også log fra Malwarebytes ind i tråden.
Avatar billede lowas Nybegynder
03. januar 2015 - 12:11 #4
Her er loggen fra AdwCleaner:
# AdwCleaner v4.106 - Report created 03/01/2015 at 12:09:52
# Updated 21/12/2014 by Xplode
# Database : 2015-01-03.1 [Live]
# Operating System : Windows 7 Ultimate Service Pack 1 (64 bits)
# Username : YAD - YAD-PC
# Running from : C:\Users\YAD\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\C9F5C1OE\adwcleaner_4.106.exe
# Option : Clean

***** [ Services ] *****


***** [ Files / Folders ] *****

Folder Deleted : C:\ProgramData\Fighters
Folder Deleted : C:\ProgramData\3304168806350187375
Folder Deleted : C:\Windows\SysWOW64\config\systemprofile\AppData\Roaming\Fighters
Folder Deleted : C:\Users\YAD\AppData\Roaming\Fighters

***** [ Scheduled Tasks ] *****


***** [ Shortcuts ] *****


***** [ Registry ] *****

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\.
Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\..9
Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{9c744dd7-3cf2-4efb-b125-6b57975eaecc}
Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{EAF749DC-CD87-4B04-B22A-D4AC3FBCB2BC}
Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{E2343056-CC08-46AC-B898-BFC7ACF4E755}
Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9c744dd7-3cf2-4efb-b125-6b57975eaecc}
Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{9c744dd7-3cf2-4efb-b125-6b57975eaecc}
Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{9c744dd7-3cf2-4efb-b125-6b57975eaecc}
Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{9c744dd7-3cf2-4efb-b125-6b57975eaecc}
Key Deleted : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{9c744dd7-3cf2-4efb-b125-6b57975eaecc}
Key Deleted : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{EAF749DC-CD87-4B04-B22A-D4AC3FBCB2BC}
Key Deleted : [x64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9c744dd7-3cf2-4efb-b125-6b57975eaecc}
Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\LowRegistry\DOMStorage\ams1.ib.adnxs.com
Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\LowRegistry\DOMStorage\fra1.ib.adnxs.com

***** [ Browsers ] *****

-\\ Internet Explorer v11.0.9600.17496


-\\ Google Chrome v39.0.2171.95


*************************

AdwCleaner[R0].txt - [2333 octets] - [03/01/2015 12:09:02]
AdwCleaner[S0].txt - [2278 octets] - [03/01/2015 12:09:52]

########## EOF - C:\AdwCleaner\AdwCleaner[S0].txt - [2338 octets] ##########
Avatar billede lowas Nybegynder
03. januar 2015 - 12:16 #5
Her er den nye hijackthis log:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.5
Scan saved at 12:15:57, on 03-01-2015
Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)
MSIE: Internet Explorer v11.0 (11.00.9600.17496)


Boot mode: Normal

Running processes:
C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\Update Core\NvBackend.exe
D:\Programmer\DAEMON Tools Pro\DTShellHlp.exe
C:\Users\YAD\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe
C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver\Application\iusb3mon.exe
C:\Program Files (x86)\XFastUSB\XFastUsb.exe
C:\Program Files (x86)\D-Link\DWA-140 revB\AirNCFG.exe
C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
C:\Program Files (x86)\Cisco\Cisco AnyConnect Secure Mobility Client\vpnui.exe
C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 11.0\Acrobat\acrotray.exe
C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe
C:\Users\YAD\Downloads\HijackThis.exe
C:\Windows\SysWOW64\DllHost.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.tv2.dk/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe,
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_25\bin\ssv.dll
O2 - BHO: Adobe Acrobat Create PDF Helper - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\WCIEActiveX\AcroIEFavClient.dll
O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office15\URLREDIR.DLL
O2 - BHO: Microsoft SkyDrive Pro Browser Helper - {D0498E0A-45B7-42AE-A9AA-ABA463DBD3BF} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office15\GROOVEEX.DLL
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_25\bin\jp2ssv.dll
O2 - BHO: SmartSelect - {F4971EE7-DAA0-4053-9964-665D8EE6A077} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\WCIEActiveX\AcroIEFavClient.dll
O3 - Toolbar: Adobe Acrobat Create PDF Toolbar - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\WCIEActiveX\AcroIEFavClient.dll
O4 - HKLM\..\Run: [IAStorIcon] C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorIconLaunch.exe "C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe" 60
O4 - HKLM\..\Run: [USB3MON] "C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver\Application\iusb3mon.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [XFastUSB] "C:\Program Files (x86)\XFastUSB\XFastUsb.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [D-Link D-Link DWA-140] C:\Program Files (x86)\D-Link\DWA-140 revB\AirNCFG.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [ADSKAppManager] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\AppManager\R1\AdAppMgr.exe" -showminimized -checkautorun
O4 - HKLM\..\Run: [SwitchBoard] C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe
O4 - HKLM\..\Run: [AdobeCS6ServiceManager] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\CS6ServiceManager\CS6ServiceManager.exe" -launchedbylogin
O4 - HKLM\..\Run: [Cisco AnyConnect Secure Mobility Agent for Windows] "C:\Program Files (x86)\Cisco\Cisco AnyConnect Secure Mobility Client\vpnui.exe" -minimized
O4 - HKLM\..\Run: [Acrobat Assistant 8.0] "C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 11.0\Acrobat\Acrotray.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [CCleaner Monitoring] "C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe" /MONITOR
O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Pro Agent] "D:\Programmer\DAEMON Tools Pro\DTAgent.exe" -autorun
O4 - HKCU\..\Run: [RESTART_STICKY_NOTES] C:\Windows\System32\StikyNot.exe
O4 - Startup: Dropbox.lnk = YAD\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe
O4 - Startup: Send to OneNote.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\ONENOTEM.EXE
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office15\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Se&nd to OneNote - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office15\ONBttnIE.dll/105
O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\ONBttnIE.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Se&nd to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\ONBttnIE.dll
O9 - Extra button: OneNote Lin&ked Notes - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\ONBttnIELinkedNotes.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: OneNote Lin&ked Notes - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\ONBttnIELinkedNotes.dll
O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics
O16 - DPF: {538793D5-659C-4639-A56C-A179AD87ED44} (Cisco AnyConnect Secure Mobility Client Web Control) - https://vpn.eal.dk/CACHE/stc/1/binaries/vpnweb.cab
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{B819A35E-E7C2-4A1B-89C0-F3A1FEFEAD9B}: NameServer = 208.67.222.222,208.67.220.220
O18 - Protocol: osf - {D924BDC6-C83A-4BD5-90D0-095128A113D1} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\MSOSB.DLL
O18 - Filter hijack: text/xml - {807583E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE15\MSOXMLMF.DLL
O23 - Service: Autodesk Application Manager Service (AdAppMgrSvc) - Autodesk Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\AppManager\R1\AdAppMgrSvc.exe
O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe
O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)
O23 - Service: D_Link_DWA-140_WPS Service (D_Link_DWA-140_WPS) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\D-Link\DWA-140 revB\ANIWConnService.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)
O23 - Service: FlexNet Licensing Service 64 - Flexera Software LLC - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FlexNet Publisher\FNPLicensingService64.exe
O23 - Service: NVIDIA GeForce Experience Service (GfExperienceService) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\GeForce Experience Service\GfExperienceService.exe
O23 - Service: Google Update Tjeneste (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: Google Update Tjeneste (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: Intel(R) Rapid Storage Technology (IAStorDataMgrSvc) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ieetwcollectorres.dll,-1000 (IEEtwCollectorService) - Unknown owner - C:\Windows\system32\IEEtwCollector.exe (file missing)
O23 - Service: Canon Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program (IJPLMSVC) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Canon\IJPLM\IJPLMSVC.EXE
O23 - Service: Intel(R) Capability Licensing Service Interface - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Intel\iCLS Client\HeciServer.exe
O23 - Service: Intel(R) ME Service - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\FWService\IntelMeFWService.exe
O23 - Service: Intel(R) Update Manager (iumsvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Update Manager\bin\iumsvc.exe
O23 - Service: Intel(R) Dynamic Application Loader Host Interface Service (jhi_service) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\DAL\jhi_service.exe
O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: Intel(R) Management and Security Application Local Management Service (LMS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\LMS\LMS.exe
O23 - Service: MBAMScheduler - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware\mbamscheduler.exe
O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware\mbamservice.exe
O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: NVIDIA Network Service (NvNetworkService) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NetService\NvNetworkService.exe
O23 - Service: NVIDIA Streamer Service (NvStreamSvc) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\nvstreamsvc.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)
O23 - Service: NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service (Stereo Service) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe
O23 - Service: SwitchBoard - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)
O23 - Service: Intel(R) Management and Security Application User Notification Service (UNS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\UNS\UNS.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)
O23 - Service: Cisco AnyConnect Secure Mobility Agent (vpnagent) - Cisco Systems, Inc. - C:\Program Files (x86)\Cisco\Cisco AnyConnect Secure Mobility Client\vpnagent.exe
O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)
O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)
O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--
End of file - 12673 bytes
Avatar billede lowas Nybegynder
03. januar 2015 - 12:17 #6
Her er loggen fra Malwarebytes:

Malwarebytes Anti-Malware
www.malwarebytes.org

Scan Date: 03-01-2015
Scan Time: 12:12:33
Logfile: AntiMalwarebytes.txt
Administrator: Yes

Version: 2.00.4.1028
Malware Database: v2015.01.03.04
Rootkit Database: v2014.12.30.01
License: Premium
Malware Protection: Enabled
Malicious Website Protection: Enabled
Self-protection: Disabled

OS: Windows 7 Service Pack 1
CPU: x64
File System: NTFS
User: YAD

Scan Type: Threat Scan
Result: Completed
Objects Scanned: 328380
Time Elapsed: 2 min, 34 sec

Memory: Enabled
Startup: Enabled
Filesystem: Enabled
Archives: Enabled
Rootkits: Disabled
Heuristics: Enabled
PUP: Enabled
PUM: Enabled

Processes: 0
(No malicious items detected)

Modules: 0
(No malicious items detected)

Registry Keys: 0
(No malicious items detected)

Registry Values: 0
(No malicious items detected)

Registry Data: 0
(No malicious items detected)

Folders: 0
(No malicious items detected)

Files: 0
(No malicious items detected)

Physical Sectors: 0
(No malicious items detected)


(end)
Avatar billede 220661 Ekspert
03. januar 2015 - 17:00 #7
Den nævnte fil kan jeg ikke se i logen mere.

Hvordan kører den nu? oplever du stadig reklamer?

Skal sige at min pc her også kommer med reklamer når man kommer ind på forskellige sider, hvor disse reklamer er en del af siden.
Jeg har derfor bevidst på min pc installeret  Adblock Plus på min pc for at eliminere dem.
Avatar billede lowas Nybegynder
03. januar 2015 - 19:44 #8
Nej, der er ikke reklamer mere, mange tak. Jeg kender også til reklamer p diverse sider, men de er meget almindelige men disse var der konstant, og Google søgningen blev ændret osv.
Dvs. der ikke er noget der skal slettes på hiackthis?

Giv et svar for point.
Avatar billede 220661 Ekspert
04. januar 2015 - 09:23 #9
Synes ikke jeg kan se noget der skader din pc.
Toolbars ville jeg dog altid undgå. De er i míne øjne ikke normalt anvendelige og tager blot plads.

Start lige CCleaner op, og gå under værktøjer- opstart. Tag en kopi at din opstart og kopier den ind i tråden, så ser jeg på hvad jeg meer du kan deaktivere.
Er ikke vant til at fixe fra Hijackthis.
04. januar 2015 - 09:48 #10
Enig med #9 :-)
Avatar billede lowas Nybegynder
04. januar 2015 - 20:20 #11
Det vil jeg gøre
Avatar billede lowas Nybegynder
05. januar 2015 - 20:05 #12
Yes    HKCU:Run    AdobeBridge        YAD   
Yes    HKCU:Run    ASRockXTU        YAD   
Yes    HKCU:Run    CCleaner Monitoring    Piriform Ltd    YAD    "C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe" /MONITOR
Yes    HKCU:Run    DAEMON Tools Pro Agent    DT Soft Ltd    YAD    "D:\Programmer\DAEMON Tools Pro\DTAgent.exe" -autorun
Yes    HKCU:Run    zASRockInstantBoot        YAD   
Yes    HKLM:Run    Acrobat Assistant 8.0    Adobe Systems Inc.    All users    "C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 11.0\Acrobat\Acrotray.exe"
Yes    HKLM:Run    AdobeAAMUpdater-1.0    Adobe Systems Incorporated    All users    "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\UWA\UpdaterStartupUtility.exe"
Yes    HKLM:Run    AdobeCS6ServiceManager    Adobe Systems Incorporated    All users    "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\CS6ServiceManager\CS6ServiceManager.exe" -launchedbylogin
Yes    HKLM:Run    ADSKAppManager    Autodesk Inc.    All users    "C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\AppManager\R1\AdAppMgr.exe" -showminimized -checkautorun
Yes    HKLM:Run    Cisco AnyConnect Secure Mobility Agent for Windows    Cisco Systems, Inc.    All users    "C:\Program Files (x86)\Cisco\Cisco AnyConnect Secure Mobility Client\vpnui.exe" -minimized
Yes    HKLM:Run    D-Link D-Link DWA-140    D-Link Corp.    All users    C:\Program Files (x86)\D-Link\DWA-140 revB\AirNCFG.exe
Yes    HKLM:Run    IAStorIcon    Intel Corporation    All users    C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorIconLaunch.exe "C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe" 60
Yes    HKLM:Run    NvBackend    NVIDIA Corporation    All users    "C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\Update Core\NvBackend.exe"
Yes    HKLM:Run    RTHDVCPL    Realtek Semiconductor    All users    C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe -s
Yes    HKLM:Run    ShadowPlay    Microsoft Corporation    All users    C:\Windows\system32\rundll32.exe C:\Windows\system32\nvspcap64.dll,ShadowPlayOnSystemStart
Yes    HKLM:Run    SunJavaUpdateSched    Oracle Corporation    All users    "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"
Yes    HKLM:Run    SwitchBoard    Adobe Systems Incorporated    All users    C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe
Yes    HKLM:Run    USB3MON    Intel Corporation    All users    "C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver\Application\iusb3mon.exe"
Yes    HKLM:Run    XFastUSB    FNet Co., Ltd.    All users    "C:\Program Files (x86)\XFastUSB\XFastUsb.exe"
Yes    Startup User    Dropbox.lnk    Dropbox, Inc.    YAD    C:\Users\YAD\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe
Yes    Startup User    Send to OneNote.lnk    Microsoft Corporation    YAD    C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\ONENOTEM.EXE
Avatar billede 220661 Ekspert
05. januar 2015 - 21:11 #13
#12 Er det mig der er blind, eller kører du uden antivirus på den?

Her er der mange programmer jeg ikke kender, så du vil måske opleve du mangler noget i din opstart efter dette. Jeg villeselv beholde følgende:
Yes    HKCU:Run    zASRockInstantBoot        YAD   
Yes    HKLM:Run    Cisco AnyConnect Secure Mobility Agent for Windows    Cisco Systems, Inc.    All users    "C:\Program Files (x86)\Cisco\Cisco AnyConnect Secure Mobility Client\vpnui.exe" -minimized
Yes    HKLM:Run    D-Link D-Link DWA-140    D-Link Corp.    All users    C:\Program Files (x86)\D-Link\DWA-140 revB\AirNCFG.exe
Yes    HKLM:Run    IAStorIcon    Intel Corporation    All users    C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorIconLaunch.exe "C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe" 60
Yes    HKLM:Run    RTHDVCPL    Realtek Semiconductor    All users    C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe -s
Yes    HKLM:Run    SunJavaUpdateSched    Oracle Corporation    All users    "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"
es    HKLM:Run    USB3MON    Intel Corporation    All users    "C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver\Application\iusb3mon.exe"
Yes    HKLM:Run    XFastUSB    FNet Co., Ltd.    All users    "C:\Program Files (x86)\XFastUSB\XFastUsb.exe"
Yes    Startup User    Dropbox.lnk    Dropbox, Inc.    YAD    C:\Users\YAD\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe

Resten havde jeg forsøgt at deaktivere med CCleaner, og genstartet computeren. Er der funktioner du mangler er der så et af punkterne du skal aktivere igen.

Tak for point :-)
Avatar billede Ny bruger Nybegynder

Din løsning...

Tilladte BB-code-tags: [b]fed[/b] [i]kursiv[/i] [u]understreget[/u] Web- og emailadresser omdannes automatisk til links. Der sættes "nofollow" på alle links.

Loading billede Opret Preview

Log ind eller opret profil

Hov!

For at kunne deltage på Computerworld Eksperten skal du være logget ind.

Det er heldigvis nemt at oprette en bruger: Det tager to minutter og du kan vælge at bruge enten e-mail, Facebook eller Google som login.

Du kan også logge ind via nedenstående tjenesterIT-JOB